Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Liūtaširdžiai Vilniuje, Kelmėje, Šiauliuose, Varėnoje?

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  ... Valdai, Ačiū už laišką! Lauksime renginio Kelmėje. Pranešu: Liūtaširdžiai kviečia visus šeštadienį, kovo 12tą dieną, 14:00 į Vilnių,
  Message 1 of 1 , Feb 23, 2005
  • 0 Attachment
   Valdas wrote:
   > Sveikas, Andriau,
   > džiaugiuosi tavo viešnage mano namuose ir vertinu tavo veiklą. Norėčiau
   > surengti Minčių sodo vakaronę Kelmėje, ir manau, kad atėjus laikui tai
   > mums pavyks. Prieš mums išsiskiriant aš pradėjau aiškinti savo sumanymus
   > organizuoti mokomąją veiklą, tu pasakei, kad iš to gyventi negalima, nes
   > gyventi reikia iš pažinčių. Gal galėtum pakomentoti tai?
   > Linkiu sėkmės.
   > Valdas

   Valdai,

   Ačiū už laišką! Lauksime renginio Kelmėje.

   Pranešu: Liūtaširdžiai kviečia visus šeštadienį, kovo 12tą dieną, 14:00
   į Vilnių, Aukštutinį Pavilnį, Liaudies kūrybos klubą Atžalyną, Grūdų g 6
   dalintis savo eilėmis, dainomis ir įvairiausia kūryba. Pirmas subuvimas
   smagiai praėjo, susirinkome šešiolika žmonių.

   Rimante, Ačiū už laišką ir kvietimą! Pasistengsiu dalyvauti Varėnoje
   vasario 26tą dieną. Jeigu gali, atsiųsk dar programos tekstą paprastu
   laišku (nes nepriimame priedų).

   Emadas atskrenda iš Jungtinės Karalystės, susitiksime. Kartu
   programuojame Lucid, tai mąstymo reikmuo minčių tvarkymui:
   http://www.openleader.com/index.php/WOW/Lucid
   Gal važiuosiu į Šiaulius.

   Žodžiu, jeigu kas norėtų kur nors Lietuvoje surengti sueigą ar vakaronę,
   rašykime čia. Kviečiu taip pat mus visus pristatyti savo veiklą.

   Valdai, Norėjau išdėstyti bendrą tiesą: Pinigai gali bet kokį žmogų
   suvesti su kitu (nes jais išsakoma reikalo svarba). Bet jais nepriversi
   vieną žmogų rūpintis kitu (nes jų įtakoje neatskirsi, kam rūpi žmogus, o
   kam rūpi pinigai). Užtat ar vienam žmogui rūpi kitas suprasi tik tada
   jeigu jisai per tą rūpestį nukenčia (kad ir nedaug) ir vis tiek toliau
   rūpinasi. O mokomosios veiklos tikslas yra ugdyti žmogų, tai yra
   rūpestis žmogumi. O to rūpesčio gali nebūti žymių (ypač kada tenka
   duoti pailsėti, leisti susikaupti, mažinti krūvį, prablaškyti ar tiesiog
   nekreipti dėmesio, versti rasti savo kelią). O pinigą galima išmokėti
   tik už nuopelnus, tai yra, už tai kas žymu. Betgi mokomosios veiklos
   pagrindas yra, kad mokinys pats save moko, ir geresnis tas mokytojas,
   kuris mažiau "moko", nemoko ten kur nereikia. Išvada: mokytojui dera
   pinigą gauti nebent už vaikų ganymą, dabojimą. Nuostabu, jeigu vienas
   žmogus gali pamokyti kitą, bet tai jau šventas asmeniškas reikalas.

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...
   +370 (5) 264 5950
   Vilnius
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.