Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Expand Messages
 • Alvydas Cepulis
  Mindaugai, Visais atvejais Jūsų atsiliepimas palaikytinas. Ypač, manyčiau, būtų svarbu išplėtoti tą mintį, jog reikėtų išplėsti bendravimo
  Message 1 of 1 , Nov 2, 2004
  • 0 Attachment
   Mindaugai,

   Visais atvejais J�s� atsiliepimas palaikytinas. Ypa�, many�iau, b�t� svarbu
   i�pl�toti t� mint�, jog reik�t� i�pl�sti bendravimo galimybes. Kaip
   supratau, si�lote sukurti t� vadinam� chat�.
   J�s� �sp�jimas, jog nereikia nervintis galb�t skubotas, nors,
   antra vertus, taip pat ver�iantis susim�styti apie bendravimo kult�r�. B�t�
   �domu, jog ir toliau atsilieptum�te � m�s� susira�in�jimo eig�.
   Juolab palaikytina j�s� mintis apie kult�r�, nors(�iek tiek juokaujant) lap�
   gr�bimas - taip pat kult�ros rai�ka.Gal��iau tik numanyti, jog esate �domus
   pa�nekovas, tod�l neatmestina galimyb� kada nors susitikti.
   Pagarbiai Alvydas

   _________________________________________________________________
   On the road to retirement? Check out MSN Life Events for advice on how to
   get there! http://lifeevents.msn.com/category.aspx?cid=Retirement
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.