Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [Minciu_sodas_LT] Ruošiamės Pasaulio banko mugei

Expand Messages
 • Vaclovas Pranskunas
  Sveiki visi, Norejau pasiteirauti kuo galeciau prisideti organizuojant ar apnakvinat atvykstančius i Pasaulio banko muge . Kas dar atvyks i ja? Pats joje su
  Message 1 of 1 , Jun 2, 2004
   Sveiki visi,
   Norejau pasiteirauti kuo galeciau prisideti organizuojant ar apnakvinat atvykstančius i "Pasaulio banko muge". Kas dar atvyks i ja?
   Pats joje su mielu noru dalyvausiu. Ir norejau pasiteirauti paties Andriaus - ar del dalyvavimo birzelio 10 diena konferencijoje "ziniu forumas" man paciam del dalyvavimo registruotis ar kaipo "Minciu Sodas" atstovu kartu su Jumis ?

   Pagarbiai,
   --- Vaclovas

   > -----Original Message-----
   > From: Andrius Kulikauskas [mailto:ms@...]
   > Sent: Monday, May 31, 2004 3:12 PM
   > To: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   > Subject: [Minciu_sodas_LT] Ruošiamės Pasaulio banko mugei
   >
   > Vaclovai, Ačiū už laišką. Laukiam daugiau, kviečiu ir kitus
   > prisistatyti. Bus gera susitikti Pasaulio banko mugėje!
   >
   > Rašau iš Vienos, Austrijos. (Vykintai - iš čia nėra kaip prieiti prie
   > puslapio http://www.worldbank.lt ir gauti bet kokią informaciją, mane
   > kaip "Lietuvoje nesantį" permeta į http://www.worldbank.org Prašau
   > siųsk mums informaciją apie mugę tiesiogiai į grupę.)
   >
   > Birželio 10-11 dienomis vyks mūsų (ir kitų) paraiškos aptarimas ir
   > viešas pristatymas. Mūsų paraiška: "Atviro darbo vajus - ne vien
   > Internete" http://www.ms.lt/en/workingopenly/atvirodarbovajus.html
   > Dalvyaus ekspertai iš užsienio.
   >
   > Pirmą dieną, ketvirtadienį, birželio 10 dieną vyks "Žinių forumas".
   > Nelabai įsivaizduoju, kokia tos dienos eiga ir prasmė. Tai lyg ir
   > uždaras renginys. Vykintas ir aš abu dalyvausime, ieškome trečio
   > atstovo. Kas galėtų ir sutiktų? Mums tai proga save pristatyti ir
   > megzti ryšius ateičiai. Algirdas Juškevičius bus išvykęs, bet gal
   > sutiktų kuris nors iš mūsų: Alvydas Čepulis, Algis Cibulskis, Rytis
   > Umbrasas, Saulius Sakalas, Zigmas Bigelis, Raimundas Vaitkevičius,
   > Bronius Tamulynas, Emad El-Deen El-Akehal, George Christian Jeyaraj, ar
   > dar kas. Atsiliepkime!
   >
   > Visus kviečiame penktadienį, birželio 11 dieną, atvykti į nemokamą ir
   > viešą "Išradingumo mugę" kurioje visi kandidatai pristatys savo
   > sumanymus liaudžiai ir svarstytojams. Mums tai neeilinė proga parodyti,
   > kad telkiame šviesuolius ir sudarome jiems sąlygas dirbti atvirai.
   > Užtat tą dieną pačioje mugėje rengsime talką:
   > - Suvešime informaciją apie Lietuvos šviesuolius, kas ką žinome.
   > - Rinksime informaciją iš kitų dalyvių ir mugės lankytojų.
   > - Ja kaupsime WOW sistemoje kuria pristatysime informaciją apie Lietuvos
   > šviesuolius. Praeitą savaitę mano sukurta panašia sistema pradėjo
   > naudotis OneVillage.Biz organizuoti veikėjus dalyvausiančius AIDS 2004
   > sąskrydyje Bangkoke, Tailande, žr. http://www.onevillage.biz/wow/1.html
   >
   > Vaclovai, Tikiuos padėsi! Kas dar prisijungtų, palaikytų vienaip ar
   > kitaip? Tiesa, mielai sumokėčiau už kelionę į Vilnių, ir suorganizuočiau
   > nakvynę, kam tik reikia. Pasidžiaugkime vieni kitais ir šia proga
   > parodyti mūsų veiklos prasmę ir gaivališkumą.
   >
   > Andrius
   >
   > Andrius Kulikauskas
   > Minčių sodas
   > http://www.ms.lt
   > ms@...
   >
   >
   >
   > ---------------------------------------------------------
   >
   > Andriau,
   >
   > Kaip suprantu, iš OneVillage.Biz sutikimą Tu man dar atsiuntei gegužės
   > 20 d. Aš jį suspėjau pridėti prie paraiškos.
   >
   > Išsiderėjau, kad į "Žinių forumą" pakviestų 3 mūsų organizacijos
   > atstovus: Algirdą, Tave ir mane.
   >
   > Šią savaitę stengsiuosi sudaryti sutartį su Šakių savivaldybe dėl
   > viešųjų ryšių paslaugų pirkimo. Tai tikra naujovė Lietuvoje.
   >
   > Daug dėmesio skiriu www.sakieciai.lt atnaujinimui. Manau, kad tai labai
   > svarbu, siekiant Pasaulio banko paramos.
   >
   > Persiunčiu Tau savo laišką Algirdui. Kol kas tiek mano organizcinių
   > pastangų.
   >
   > Vykintas
   >
   > ---------------------------------------------------------
   >
   > Algirdai,
   >
   > Rašau Tau pirmą laišką, bet, tikiuosi, ne paskutinį. Man rūpi mugė
   > birželio 11 d., kurioje reikės pristatyti projektą. Tikiuosi, kad Tu iki
   > to laiko dar sugalvosi, ką būtų galima įdėti į stendą. Mūsų stendas turi
   > būti ne tik informatyvus, bet ir gražus. Gal dar ką nors padės Andriaus
   > draugas skulptorius iš Pavilnijo. Nežinau, ar Andrius prašys jo
   > pagalbos. Man atrodo, kad mūsų stende labiau turi atsispindėti Lietuvos
   > provincija, nes mūsų projektas ir yra labiau skirtas provincijai.
   >
   > Pasaulio banko parama bus skirta naujovėms. Sako, kad Andriaus paruoštas
   > projektas jiems gali tikti. Iš savo pusės aš taip pat pateiksiu keliatą
   > naujovių, kurios naujos Lietuvoje ir tuo labiau provincijoje. Gal ir Tu
   > turi kokių nors naujovių.
   >
   > Prikabinu stendo formą.
   >
   > vykintas
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
   > yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
   > pabrėžtinai jų neaatsisakome.
   > http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
   > laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
   >
   > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   >
   > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
   > minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.