Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Švietimas Europos kaimo plėtrai

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  ... Prašau! Nebūtina prašyti. Kaip tik dėl to kiekvienas mūsų laiškas pažymi: Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės
  Message 1 of 2 , Mar 1, 2004
  • 0 Attachment
   grytis2002 wrote:

   > Labas Andriau,
   > paskutiniame laiske tu neblogai aprasiai kaima Lietuvoje. Ar galiu

   > cituoti tavo teksta savo laiskuose?
   > Su pag. Grytis2002


   Prašau! Nebūtina prašyti. Kaip tik dėl to kiekvienas mūsų laiškas
   pažymi:

   Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė,
   tai yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame
   laiške pabrėžtinai jų neaatsisakome.
   http://www.primarilypublicdomain.org/letter/ Kviečiame dalintis mūsų
   laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.


   Ketvirtadienį visą naktį rašiau paraišką, būtent santrauką lietuvių
   kalbą. Kitą dieną Algirdas Juškevičius buvo Vilniuje, kaip tik Algio
   Cibulskio pastate, tad kartu peržiūrėjome mano raštą, patikslino,
   pasimokiau lietuvių kalbos. Įteikėme. Pasidalinu, laukiame minčių, kas
   toliau! Kur Lietuvoje ieškoti šviesuoliu?

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...
   +370 5264 5950
   Vilnius

   ----------------------------------------------------
   Švietimas Europos kaimo plėtrai
   ----------------------------------------------------


   PROJEKTO SANTRAUKA
   ·
   Projekto tikslai, uždaviniai

   Pasidalinsime savo patirtimi, kaip švietimu palaikome kaimą, siekiame jo
   suklestėjimo. Ypatingą dėmesį skirsime informacijos ir komunikacijos
   technologijų svarbai, ypač kuriant švietimo tinklus, ir į juos
   įtraukiant kaimo šviesuolius.

   Siekdami laisvai keistis informacija, kursime tam skirtą svetainę kuri
   mums tarnaus atvirai svarstant naujausius metodus, priemones, tyrimus ir
   mūsų partnerių, jų pažįstamų bei kitų patirtį. Numatome kiekvieno
   partnerio krašte surengti seminarą pristatyti pavyzdinius projektus,
   kuriuos paskui taip pat pristatysime svetainėje ir elektroniniuose
   leidiniuose.

   Dirbdami sudarysime švietimo programas trims perspektyvioms
   specialybėms. Tai bus švietėjai rengiantys informacijos kūrėjus,
   informacijos skleidėjus ir informacijos vartotojus. Bendromis jėgomis
   aprėpsime naujų galimybių įvairovę ir nustatysime kertines švietimo
   sąvokas vartojant Internetą kaime.

   ·
   Projekto turinys

   Rengsime penkis susitikimus:
   - Rugsėjo m. 2004: Seminaras Malechow, Lenkijoje. Susipažinsime su
   bendradarbiavimu tarp vietos valdžios, kaimo gaivintojais ir viešomis
   mokyklomis.
   - Gruodžio m. 2004: Seminaras Market Harborough, Didžiojoje
   Britanijoje. Susipažinsime su sėkmingai veikiančiais vietiniais
   elektroninės komunikacijos projektais.
   - Sausio m. 2005: Posėdis Vienoje, Austrijoje. Baigsime rengti
   Grundtvig 1 paraišką trijų naujų pedagoginių specialybių dėstymui.
   - Balandžio m. 2005: Seminaras Velenje, Slovėnijoje. Susipažinsime su
   sėkmingais sumanymais ekologijoje, turizme, kaimo plėtroje ir
   nuotoliniame mokyme. Rengsime veiklos atąskaitą, jos įvertinimą.
   - Liepos m. 2005: Seminaras Vilniuje – Dzūkijoje – Varėnoje, Lietuvoje.
   Susipažindinsime su mūsų kaimo šviesuoliais, savamoksliais, jų
   palaikymu ir įtraukimu į Interneto visuomenę. Ypatingą dėmesį skirsime
   kaimo šviesuoliams, kurie sunkiau prieina prie Interneto. Kaip jie
   gali, kad ir netiesiogiai, dalyvauti Interneto visuomenėje ir ją
   įtakoti? Šį klausimą nagrinėsime visus metus, tam tikslui leisime
   žiniaraštį kuriuo platinsime ERDE patirtį, išversime į lietuvių kalbą.
   Jame taip pat leisime šviesuolių atsiliepimus, juos versime į anglų
   kalbą ir dalinsime partneriams. Taip pat šiuos klausimus svarstysime
   “Minčių sodo” www.MS.LT elektroniniuose susirašinėjimuose lietuvių ir
   kitomis kalbomis. Šitokiu būdu Dzūkijos šviesuolių bendravimas įtakos
   mūsų partnerių pamąstymus, ir atvirkščiai. Partneriams atvykus į
   Lietuvą, pirmiausia padirbėsime Vilniuje, Aukštutiniame Pavilnyje,
   Liaudies kūrybos klube “Atžalyne”. Tada išskirstysime į grupes po du ar
   tris dalyvius, juos apnakvydinsime Dzūkijos kaimuose, ekoturistinėse
   sodybose. Dvi dienas pabandysime padirbti tokio išbarstymo sąlygomis,
   palaikydami ryšį Internetu, telefonais ir grupelių susitikimais.
   Galiausiai, visi suvažiuosime į Varėnos technologijos ir verslo mokyklą,
   ten įvertinsime tokio darbo sąlygų privalumus ir trūklumus.

   ·
   Projekto rezultatas, produktai

   -
   Sukursime mokymo (ir mokymosi) programas naujoms specialybėms. Tai būtų
   trijų rūšių švietėjai ruošiantys kaimo ir miestelių žmones laisvai
   dalyvauti Interneto bendruomenėje. Vieni iš jų apmokys informacijos
   kūrėjus, kiti informacijos skleidėjus, o treti informacijos vartotojus.
   -
   Parengsime Grundtvig 1 paraišką.
   -
   Išjudinsime tarptautinį bendradarbiavimą įtraukiantį įvairiausius kaimo
   gyventojus.
   -
   Leisime žiniaraštį ERDE temomis lietuvių kalba, kuriame partneriai
   bendraus su Lietuvos kaimo šviesuoliais
   -
   Sukursime interaktyvią svetainę kurioje visi besidomintys galės dalyvauti.
   -
   Šią medžiagą išleisime elektroniniais leidiniais, kuriuos skirsime kaimo
   šviesuoliams, neturintiems patogaus Interneto ryšio. Numatome panaudoti
   naujas leidybos galimybes, kurias atveria šiuolaikinės technologijos,
   USB raktai, talpinantys 30 MB ar net 250 MB. Tai nauja laikmena,
   atstojanti diskelius, diskus ir jos kaina sparčiai krenta.

   ·
   Projekto naudingumas Lietuvai

   Projekto įkvėpėjas Franz Nahrada mus pakvietė dalyvauti šiame projekte.
   Jis teigiamai įvertino “Minčių sodo” steigėjo Andriaus Kulikausko
   tarptautinę veiklą organizuojant pasaulio šviesuolius. Franz Nahrada
   jau kurį laiką svajoja Balkanuose sukurti kaimų tinklą, kai kiekvienas
   kaimas su savo dvasia, tarsi vienuolynas, priima keleivius,
   keliaujančius savamokslius. Andrius pirmasis išmaišė jo numatytus
   kelius Austrijoje, Slovėnijoje, Bosnijoje, Kroatijoje, ten visur
   burdamas šviesuolius. Panašiai, jau porą metų Andrius kuria šviesuolių
   tinklą Dzūkijoje. “Minčių sodo” pagalba Saulius ir Rūta Sakalai sukūrė
   savo kaimo sodybos Internetinę svetainę, http://marcinkonys.infoseka.lt/
   Tai pirmoji Interneto svetainė dzūkų kalba! Šią veiklą Grundtvig 2
   programa FLEUROP įvertino, kaip pavyzdinę
   http://fleurop.zce.szczecin.pl/fleurop2/forum/lithuania.html . Saulius
   ir Rūta Sakalai supažindino su tautodailininku, mokytoju ir veikėju
   Algirdu Juškevičiumi, Varėnos technologijos ir verslo mokyklos projektų
   vadovu. Jie palaikė Andriaus troškimą “Minčių sodo” gyvenimo
   laboratoriją išbarstyti po Dzūkijos šviesuolių sodybas.

   Štai dabar atsiveria galimybė Varėnos technologijos ir verslo mokyklai
   tapti tuo mazgu, siejančiu Dzūkijos šviesuolius su tarptautiniais
   veikėjais, taip pat ir su savo krašto bedarbiais, ūkininkais, mokiniais
   ir mokytojais. VTVM pasižymi plačia ir išradinga veikla palaikančia ir
   paruošiančia kaimo bedarbius, suaugusius ir jaunimą. Ji sukaupusi
   patirties Lietuvoje projektuose (2002m. banko Hanza-LTB ir Švietimo ir
   Mokslo Ministerijos “Kompiuteriai Lietuvos mokykloms”, 2002-2003 m. dr.
   J. Kazicko fondas kompiuterių klasės įrengimui, 2002m.Švietimo ir Mokslo
   Ministerijos bei Krašto Apsaugos Ministerijos “Mokyklų bendruomenės,
   NATO ir saugumo klausimai”, 2004 m. SAPARD remiami kompiuterijos
   pagrindai ūkininkams), ir Europos projektuose (2004 m. NETD@YS
   projektas, taip pat paraiškos, parašytos Comenius 2 ir Leonardo da Vinci
   projektams). Jos mokytojai taip pat aktyvūs vietos užmojuose, “Geldų ir
   medinių indų skobimo savaitė”,
   http://marcinkonys.infoseka.lt/pramogos.htm upinio luoto skobimo
   tradicijų atgaivinimas, Dzūkijos kulinarinio paveldo puoselėjimas.

   Mūsų partneriai vertina mūsų kraštiečių sugebėjimą žmones išjudinti
   siejant teorinius sprendimus ir praktinę veiklą. Mūsų kaimo gyvenimo
   sąlygos taip pat atskleidžia sudėtingą tikrovę, daug kur pasaulyje
   svarbią bet nepakankamai įvertintą. Įsitraukdami į Interneto visuomenę,
   turime atsižvelgti į niekaip neaprūpinamus Internetu kaimo šviesuolius,
   ir palaikyti jų dalyvavimą. Jie irgi prisidėtų prie minčių apytakos,
   bendraudami tyra ir skaidria lietuvių kalba. Mes parodysime savo
   partneriams ir pamatysime patys sodybų, kaimų ir miestelių bei jų
   šviesuolių teigiamą įtaką mąstymui ir švietimui, ypač palaikant
   savamokslius. Įvertinę savo aplinkos ir žmonių privalumus, išmoksime
   juos deramai pristatyti, palaikyti ir ugdyti. Tikime, kad Lietuvos kaimo
   šviesuolių kultūra yra patraukli ir vertinga Europos Sąjungos žmonėms.
   Tai atsvara suvienodinančiam didmiesčių gyvenimo būdui.
   PROJEKTO FINANSINIAI ASPEKTAI:

   Standartinė suma:
   Veikla
   Prašoma suma eurais Prašome tiksliai įvardinti, kokios bus daromos išlaidos
   projekto rėmuose
   Personalo ir dalyvių kalbinis pasiruošimas* 600
   200 EUR knygoms, video ir audio priemonėms400 EUR surengti keturis
   seminarus anglų kalbos žinių tobulinimui ERDE temomis
   Priemonės, naudojamos projekto veikloje 300 200 EUR autobusui ir automobiliams
   kviestiems partneriams nuvykti į susitikimą Varėnoje ir pažintinei
   kelionei po Dzūkiją surengti100 EUR skaitmeninio fotoaparato nuomai
   dvylikai mėnesių
   Vertimai
   300
   150 EUR ERDE straipsniams iš vokiečių ir anglų kalbų išversti į lietuvių
   kalbą 150 EUR žiniaraščiams iš lietuvių kalbos versti į anglų kalbą.
   Dokumentacija
   500
   400 EUR elektroninei leidybai , laikmenoms įsigyti100 EUR žiniaraščio
   leidybai, popieriui ir spausdinimui
   Programinė įranga 600 500 EUR įsigyti Internetinio turinio valdymo sistemą100 EUR
   apmokėti ryšio paslaugas mokyklai ir kaimo šviesuoliams prisijungti prie
   Interneto
   Administravimas**
   500
   100 EUR tarptautiniams pokalbiams telefonu100 EUR vietiniams pokalbiams
   mobiliaisiais telefonais100 EUR raštinės išlaidoms200 EUR pašto
   išlaidoms žiniaraščių siuntimui partneriams ir Lietuvos kaimo šviesuoliams
   Kita***
   200
   200 EUR patalpos nuomai susitikimui Vilniuje, Liaudies kūrybos klube
   “Atžalyne”, Grūdu g 6 (konferencijų salei, ryšio priemonėms, kompiuterių
   nuoma, ir buitinės paslaugos).
   VISO:
   3000


   *Personalo ir dalyvių kalbiniam pasiruošimui gali būti skiriama iki
   20% standartinės sumos
   **Administravimo išlaidos negali viršyti 20% arba 600 eurų standartinės
   sumos
   **Galimos išlaidos: patalpų ir minimalios technikos, reikalingos
   seminarui organizuoti, nuoma seminarams (tik tuo atveju, jeigu
   institucija neturi savo patalpų)


   Kintama suma:
   Pateikite išsamią informaciją apie numatomus mobilumo tipus, jų trukmę,
   vykstančių asmenų skaičių, numatomas susitikimų vietas, išlaidas
   kelionėms, maitinimui ir apgyvendinimui.


   Susitikimų skaičius Susitikimų datos Susitikimų vieta (miestas, šalis) Vykstančių žmonių skaičius Išlaidos kelionei
   Pragyvenimo išlaidos
   Susipažinimas su partnerių patirtimi rugsėjis 2004 3 naktys Malechow, Lenkija 2 2x110=220 2x3x60=360
   Susipažinimas su partnerių patirtimi gruodis 20043 naktys Market Harborough, Jungtinė Karalystė 2 2x350=700 2x3x80=480
   Bendras projekto rašymas sausis 20053 naktys Viena, Austrija 1 1x150=150 1x3x90=270
   Susipažinimas su partnerių patirtimi balandis 20053 naktys Velenje, Slovėnija 2 2x230=460 2x3x60=360
   Viso: 1530 EUR Viso: 1470 EUR
  • Raimundas Vaitkevicius
   ... Sveiki, manau, kad šviesuolių yra visur, todėl ir ieškoti galima visur. Manau, kad prasmingiau būtų klausti ne kur ieškoti , o kaip ieškoti? Kas
   Message 2 of 2 , Mar 2, 2004
   • 0 Attachment
    Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com writes:
    >
    >Ketvirtadienį visą naktį rašiau paraišką, būtent santrauką lietuvių
    >kalbą. Kitą dieną Algirdas Juškevičius buvo Vilniuje, kaip tik Algio
    >Cibulskio pastate, tad kartu peržiūrėjome mano raštą, patikslino,
    >pasimokiau lietuvių kalbos. Įteikėme. Pasidalinu, laukiame minčių, kas
    >toliau! Kur Lietuvoje ieškoti šviesuoliu?

    Sveiki,

    manau, kad šviesuolių yra visur, todėl ir ieškoti galima visur. Manau, kad
    prasmingiau būtų klausti ne "kur ieškoti", o kaip ieškoti? Kas yra tas
    šviesuolis, kokie to "šviesumo" kriterijai? Ir kaip tą šviesuolį pamatyti?
    Arba kaip jis ar ji turi pamatyti mus? Ir kodėl jam ar jai verta pamatyti
    mus?

    Raimundas
    >
    >
    >
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.