Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

kalvis

Expand Messages
 • Algirdas Juskevicius
  Sveiki, Kalvis Stasys Truncė gyvena Andriūnų kaime (tarp Varėnos ir Daugų). Kala kryžius, saulutes, židinio įrankius, rankenas sodygos durims. Gali
  Message 1 of 2 , Dec 31, 1998
   Sveiki,
   Kalvis Stasys Trunc� gyvena Andri�n� kaime (tarp Var�nos ir Daug�).
   Kala kry�ius, saulutes, �idinio �rankius, rankenas sodygos durims.
   Gali nukalti lankenas, kaltus dro�ybai ir dekoratyvinius vinis didel�mis galvut�mis.
   Vasar� dalyvavo skulptori� stovykloje Var�noje, nukal� vir��nes stogastulpiams
   prie tilto per Merk�.
   Stasys yra savo vietos �viesuolis, gal�t� dalyvauti programose su Senukais.
   Jo telefonas 8 616 57254.
   Algirdas

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Bronius Tamulynas
   Sveikas, Algirdai, Su besibaigiančia vasara ir sėkme nesibaigiančiuose darbuose. Susiradau Tavo laiškelį apie kalvį Stasį Truncę. Toks reikalas. Man
   Message 2 of 2 , Aug 11, 2004
    Sveikas, Algirdai,
    Su besibaigiančia vasara ir sėkme nesibaigiančiuose darbuose.
    Susiradau Tavo laiškelį apie kalvį Stasį Truncę.
    Toks reikalas. Man draugas išdrožė koplytstulpį.
    Bet niekaip neįstengia padaryti saulutės, t.y. užbaigti iki galo.
    Koplytstulpis jau stovi mano kieme. Matai, saulutę daro kiti meistrai,
    kurie kažin kaip vilkina. Jeigu aš pabandyčiau paprašyti Stasio .... gal..
    Tik mažai žinau apie jį. Net kur tiksliau gyvena, kaip jį surasti, kaip jis
    užimtas
    ir pan. Jei turėsi laiko duok kokią nors žinutę.

    Dar kartą su nuoširdžiais linkėjimais,
    "Mintytojas" Bronius

    ----- Original Message -----
    From: "Algirdas Juskevicius" <aljus@...>
    To: <minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
    Cc: "darbe" <aljus@...>
    Sent: 1999 m. sausio 1 d. 06:44
    Subject: [Minciu_sodas_LT] kalvis


    > Sveiki,
    > Kalvis Stasys Truncė gyvena Andriūnų kaime (tarp Varėnos ir Daugų).
    > Kala kryžius, saulutes, židinio įrankius, rankenas sodygos durims.
    > Gali nukalti lankenas, kaltus drožybai ir dekoratyvinius vinis didelėmis
    galvutėmis.
    > Vasarą dalyvavo skulptorių stovykloje Varėnoje, nukalė viršūnes
    stogastulpiams
    > prie tilto per Merkį.
    > Stasys yra savo vietos šviesuolis, galėtų dalyvauti programose su
    Senukais.
    > Jo telefonas 8 616 57254.
    > Algirdas
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    >
    > Laiškas į minciu_sodas_lt@yahoogroups.com tampa visuomenės nuosavybė, tai
    yra, visuomenės labui atsisakome autorinių teisių, nebent tame laiške
    pabrėžtinai jų neaatsisakome. http://www.primarilypublicdomain.org/letter/
    Kviečiame dalintis mūsų laiškais, prašome pripažinti mūsų autorius.
    >
    > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
    >
    > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
    minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
    >
    > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
    >
    >
    >
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.