Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Minciu_sodas_LT] Dievas ir gerumas, viskas ir laisvumas

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  ... Pasimeldžiau, paklausiau Dievo, supratau: kaip Dievas yra dvasia, ir gerumas yra dvasia sistemoje taip viskas yra atviras, ir laisvumas yra atvirumas
  Message 1 of 6 , Nov 1, 2003
   Andrius Kulikauskas wrote:

   > Mąstau toliau ryšį tarp Dievo ir gerumo, ir atitinkamai, tarp visko ir laisvumo.


   Pasimeldžiau, paklausiau Dievo, supratau:

   kaip Dievas yra dvasia, ir gerumas yra dvasia sistemoje
   taip viskas yra atviras, ir laisvumas yra atvirumas sistemoje.

   Atvirumas yra nesiribojimas. Kuom skiriasi dvasia ir atvirumas?

   Reik pagalvoti daugiau, kas yra sistema? Gal tai sandaros vieningumas.
   Ar gali būti nevieninga sistema?

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   Minčių sodas
   http://www.ms.lt
   ms@...
   +370 52645950
   Vilnius   > Prieš dešimts metų mano draugas Steve Bonzak, krikščionybės ir rytų kovų
   > meno puoselėtojas, man pasakė, kad "slack is good", laisvumas yra gėris.
   > Mane jo pasakymas labai sudomino, nes laisvumas yra savotiška
   > anti-struktūra, o gerumą yra sudėtinga apibrėžti struktūriškai, nes tai
   > yra išskirtina priešingybė. Aš apverčiau, išsakiau drąsiau: gerumas yra
   > laisvumas. Gera širdis pasižymi neribotu laisvumu, gera valia saikingu
   > laisvumu, bet kokiu atveju tai laisvumas. Vien laisvumu nieko blogo
   > nesidaro.
   >
   > Man rūpi, koks yra skirtumas tarp dvasios ir sandaros? (Sandarą ir
   > struktūrą supratu kaip tą pačią sąvoką. Tai sudedamųjų dalių
   > išsidėstymas. Ir turiu mintyje ne bet kokią sandarą, o absoliutais
   > apibrėžiama sandara, pirmiausia, sandaras apibrėžiančias pačias save.)
   >
   > Andriau, ačiū už mintį:
   >
   > > "sistemos" neatskiriams požymis yra "Struktūra".
   >
   > Tas man primena architekto Christopher Alexander knygą "The Timeless Way
   > of Building", nagrinėjančią, kaip gali pastatas būti gyvas? Jis parodo
   > sąryšį tarp veiklos ir struktūros. Pasikartojanti veikla (pavyzdžiui,
   > indų plovimas) iššaukia sandarą (vandens, indų, kempinių, muilo
   > išsidėstymą), ir atvirkščiai, sandara - išdėstymas varžo veiklą. Jis
   > pastebėjo, kad pastato gyvumas kyla iš gyvybingų veiklos ir sandaros
   > derinių.
   >
   > Sandarą, manau, suprantu kaip galimų požiūrių galimą santykį. Santykyje
   > glūdi visuma. Santykiai apibrėžia sandarą, ją apibrėžia be jokio
   > nurodymo į tai kas yra, o tiesiog į tai kas gali būti. Gali būti
   > įvairūs požiūriai, ir sandara juos išdėstytų ir tuomi pati juos
   > apibrėžtų, išsakytų.
   >
   > O dvasia, manyčiau, yra tai, kas gali imtis požiūrio. Imdamasi
   > požiūrio, jinai yra atvira, jinai yra imli tam kas už jos, jinai
   > nesiriboja. Kitaip tarant, požiūris yra dalinis atvirumas. Sandara
   > apibrėžia galimus požiūrius, priėjimus, parūpindama jiems rėmus, juos
   > išstatydama ir tuomi apibrėždama.
   >
   > Viskas ir betkas yra atviri, tad gali turėti požiūrius. O kažkas ir
   > niekas yra neatviri, tad patys požiūrių neturi, jiems galima nebent
   > priskirti, įsivaizduoti.
   >
   > Sandara yra riboto atvirumo sąlygos, tad iš esmės, tai yra betko
   > sąlygos. Viskas yra neribotas atvirumas, tad sudalyvauja sandaroje
   > tiktai svečio teisėmis. Turbūt turi būti toks svečias, nes kitaip nėra
   > kam betkam būti atviram.
   >
   > Žodžiu: Viskas yra neribotas atvirumas, betkas yra ribotas atvirumas,
   > kažkas yra ribotas neatvirumas, niekas yra neribotas neatvirumas.
   >
   > Sandara yra betko sąlygos, ir ji yra valios pagrindas.
   >
   > Svarbu pažymėti, kad sandaroje požiūriai tėra galimi, ji nežiūri ar juos
   > kas nors turi.
   >
   > Šiam kartui tiek. Mąstysiu toliau, ką reiškia imtis požiūrio? Ir kas
   > yra sistema, ką reiškia gėris sistemoje, kaip suprasti tada laisvumą?
   > Kas yra vieningumas? Ačiū už mintis, pamąstymus, galvosūkius.
   >
   > Andrius
   >
   > Andrius Kulikauskas
   > Minčių sodas
   > http://www.ms.lt
   > ms@...
  • Raimundas Vaitkevicius
   ... Manau, kad yra daug sistemų, kurios turi viduje prieštaravimų. Nepaisant to, tos sistemos egzistuoja ir veikia. Ar mes, žmonės, nesame tokių sistemų
   Message 2 of 6 , Nov 1, 2003
    Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com writes:
    >Andrius Kulikauskas wrote:
    >
    >Reik pagalvoti daugiau, kas yra sistema? Gal tai sandaros vieningumas.
    > Ar gali būti nevieninga sistema?

    >
    Manau, kad yra daug sistemų, kurios turi viduje prieštaravimų. Nepaisant
    to, tos sistemos egzistuoja ir veikia. Ar mes, žmonės, nesame tokių
    sistemų pavyzdžiai?

    Raimundas V.
    >
   • Andrius Kulikauskas
    Aldona, Artūrai, Labas! Ačiū visiems už prasmingus laiškus. Taip, mes čia gerbiame, tiesiog mylime lietuvių kalbą ir net rašybą, bet kaip tik dėl
    Message 3 of 6 , Nov 3, 2003
     Aldona, Artūrai, Labas! Ačiū visiems už prasmingus laiškus. Taip, mes
     čia gerbiame, tiesiog mylime lietuvių kalbą ir net rašybą, bet kaip tik
     dėl to norime, kad nesivaržytumėme, savo mintis aprengtumėme
     nuoširdžiai, žmoniškai, laisvai, patogiai, pagal savo skonį, ūpą ir
     galimybes.

     Ačiū, Algirdui už mintis apie Vėlines, Daliai ir visiems, kas garsina
     "Minčių sodą", Andriui ir Tomui už rūpestį mūsų svetaine, susirašinėjimu
     ir veikla. Ačiū už pasiūlymus padėti. Nuo ko pradėti, kas mus traukia?
     Bendrai, dėl technologijos pasakysiu, atsiremkime pirmiausia į mūsų
     atskirų žmonių veiklą, ją įvairiai palaikykime, pirmiausiai kuo
     paprasčiau - "ranka". Galėtų kas, pavyzdžiui, atrinkti vertingus
     senesnius laiškus ir prisistatymus, jais pasidalinti čia arba svetainėse
     http://ms.memes.net arba http://www.no-hit.com/ Galime ir nuorodas
     pateikti į YahooGroups archyvą
     http://groups.yahoo.com/group/minciu_sodas_lt/ YahooGroups yra mums
     parankus nes daug kas mus per juos randa, nėra papildomų rūpesčių. Iš
     tikrųjų, norėčiau lietuvių kalba parengti kaip jau turime anglų kalba
     http://www.ms.lt ir http://www.ms.lt/cgi-bin/ideas/enteringideas.py Bet
     bendrai vengiu naudoti sudėtingesnes sistemas, nes galų gale svarbiau
     patiems sukoduoti tai ko mes patys iš tikrųjų norime. Svarbiausia,
     palaikyti mūsų žmonių veiklą, apie kurią ir telkiasi mūsų "Minčių sodas".

     Tad aš tęsiu savo mintijimus čia, kviečiu ir mus visus puoselėti savo
     temas, sumanymus. Dirbant lygiagrečiai paaiškės kaip ką nors daugiau
     išgauti iš viso to.

     Andrius
     http://www.ms.lt

     > Manau, kad yra daug sistemų, kurios turi viduje prieštaravimų. Nepaisant
     > to, tos sistemos egzistuoja ir veikia. Ar mes, žmonės, nesame tokių
     > sistemų pavyzdžiai?
     >
     > Raimundas V.

     Ačiū, Raimundai, turėsiu mintyje.

     Mano manymu, Dievas yra dvasia, o gerumas yra dvasia sistemoje.

     O gyvenimas yra sutapimas Dievo už mūsų, ir Dievo viduje. Taip išeina,
     gyvenimas yra sutapatinimas Dievo ir gerumo.

     Aš manau, tai susiję su mintimi, kad Dievas nori viso gero. Yra gero be
     blogio, bet Dievui rūpi visas gėris koks tik galėtų būti, užtat jis
     sutinka tuo pačiu priimti ir labai daug blogio.

     Toks yra Dievo gerumas: visą gerumą apiimantis.
     Kad gerumas būtų jo gerumas (ir tuo pačiu, gyvenimas) jis turi būti
     visas gerumas.

     Dievą įsivaizduoju kaip virš bet kokios logikos, o manau, kad gerumas
     yra ta pati dvasia, bet jau besilaikanti logikos, sistemos. Gyvenimas
     yra Dievo gerumas, tai yra tvirtinimas, kad tai ta pati dvasia. (O kas
     yra dvasia?)

     Lygiagrečiai, galvoju, kad viskas yra atviras ir neribotas, betkas yra
     atviras ir ribotas, o laisvumas yra atvirumas sistemoje. Žodžiu,
     atvirumas atitinka dvasiai.

     Aš taip pat žiūriu, kad betkas yra viskas ir laisvumas, tad laisvumą
     galim suvokti kaip tai ką atimame iš visko, kad būtų betkas. Viskas yra
     neribotas ir betkas yra ribotas, tad sistema yra tai ką pridedame prie
     neriboto, kad būtų ribotas.

     Gyvenimas, betkas, yra kažkos ribų priėmimas, pasirinkimas. Tai yra
     dalinio atvirumo priėmimas, pasirinkimas, sutikimas priimti dalimis (o
     ne reikalauti visumos).

     Reikia permąstyti.

     Andrius

     Andrius Kulikauskas
     Minčių sodas
     http://www.ms.lt
     ms@...
     2645950
     Vilnius
    • AndriusZ
     ... From: Raimundas Vaitkevicius To: Sent: 2003 m. lapkričio 1 d. 19:52 Subject:
     Message 4 of 6 , Nov 3, 2003
      ----- Original Message -----
      From: "Raimundas Vaitkevicius" <r.vaitkevicius@...>
      To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
      Sent: 2003 m. lapkričio 1 d. 19:52
      Subject: [Minciu_sodas_LT] Re: Dievas ir gerumas, viskas ir laisvumas
      > >Andrius Kulikauskas wrote:
      > >Reik pagalvoti daugiau, kas yra sistema? Gal tai sandaros vieningumas.
      > > Ar gali būti nevieninga sistema?
      > Manau, kad yra daug sistemų, kurios turi viduje prieštaravimų. Nepaisant
      > to, tos sistemos egzistuoja ir veikia. Ar mes, žmonės, nesame tokių
      > sistemų pavyzdžiai?
      > Raimundas V.

      Kiek pamenu, tai dėl prieštaravimų evoliucionuojama, netgi yra "vystantieji
      prieštaravimai" - jų neįmanoma pašalinti iš esmės, todėl evliucija ir
      vyksta...

      Dirbtinės sistemos (žmonių sukurtos) yra sudėtingos ir negali vystytis (būti
      vystomos) tolygiai. Todėlnuolat atsiranda prieštaravimai tarp posistemių.
      Pvz. [...] buvo buriniai laivai. Jie plaukė tik tuomet, kai pūtė vėjas.
      Tačiau žmonėms reikėjo reguliarių reisų. Prieštaravimas : reikia
      reguliarumo / reguliarumo nėra. Atsirado garo mašina. Ją patalpino į
      burlaivį. Tačiau burės liko. Neįprasta... Jūreiviai baltomis uniformomis
      išsisuodindavo kaip velniai. Pačių susikurtas prieštaravimas, nes įvykdžius
      sistemoje pokyčius (patalpinus suodžių šaltinį) reikia pertvarkyti likusias
      posistemes (perrengti juodais rūbais), suderinti tarpusavyje... Po to ir
      burių atsisakė...

      a.
      p.s. o kas yra "vieninga sistema" ?
     • Andrius Kulikauskas
      Andriau, aciū! Šiandien galvojau, kas yra dvasia? Pagalvojau, dvasia yra tai, kas nevaržoma. Dievas yra dvasia, niekaip nevaržomas. Gerumas yra dvasia
      Message 5 of 6 , Nov 4, 2003
       Andriau, aciū!

       Šiandien galvojau, kas yra dvasia?
       Pagalvojau, dvasia yra tai, kas nevaržoma.

       Dievas yra dvasia, niekaip nevaržomas.
       Gerumas yra dvasia sistemoje. Tai būtų nevaržomumas sistemos sąlygose.

       Gyvenimas yra sutapimas dvasios ir dvasios sistemoje. Manau, tai yra
       nevaržomas pasirinkimas ribotumo. Aš manau, mes kaip dvasia, gyvenanti
       kūne, kažkuria prasme renkamės tą kūną kaip savo išeities tašką. Mes
       kito pasirinkimo neturime. Bet renkamės iš to vieno pasirinkimo. Kad
       galėtumėme sudalyvauti, bet galime ir nesudalyvauti. Reikia daugiau
       pagalvoti. Bet aš manau, kad gyvenimas, aktyviaja prasme, yra mūsų
       dvasios pasirinkimas.

       Reiktų pagalvoti, kas yra sistema? Ir apie jos vieningumą. Ačiū,
       Andriau, Raimundai.

       Andrius

       Andrius Kulikauskas
       Minčių sodas
       http://www.ms.lt
       ms@...
       +370 52645950
       Vilnius

       AndriusZ wrote:

       >>Manau, kad yra daug sistemų, kurios turi viduje prieštaravimų. Nepaisant
       >>to, tos sistemos egzistuoja ir veikia. Ar mes, žmonės, nesame tokių
       >>sistemų pavyzdžiai?
       >>Raimundas V.
       >>
       >
       > Kiek pamenu, tai dėl prieštaravimų evoliucionuojama, netgi yra "vystantieji
       > prieštaravimai" - jų neįmanoma pašalinti iš esmės, todėl evliucija ir
       > vyksta...
       >
       > Dirbtinės sistemos (žmonių sukurtos) yra sudėtingos ir negali vystytis (būti
       > vystomos) tolygiai. Todėlnuolat atsiranda prieštaravimai tarp posistemių.
       > Pvz. [...] buvo buriniai laivai. Jie plaukė tik tuomet, kai pūtė vėjas.
       > Tačiau žmonėms reikėjo reguliarių reisų. Prieštaravimas : reikia
       > reguliarumo / reguliarumo nėra. Atsirado garo mašina. Ją patalpino į
       > burlaivį. Tačiau burės liko. Neįprasta... Jūreiviai baltomis uniformomis
       > išsisuodindavo kaip velniai. Pačių susikurtas prieštaravimas, nes įvykdžius
       > sistemoje pokyčius (patalpinus suodžių šaltinį) reikia pertvarkyti likusias
       > posistemes (perrengti juodais rūbais), suderinti tarpusavyje... Po to ir
       > burių atsisakė...
       >
       > a.
       > p.s. o kas yra "vieninga sistema" ?
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.