Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Subrandinti atsiminimai

Expand Messages
 • Saulius Sakalas
  Labas, Sodiečiai, buvau atitrūkęs nuo Interneto, sugedo garantinis mobilusis telefono aparatras, vėliau jungiamasis kabelis, ir be Minčių sodo diskusijos
  Message 1 of 6 , Nov 1, 2002
  • 0 Attachment
   Labas, Sodiečiai,

   buvau atitrūkęs nuo Interneto, sugedo garantinis mobilusis telefono
   aparatras, vėliau jungiamasis kabelis, ir be Minčių sodo diskusijos laiškų,
   jau gyvenau kaip ir nepilnavertį gyvenimą. MS tapo jau dalimi mano minčių.

   Įdomūs ir naudingi yra Ryčio renkami atsitiktinumai, taip pat įdomu ir
   naudinga atgaminti jau laiko subrandintus prisiminimus iš savo atminties.
   Noriu pailiustruoti istoriją, kurią man papasakojo Rūta.

   „Linksmai graudi istorija apie prezidento furšetą, arba kaip etnokultūros
   paveldas alų midų gerė, burnoj tik ašaką turėjo“.

   Prieš vienas Kalėdas pakvietė prezidentas, gal pagerbdamas, o gal iš
   solidumo, Marcinkonių etnografinį ansamblį į Turniškėse vyksiančią adventinę
   vakaronę. Pasirinko neatsitiktinai, mat dzūkai turi specifinius, liksmus
   adventinius žaidimus ir dainas, Marcinkoniškiai bene vieninteliai turėjo tą
   gyvai išlikusią tradiciją. Taigi Zita Kelmickaitė juos ir pakvietė,
   pasidalinti tuo ir kitu paveldu su visa prezidento svita, užsienio valstybių
   ambasadoriais Lietuvoje ir dvasininkijos aukštuomene, arba sudaryti gražų ir
   kvapnų furšeto foną.

   Dzūkeliai nors ir biedni, bet atsivežė gastinčiaus, kap visadu- iš širdzies:
   teta Antosė iškepė dzidelį grybų kelmų, Juzė išvirė pyragėlių su grybais,
   Rožė aguonpienio ir širšių medaus, Juziulė avižų kisieliaus, žodiu
   kiekvienas ko nors insidėjo: šližikų, grybų rasalo su šucytom bulbėm,
   grikinės babkos, pyrago....Prisakė atvežti tik adventinius valgius ir,
   žinoma, „visoms progoms tinkančią“ naminę degtinę- „samagoną“, juk be
   riebalo- tiks adventui. Padarė šimtų eglių šakelių su pakabintu pintu,
   šiaudiniu žaislu ir kotuku indėtu drobinian maišelin, kad kožnam padovanot.

   Zitos pakviestas „Ratilio“ ansamblis čiupo grybų kelmą ir įteikė šalies
   galvai Algirdui B. bei nusifotografavo su juo. O kaimo dzūkeliam liepė
   bendrauti su užsieniečiais ir liksminti, kad aniems apetitas geresnis būtų.

   Kad puolė svečiai prie statų, neaplenkė ir tradicių patiekalų stalelio.

   Dzievuliau! Dzievuliau! suaimanavo teta Rožė.

   Greičiau nei skėriai, viską sunaikinus, aukštuomenė atsitraukė ir
   išsiskirstė.

   Tumet Z. Kilmickaitė sukomandavo: o dabar jau prie stalo!

   „Ratilio“ ansamblis, jau turėdamas furšetų patirties, puolė prie ponios
   Kristinos B. paruoštų farširuotų dvimetrinų lydekų griaučų. Ir ėmę graužti
   likusias galvas ir uodegas. Dzūkai gi liko stovėti amo netekę:
   -Viskų suėdė: ir grybų kelmų, ir aguonpienį išrijo, ir arielkų išmaukė. Kad
   būt žinota, tai nor kų būtūm tarbelėn paslikį dėl savį.

   Taigi, kaip ir visų pasakų pabaigoj sakoma: nor anksti dzūkai buvo kėlį,iš
   toli važiavo,matė,kap kiti alų, midų gėrė, per barzdų Marcinkoniškiam
   varvėjo, burnon net lydekos ašakų neturėjo.

   Ir ką jūs apie furšetą suprantat, atsakė Kelmickaitė, paklausus ar reikia
   atsivežti vienkartinių puodelių?
   Taip ir nesupratom. Bet jei būtumėm turėjį, tai nor arbotos būtūm pagėrį. Ba
   visi užpaškudzyti, po visus stalus išmėcyti.
   Tokio cūdo dar buvom nematį.
   Tep ir po šiai dzienai neaišku, ar jie buvo tokie alkani, ar tį buvo tep
   gardziai pataisyta?- ragauti neteko.
  • Rytis Umbrasas
   ... Čia kvepia absurdu. Valdžia juk baudžia už naminės gamybą, pervežimą. O gal ne? Ar tikrai įstatymai tik naivuoliams ir laisvai išjungiami kai
   Message 2 of 6 , Nov 3, 2002
   • 0 Attachment
    > grikinės babkos, pyrago....Prisakė atvežti tik adventinius valgius ir,
    > žinoma, „visoms progoms tinkančią“ naminę degtinę- „samagoną“, juk be
    > riebalo- tiks adventui.

    Čia kvepia absurdu. Valdžia juk baudžia už "naminės" gamybą, pervežimą. O gal ne?

    Ar tikrai įstatymai tik naivuoliams ir laisvai išjungiami kai nepatogūs?

    Sovietinės tvarkos vienas iš pagrindinių bruožų: laikyti žmones tokiose sąlygose,
    kad visi būtų vagys, sukčiai, kyšininkai ar kitokie nusikaltėliai. Bet "be reikalo nebausti".
    Tai neva geros valios apraiška!

    Taip juk buvo besitveriant kolūkiams. Močiutės iš pradžių besimelsdamos Dievuliui dėl grieko iš bado vogdavo.
    Valdžia gi buvo "gera", ne visada jas bausdavo tik kada reikia.
    Vėliau vogti tapo norma. Net žodis buvo naudojamas kitas - "parsinešti" ar panašiai..

    Manau dzūkai baliuje turėjo parodyti valdžiai kaip reikia įstatymų laikytis ir turėjo pasakyti organizatoriams, kad "naminės" nebus,
    nes ją draudžia įstatymai.
    Suprantu, Sauliau, kad mano laiškas visai ne į temą.. Ką padarysi. Tokias mintis man jis sukėlė..

    Svajoju, kad suaugę žmonės elgtųsi kaip naivūs vaikai. Ir paklaustų tai kaip gi čia dabar ? Ant prezidento stalo nelegalus šnapsas?
    Gaila, kad naivumas ir durnumas mūsuose vis dar sinonimai.

    Smagu, kad Saulius vėl internete.
    Geros savaitės.
   • Andrius Kulikauskas
    Sauliau, tavæs pasiilgau! Labai graþø laiðkà mums atneðei lauktuviø. Galëtumëme dosniau atsiliepti... Kvieèiame visus raðyti! Kvieèiame taip pat
    Message 3 of 6 , Nov 4, 2002
    • 0 Attachment
     Sauliau, tavęs pasiilgau! Labai gražų laišką mums atnešei lauktuvių.
     Galėtumėme dosniau atsiliepti... Kviečiame visus rašyti!

     Kviečiame taip pat pasiplepėti kartu su mumis antradieniais 19:00-21:00
     Lietuvos laiku, 12:00-2:00 Čikagos laiku.

     http://avalon.archcon.com/openidea/publicdomain/chat/MainChat

     Ryti, Ne tik sovietai žaidžia "be reikalo nebausti". Pridedu savo
     laišką, anglų kalba, apie Microsoft. JAV-ėse universitetuose įranga
     dažnai parduodama žymiai pigiau studentams ir profesoriams mokymuisi.
     Microsoft Office vadovas džiaugiasi, kad neakademiniai pirkėjai perka
     akademinę versiją: "Žmonės turi galimybę prasižengti tam principui. Mes
     džiaugiamės, kad mūsų programinė įranga visiems prieinama, ir tuo tarpu
     labai sekasi". Įdomu, ką bendro Microsoft turi su sovietine santvarka?
     Andrius, http://www.ms.lt

     *************************************

     Thanks for the link.

     > San Jose Mercury News business section is "More Oomph for Office
     <http://www.bayarea.com/mld/mercurynews/business/4332735.htm>",
     > about Jeff Raikes, Group VP of Productivity and Business Services
     > at Microsoft.


     This is evil:


     > To head off competition, Microsoft began selling its lower-priced
     > academic version of Office at large office supply retailers and
     > stopped checking whether buyers really qualified for the
     > educational price.
     >
     > ``People have the opportunity to violate that principle,'' Raikes
     > said. ``We love to have our software accessible, and it's been very
     > successful so far,'' he said, adding that stores are selling tens
     > of thousands of new Office licenses each month.


     I think this is where Microsoft is simply evil.
     They encourage you to lie.
     Lying is a sin. It's bad to sin - to corrupt our sense of right and
     wrong. But a greater authority said what's much worse is to encourage
     others to sin. He said you'd be better off thrown into a lake with a
     mill stone around your neck.

     This is the first time I've seen Microsoft state their moral outlook so
     openly. But you can sense it in their behavior, how they let people in
     developing countries pirate their stuff, until its the standard, then
     demand that all the software be legal. And they sell it at prices
     higher than the U.S., if you further adjust for the standard of living,
     it's the equivalent of $3,000 in Lithuania. Who would pay $3,000 for
     software here?

     So they play both ways. They say here, why don't you take this?... who
     let you take this? They strip you of your conscience, then they pretend
     they have one. They have one and you don't.

     It's evil in an absolute sense. But it also pushes the envelope for all
     of their competitors to match them in their evil. Then they say, we're
     all the same.

     I've benefited enormously from Microsoft products. I wrote my 200 page
     math thesis on Equation Editor, at the disbelief of my advisor, so I
     never had to learn Tex. And I've had good fortune with Access as a
     database tool for work, easy for learning, productive for prototyping,
     and they had free tech support. I accept the hegemony of Office and
     have advocated that Excel spreadsheets are a pragmatic format for an
     import/export standard for tools for thinking, like TheBrain. In fact,
     I think it's good strategy to use open behavior within a closed system
     to break that system.

     But last year I personally realized - in large part from this group -
     that Microsoft is a ghetto. It's a bad investment of my time. When it
     crashes, I gain nothing. When Linux goes wrong, at least I might learn
     something. So I'm dual booting with Linux, trying to do my new stuff
     more and more, especially programming in Python - which this group got
     me to take seriously, though I had learned of it from Ben Darnell and
     other toolmakers earlier. Not interested in .NET until I have to be,
     and then it will probably be by way of Python.

     But I think Microsoft is mostly irrelevant. What's huge with
     opportunity is the web, but what's more huge is the human web. I'm very
     interested in an Architecture of Encouragement. How to get content
     moving people. The closest that Microsoft has to that is Passport. I
     don't use Hotmail anymore because of Passport. I don't think they'll be
     able to do anything meaningful with it, at least that would be sad if
     they became the keepers of identity. Why don't you have one? ... who
     let you have one? This is an academic identity...

     Andrius

     http://www.ms.lt
     ms@...     Rytis Umbrasas wrote:

     >>grikinės babkos, pyrago....Prisakė atvežti tik adventinius valgius ir,
     >>žinoma, „visoms progoms tinkančią“ naminę degtinę- „samagoną“, juk be
     >>riebalo- tiks adventui.
     >>
     >
     > Čia kvepia absurdu. Valdžia juk baudžia už "naminės" gamybą, pervežimą. O gal ne?
     >
     > Ar tikrai įstatymai tik naivuoliams ir laisvai išjungiami kai nepatogūs?
     >
     > Sovietinės tvarkos vienas iš pagrindinių bruožų: laikyti žmones tokiose sąlygose,
     > kad visi būtų vagys, sukčiai, kyšininkai ar kitokie nusikaltėliai. Bet "be reikalo nebausti".
     > Tai neva geros valios apraiška!
     >
     > Taip juk buvo besitveriant kolūkiams. Močiutės iš pradžių besimelsdamos Dievuliui dėl grieko iš bado vogdavo.
     > Valdžia gi buvo "gera", ne visada jas bausdavo tik kada reikia.
     > Vėliau vogti tapo norma. Net žodis buvo naudojamas kitas - "parsinešti" ar panašiai..
     >
     > Manau dzūkai baliuje turėjo parodyti valdžiai kaip reikia įstatymų laikytis ir turėjo pasakyti organizatoriams, kad "naminės" nebus,
     > nes ją draudžia įstatymai.
     > Suprantu, Sauliau, kad mano laiškas visai ne į temą.. Ką padarysi. Tokias mintis man jis sukėlė..
     >
     > Svajoju, kad suaugę žmonės elgtųsi kaip naivūs vaikai. Ir paklaustų tai kaip gi čia dabar ? Ant prezidento stalo nelegalus šnapsas?
     > Gaila, kad naivumas ir durnumas mūsuose vis dar sinonimai.
     >
     > Smagu, kad Saulius vėl internete.
     > Geros savaitės.
     >
     >
     >
     >
     > Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
     >
     > Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu: minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
     >
     > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
     >
     >
     >
     >
    • Saulius Sakalas
     ... From: Rytis Umbrasas To: Sent: Sunday, November 03, 2002 10:44 PM Subject: Re: [Minciu_sodas_LT]
     Message 4 of 6 , Nov 5, 2002
     • 0 Attachment
      ----- Original Message -----
      From: "Rytis Umbrasas" <rytis@...>
      To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
      Sent: Sunday, November 03, 2002 10:44 PM
      Subject: Re: [Minciu_sodas_LT] Subrandinti atsiminimai


      > > grikinės babkos, pyrago....Prisakė atvežti tik adventinius valgius ir,
      > > žinoma, „visoms progoms tinkančią“ naminę degtinę- „samagoną“, juk be
      > > riebalo- tiks adventui.
      >
      > Čia kvepia absurdu. Valdžia juk baudžia už "naminės" gamybą, pervežimą. O
      gal ne?
      >
      > Ar tikrai įstatymai tik naivuoliams ir laisvai išjungiami kai nepatogūs?
      >
      > Sovietinės tvarkos vienas iš pagrindinių bruožų: laikyti žmones tokiose
      sąlygose,
      > kad visi būtų vagys, sukčiai, kyšininkai ar kitokie nusikaltėliai. Bet
      "be reikalo nebausti".
      > Tai neva geros valios apraiška!

      Deja tai ir šiandieninės „tvarkos“ bruožas. Tik kodėl taip yra? Ar, kad dar
      seno sukirpimo vadai viešpatauja, ar kad tai labai patogus valdymo būdas.
      Baimė. Štai kas dar vis valdo.
      Baimė skaldo ir valdo.
      Dėliojant šias mintis kyla klausimas: gal įstatymai, nuostatai, pareigybinės
      instrukcijos sudaromi sąmoningai ydingi?

      Nuo tokių dalykų mes ir aš kartu su savo šeima esame nukentėję ir dar dabar
      kenčiame.
      Vienas pavyzdys: Žmogelį, norintį susitvarkyti namų inventorizacijos bylą,
      kadastro siunčia pažymos į seniūniją. Toji gi kokios nors pažymos negali
      parašyti be kadastro tarnybos kokio nors popierėlio. Taip ir mušinėja, kaip
      teniso kamuoliuką, žmogelį kol kuris nors nenusižengia ir kuris nors. Tai
      papasakojau labai abstrakčiai, bet, manau, suprasite ką norėjau pasakyti.
      Mano buvusioje darbovietėje tiesioginis viršininkas toleravo darbe
      girtuokliavimą: darbininkai dirbo su pavojingais įrengimais girti. Jam
      nesvarbu buvo, kad gali įvykti nelaimę, svarbu, kad kitą dieną jie visi
      paklusnūs kaip avinėliai. „Šeimas juk išlaikyti reikia“teisindavosi jie sau.
      Aš gi to negalėjau pakęsti.

      Keistai visuomenė sureagavo į Vytauto Landsbergio reikalavimą įvardinti
      sovietinės Rusijos padarytą žalą Lietuvai. Jei ji yra, kodėl mes bijome
      pasakyti tiesą. Gal tik tiek, kad ji tokia didelė jog neįmanoma suskaičiuoti
      ar dar kaip nors išreikšti.

      Jeigu jums yra žinomi panašūs atvejai, Parašykit. Galit ir asmeniškai
      marcinkonys@...

      >
      > Taip juk buvo besitveriant kolūkiams. Močiutės iš pradžių besimelsdamos
      Dievuliui dėl grieko iš bado vogdavo.
      > Valdžia gi buvo "gera", ne visada jas bausdavo tik kada reikia.
      > Vėliau vogti tapo norma. Net žodis buvo naudojamas kitas - "parsinešti" ar
      panašiai..
      >
      > Manau dzūkai baliuje turėjo parodyti valdžiai kaip reikia įstatymų
      laikytis ir turėjo pasakyti organizatoriams, kad "naminės" nebus,
      > nes ją draudžia įstatymai.

      Dzūkeliai to būtent ir norėjo, bet iš etnokultūros šulų Z.K. būtent to buvo
      pareikalauta. Be degtinės juk jie nereikalingi. Prieš keletą metų man
      kalbantis su vienu „fabrikantu“, anas gyrėsi: Visas seimas mano gamybos
      geria!

      > Suprantu, Sauliau, kad mano laiškas visai ne į temą.. Ką padarysi. Tokias
      mintis man jis sukėlė..

      Anaip tol, Ryti, į temą! Tema svarbi ta kuri šiandien aktuali, nors ji ko
      gero, sena kaip pasaulis.
      Ji aktuali ir man, kaip jau tu žinai, kai šiandien Varėnos valdžios tironai
      bando sumaišyti mano šeimos garbę su purvais. Ir nužudyti mūsų, į pasaulį
      ateinantį, vaikelį. Bent mes taip suprantame iš jų veiksmų.
      Net žiniasklaidos šiandienės temos:
      Terorizmas- daugelio Maskvoje buvusių čečėnų vaikai ir artimieji buvo
      nužudyti. Ir kokios pasekmės?
      Mažas gimstamumas Lietuvoje- ...kai esant motinos kritinei sveikatos būsenai
      rajono gydytojai atsisako gydyti ligoninėje ar pratęsti nedarbingumą,
      kadangi savivaldybės valdžia uždraudė. Kai užsiundyti tardytojai įsiveržia į
      ligoninės palatą ir bando tardyti šoko ištiktą motiną.

      Ir visa tai dedasi sovietų išprievartautoje demokratinėje visuomenėje.
      .......

      >
      > Svajoju, kad suaugę žmonės elgtųsi kaip naivūs vaikai. Ir paklaustų tai
      kaip gi čia dabar ? Ant prezidento stalo nelegalus šnapsas?
      > Gaila, kad naivumas ir durnumas mūsuose vis dar sinonimai.

      Nesvajokime, o taip gyvenkime, juk turime savo Sodą, ir jame gyvenkime. Daug
      dar mums reiks nuveikti, kad viską pavadinti savo vardais.

      Saulius Sakalas
     • Andrius Kulikauskas
      ... Sauliau ir visi, bûtinai pagalvokime, kaip galëtumëme darbingai atsiliepti á neteisybæ. Prisimename ir George, ir Èikagoje mano draugà David
      Message 5 of 6 , Nov 6, 2002
      • 0 Attachment
       Saulius Sakalas wrote:


       > Deja tai ir šiandieninės „tvarkos“ bruožas. Tik kodėl taip yra? Ar, kad dar
       > seno sukirpimo vadai viešpatauja, ar kad tai labai patogus valdymo būdas.
       > Baimė. Štai kas dar vis valdo.
       > Baimė skaldo ir valdo.
       > Dėliojant šias mintis kyla klausimas: gal įstatymai, nuostatai, pareigybinės
       > instrukcijos sudaromi sąmoningai ydingi?
       >
       > Nuo tokių dalykų mes ir aš kartu su savo šeima esame nukentėję ir dar dabar
       > kenčiame.       Sauliau ir visi, būtinai pagalvokime, kaip galėtumėme darbingai
       atsiliepti į neteisybę. Prisimename ir George, ir Čikagoje mano draugą
       David Ellison-Bey - valdžia netrukdė jo sesutei pagrobti jų motiną.
       Pridedu savo laišką Amnesty International kurį šį rytą parašiau dėl to,
       kad vakar rinkimuose patyriau daug prasižengimų kurių policija nepaisė
       ir niekas kitas nepaisė. Čikagoje penkiadešimts metų viena partija yra
       įsitaisiusi kaip vienvaldanti, aparatas save amžinai išlaiko.
       Andrius, ms@...

       ************************************************

       Dear Amnesty International,

       Are you doing anything to support free and fair elections in Chicago?

       I went to vote Tuesday, around 3:00 pm, at the 23rd Ward 11th Precinct
       polling place 5559 S Narragansett Ave. The polling place is at a fire
       station with a long driveway.

       At the corner of the driveway, a man was passing out cards "The
       following candidates are endorsed by The 23rd Ward Democratic
       Organization Alderman Michael R. Zalewski..." I asked him for his name
       and he gave me his business card "773 742-4188 Roy Chuskas, Leo Chuskas,
       Democratic Precinct Co-captains Precinct 17-23 ward, William O.
       Lipinski, committeeman, ward headquarters 5838 Archer Avenue, 773
       582-7323". I asked him, who did he work for, and he said Congressman
       Lipinski. I asked if he should be there, because he was within 100 feet
       from the door to the polling place, and he said that he could. Then he
       turned around to talk to a gentleman in a car with license plate 2835414
       that had pulled up onto the driveway. I asked the man in the car what
       he was doing there, and I saw that he had a sheet with rectangles and
       names that he then hid from me. He stepped out of the car with his
       partner and asked what I was doing here, and showed badges and claimed
       he was a police officer. The car was unmarked, and they were not in
       uniform. I asked if he was going to do anything about the man passing
       out the cards and he simply repeatedly stated "we're here because
       there's been a lot of trouble here" and asked what I was doing there and
       demanded identification and to tell him what I was doing there. He was
       very intimidating. I showed my California driver's license and I said I
       was there to vote. I asked him if he had any right to ask me such
       things. He demanded identification with a local address and I showed
       him my voter's notification that I had received in the mail. He looked
       at it for a long time. He then asked me if I wanted it back, holding it
       away from me. I made no effort, and then he gave it to me.

       I went inside to vote and saw a face I recognized (I think he is a
       precinct captain) and asked if he was a judge. He said no, he was a
       poll inspector, so I asked if he would come out and see the man passing
       out flyers. He saw, but did nothing, except walk back to the election
       table and whispered something to a lady with orange hair. I asked him
       if he was going to do anything regarding the man, and it appeared not.
       So I decided I wouldn't vote in an election if it wasn't fair and free,
       and went home.

       At home I tried to call the Board of Elections, but the phone was busy.
       I called 311 and they transferred me to the Board of Elections. They
       said they would send an investigator, and that I could call the Cook's
       County State's Attorney. I said that I had been harassed by somebody
       claiming to be a police officer, and what should I do? They said that
       they could not advise me, they could send out a police sergeant to talk
       with me. I didn't think that the Cook's County State's Attorney would
       be independent, and I didn't think I should be talking to a local
       sergeant. So then I called 911, Who could I speak to regarding police
       corruption? and they transferred me to the Office of Professional
       Standards. I spoke with a lady who told me that I was using words like
       "harrassed" and "violated" that were legal words and therefore I should
       be going somewhere else. She finally told me "You have to learn that
       there's very few things in life that are fair." I repeated her
       statement to her several times and she told me that's not what she had
       meant to say. Finally, she said that she could send out police officers
       to talk with me, and I agreed (I assumed she wouldn't be sending local
       officers).

       Officers did come, but only after a good hour. They seemed sympathetic,
       and I explained that I had spent a night in jail two years ago because
       of such problems (I can write about this separately). They said they
       worked locally, and mentioned that people are allowed to pass flyers
       across the street. I asked if they could escort me so that I could
       vote, and they said they had some business to take care of and would
       meet me there.

       I walked there, and they were already there, on the corner. With them
       was a gentleman who had been there earlier, and looked like a brother of
       the gentleman who had been passing out cards. I told the police
       officers that people had been passing out cards there and they said it
       was not a problem, it was more than 100 feet away from the door. I
       said, I will count it out, and started placing foot after foot, and on
       the seventh foot one of them said, No you can't do that and physically
       restrained me, holding me by the upper arm for about five seconds as I
       leaned forward trying to walk but unable. Finally, he let go and I
       counted out the steps. As I walked, I heard somebody behind me say
       "Lock him up again!" I measured 77 feet by the size of my shoe. I told
       them that it was 77 and they said that according to the judges it was
       more than 100.

       I then pointed to signs on the grass nearby, about 50 feet away from the
       door. They said that they were more than 100 feet away. I then pointed
       to a sign on a telephone post right next to me, about 25 feet away from
       the door. Would they take it down? No. Could I take it down? No, I
       had better not, it's private property. An officer told me, Nobody is
       keeping you from voting, he yelled at me and pointed Go vote! I asked,
       are you making me vote, and he yelled and pointed Go vote! I looked at
       them and said this isn't different than the Soviet Union, and the other
       officer said, No, it's very different, in the Soviet Union they would
       tell you who to vote for.

       Another officer came by, and I pointed to her the sign on the telephone,
       and asked if that was appropriate, if that was 100 feet away from the
       door. She looked carefully at the sign, and at the door, and then
       finally said it was not a problem. I asked who she was and she said
       that she was a sergeant. I said that this was not free or fair, and it
       was going to end, and walked away. They yelled at me to come back, that
       nobody was keeping me from voting.

       Then I decided to get their names so I walked back and asked them. They
       were officers Lamb and Gaffet and sergeant Woods. Officer Lamb was the
       one who had held me, and who I had spoken most with. I asked them if
       they had a pen, because I didn't have one, and he told me that if I
       didn't have one, they couldn't give me one.

       I walked away and then I heard behind me repeatedly "Sir, sir, come
       back!" and I decided to keep walking straight. But the man kept running
       and finally ran up to me and it was Officer Lamb and again he held me by
       my upper arm so that I would stop. I tried to keep walking, but finally
       I stopped. He looked at me and said "We forgot to get your name". I
       asked, why do you need it? And he said, because we came to your house,
       we need to know who you are. So I gave him my business card.

       This seemed to be the general mindset of the people I meet in Chicago -
       if nobody tells you who to vote for, then the election is fair. There's
       no deeper understanding of what is "free and fair", for example, that
       rules against electioneering be enforced. Is that a product of 50 years
       of one-party rule? Congressman Lipinski ran unopposed, and other
       congressmen in Chicago won with more than 80% of the vote. There were
       no poll watchers from the opposing party.

       I'm disappointed with the general population, that there evidently is no
       concept of civic responsibility, there is an inbred acceptance of the
       political machine. I'm impressed by the pervasity of the civic
       immaturity, so that there is nowhere to turn to, neither the police, nor
       the poll watchers, nor the election judges, nor the State's Attorney,
       nor the Board of Elections, nor even the Office of Professional
       Standards, as I know from this and previous voting experiences.

       I believe that fairness anywhere depends on fairness everywhere. If a
       party has an unfair advantage in one locality, then this puts its
       opponents at a disadvantage on the whole. In other words, a corrupt
       ward makes a city corrupt, and a corrupt congressional district makes a
       country corrupt. If the city was healthy, it would fight against a
       corrupt ward. If a country was healthy, it would fight against
       corruption everywhere within it.

       If we look at the results of the 2000 United States presidential
       election, the vote in Cook County was 68.63% for Gore, 28.65% for Bush,
       a difference of 740,000 votes. This is quite large compared to the
       550,000 vote margin by which Gore won the popular vote in the national
       election. It's amazing that, with all the scrutiny over chads in
       Florida, virtually no attention was given to Chicago, where true reform
       is warranted.

       In a mature democracy, it is not any single election that matters,
       because politicians are always looking ahead to the next election. The
       political course is ultimately determined not by who wins, but by the
       margin of victory, the "mandate". The margin of victory is what signals
       to the politicians how aggressively they can pursue their own agenda,
       and how much they have to cater to opposing views. If we only knew who
       won, but not by how much, the election would be uninformative. This is
       what makes democracy work, so that each vote is indeed worth exactly one
       vote, increasing or decreasing the margin of victory. Instead, the
       media continuously stresses that an election might hinge on any single
       vote, when in fact this is actually false - any vote that close is a
       random decision anyways. The media's argument actually diminishes the
       significance of voting in the vast majority of elections, especially
       those which are lopsided or corrupt.

       Voting in Chicago should be a matter of concern to every citizen of the
       United States of America. If Chicago was a country, would it be
       admitted into NATO, based on the standards expected of Bulgaria and
       Romania? It's amazing that amongst the election reporting, no concern
       is made over the fairness of the election. It's simply not an issue in
       a city where 49 of 50 wards are controlled by one party, and the same
       mayor has ruled for many years, just like his father. Machine politics
       favors the status quo. The nice citizens of nice neighborhoods are
       complicit in an imbalance that presumably adds to the misfortunes of
       some of the worst neighborhoods in the country. It is hypocritical of
       the national "Democratic" party that it tolerates such an apparatus and,
       in fact, relies on it to get the vote out in state and national
       elections. There's never any talk of expelling the local party from the
       national party. Frankly, there's no talk of the United States expelling
       Chicago, which is what a healthy country would do to save itself from
       the corruption of an incurable region.

       I haven't suffered any personal hurt. I'm amazed that I was physically
       restrained twice by a police officer who came there to help me vote.
       But it would be extremely wrong to punish officer Lamb or any sheep. I
       personally feel that the shepherd to target is congressman William O.
       Lipinski, who should be taken to task for his ethics by the House of
       Representatives.

       I feel that there is no point in appealing to the local authorities, or
       even the national authorities. I ask Amnesty International to campaign
       for international observers to monitor elections in Chicago. I hope
       that you might document my experience and make it available that those
       who wish might act. I feel that I've hereby done my part, and others in
       Chicago should do their part. I place my letter in the Public Domain.

       Thank you!

       Andrius

       Andrius Kulikauskas
       Minciu Sodas
       http://www.ms.lt
       ms@...
       Chicago, Illinois
      • Kristina Bjerknes
       Andriau, dekui uz pasidalinima laisku ir ispudziais is balsavimo. As pirma karta balsavau Amerikoje, nes neseniai tapau piliete. Buvau baisiai nustebinta, kad
       Message 6 of 6 , Nov 6, 2002
       • 0 Attachment
        Andriau,

        dekui uz pasidalinima laisku ir ispudziais is
        balsavimo. As pirma karta balsavau Amerikoje, nes
        neseniai tapau piliete. Buvau baisiai nustebinta, kad
        puse "ballot"'o teturejo tik po viena kandidata. Tai
        kam tada is viso balsuoti, jei turi pasirinkti viena
        is vieno. Amerikieciai saiposi is Irako, o pas juos
        lygiai ta pati sistema.

        Kristina

        --- Andrius Kulikauskas <ms@...> wrote:
        > Saulius Sakalas wrote:
        >
        >
        > > Deja tai ir �iandienin�s �tvarkos� bruo�as. Tik
        > kod�l taip yra? Ar, kad dar
        > > seno sukirpimo vadai vie�patauja, ar kad tai labai
        > patogus valdymo b�das.
        > > Baim�. �tai kas dar vis valdo.
        > > Baim� skaldo ir valdo.
        > > D�liojant �ias mintis kyla klausimas: gal
        > �statymai, nuostatai, pareigybin�s
        > > instrukcijos sudaromi s�moningai ydingi?
        > >
        > > Nuo toki� dalyk� mes ir a� kartu su savo �eima
        > esame nukent�j� ir dar dabar
        > > ken�iame.
        >
        >
        >
        > Sauliau ir visi, b�tinai pagalvokime, kaip
        > gal�tum�me darbingai
        > atsiliepti � neteisyb�. Prisimename ir George, ir
        > �ikagoje mano draug�
        > David Ellison-Bey - vald�ia netrukd� jo sesutei
        > pagrobti j� motin�.
        > Pridedu savo lai�k� Amnesty International kur� ��
        > ryt� para�iau d�l to,
        > kad vakar rinkimuose patyriau daug prasi�engim�
        > kuri� policija nepais�
        > ir niekas kitas nepais�. �ikagoje penkiade�imts
        > met� viena partija yra
        > �sitaisiusi kaip vienvaldanti, aparatas save am�inai
        > i�laiko.
        > Andrius, ms@...
        >


        __________________________________________________
        Do you Yahoo!?
        HotJobs - Search new jobs daily now
        http://hotjobs.yahoo.com/
       Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.