Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Skurdo įveikimas

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Labas, Renku savo pabiras mintis, kaip galim įveikti skurdą. Įdomu pamąstyti, kuria prasme Amerika, Lietuva, kaimas, miestas ir įvairiuosios visuomenės
  Message 1 of 1 , Oct 1, 2002
  • 0 Attachment
   Labas,

   Renku savo pabiras mintis, kaip galim įveikti skurdą.

   Įdomu pamąstyti, kuria prasme Amerika, Lietuva, kaimas, miestas ir
   įvairiuosios visuomenės yra turtingos ar skurdžios?

   Andrius
   http://www.ms.lt

   """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""

   Turtas yra pažintys.
   Skurdas yra pažinčių neturėjimas.
   Kurti turtą tolygu žmones įtraukti į veiklą.

   Apmokamas yra tik organizacinis darbas. Organizuoti galima kitus, bet
   taip pat ir save. Iniciatyvus, veiklus žmogus yra galintis organizuoti.

   Kūrybinis darbas negali būti apmokamas.

   Naudingas yra žmogus nereikalaujantis priežiūros. Savarankiškai
   mąstantis, savamokslis, supratingas.

   Žmogus gali organizuoti kitus savo kūryba tiek kiek jis dirba viešai.
   Gali savo vieša kūryba išjudinti ir įtraukti kitus.

   Pinigais kiekvieną suvesi, nė vieno nepalenksi. Neįmanoma žmogui pinigą
   mokėti, kad jis sielotųsi. (Ar kaip kitaip išversti: Money can bring
   people together, but it can't make them care.) Dėl to, kad žmogus
   sielojasi, rūpinasi iš vidaus, o pinigai veikia iš šalies. Atlyginimas
   griauna bešališkumą, neleidžia suprasti, kam rūpi tiesiogiai, o kam rūpi
   tik pinigas. Nuoširdumas neturi požymių, nebent per nuostolius.

   Žmonės įveikia skurdą įtraukdami kitus, tiesdami tiltus. O pelną renka
   apmokestindami kelius.

   Viena visuomenė turtingesnė už kitą dėl to, kad ji tampriau susieta,
   brandžiau suorganizuota. Joje yra daugiau vadovaujančių, atsakingų,
   iniciatyvos, veiklos, atsakomybės. Skurdžiausia yra visuomenė kurioje
   niekas nieko neveikia. O po jos skurdžiausia toji kur visa veikla
   priklauso nuo vieno žmogaus.

   Visuomenė yra turtinga ne savo pinigais, o savo sugebėjimu persitvarkyti
   pasikeitus sąlygoms. Pinigai yra priemonė išlaikyti pasitikėjimą
   persitvarkymo teisingumu. Pinigai ženklina netikėjimą, o ne tikėjimą.

   Pelnas lavina mąstymą, nuostolis ugdo rūpestį. Minčių sodas ugdo
   rūpestį mąstymu, tad mums tenka pelno siekti per nuostolius.

   Skurstanti visuomenė nevaldo savo pinigų, o ją užvaldo pinigai.
   Turtinga visuomenė leidžia savo valiutą tiek kiek ji naudinga įtraukiant
   kitus. Joje mažiausiai smulkmenasi, sumos yra stambios ir
   daugiareikšmiškos.

   Pelno siekiantys vertina palūkanas, proporcinį atlyginimą, tuo alina,
   niokioja mūsų ribotą pasaulį. Turtą valdantys vertina apyvartą, tuo
   praturtina visų galimybes.

   Kas ties tiltą tarp turtingų ir neturtingų? Tik per nuostolius. Kaip
   neturtingieji įsijungs į turtingųjų gyvenimą? Tik gyvybinga veikla. Iš
   kur tas gyvybingumas? Iš bendravimo vertybių. Užtat svarbiausia, kaip
   išmokstame tarpusavyje bendrauti.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.