Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: Klaipėdai 750

Expand Messages
 • Raimundas Vaitkevicius
  Nors ir pavėluotai, bet atsiliepiu į ankstesnį Valdo laišką apie Jūros šventę Klaipėdoje. Būčiau nuvažiavęs, bet tuo metu kaip tik vyko kitas
  Message 1 of 2 , Aug 12, 2002
  • 0 Attachment
   Nors ir pavėluotai, bet atsiliepiu į ankstesnį Valdo laišką apie Jūros
   šventę Klaipėdoje. Būčiau nuvažiavęs, bet tuo metu kaip tik vyko kitas
   renginys. Bet esu dalyvavęs prieš porą metų. Jau tada neblogai atrodė ta
   šventė. O dabar, rašo Valdas, šventė buvo tikrai puiki. Ne tik jis taip
   rašo. Mūsų "Kauno dienoje" irgi apie tą šventę parašė labai teigiamai. Ir
   gailisi, kad Kaune nepavyksta suorganizuoti nieko panašaus. Kodėl taip
   yra, nežinia. Ar mums su valdžia labai nesiseka, ar čia kažkas kita
   nulemia. Gal dėl to, kad Kaunas ilgai negalėjo pasirinkti savo gimtadienio?

   Manau, kiekvienas kraštas, kiekvienas miestas ir miestelis turėtų turėti
   panašias šventes.

   Raimundas

   Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com writes:
   >Pirmą kartą teko pabūti Jūros šventėje Klaipėdoje, kartu švenčiančioje
   >750 metų jubiliejų. Prisižiūrėjau daug visokių dalykų, prisiklausiau
   >visokių nuomonių. Teko sutikti žmonių, net pačių klaipėdiškių, skeptiškai
   >žiūrinčių į minias, užplūstančias Klaipėdą, matėsi daug trūkūmų rengiant
   >šventę- trūko šiukšlių dėžių, tualetų; per atidarymą net pats renginio
   >vedėjas nesuprato,ar Jurgis Kairys atidarė sparnu šampano butelį ar ne,
   >ir t.t. Tačiau tenka pripažinti, kad ši šventė- tai kūrybiškumo ir
   >organizuotumo pamoka visai Lietuvai.
   >1. Vienu metu vyko galybė renginių, kiekvienas galėjo pasirinkti pagal
   >skonį ir kišenę;
   >2. Į šventės ruošimą įtrauktos kraštiečių pajėgos- sumažino rengėjų
   >išlaidas, suteikė galimybę kraštiečiams realizuoti savo siekius Klaipėdai;
   >3. Visokiausiomis formomis buvo kalama mintis: "Aš myliu Klaipėdą". Tai
   >davė rezultatus- jaunimas buvo persmelktas šia mintimi. Nusikalstamumas,
   >ypač smurtinis, šventės metu smarkiai sumažėjo, savigarbos lygis ryškiai
   >pakilo.
   >4. Gerai buvo suderinti šventės ekonominiai interesai, nepaisant galybės
   >nemokamų renginių, pinigų srautas gyvai sukosi, patenkiti liko ir
   >žiūrovai ir prekeiviai;
   >5. Sėkmingai buvo derinami įvairūs kultūros žanrai- geriausiai pavykęs
   >šventės gabalas- rokopera "Jūratė ir Kąstytis"- vykusiai derėjo
   >folkloras, rokas, aktorių ir dainininkų vokalas, gera režisūra ir
   >šiuolaikinė choreografija.
   >6. Vykusiai parinkta renginių geografija- milijonas žmonių nesumindė nei
   >vieno pavargėlio;
   >7. Sumaniai panaudota kiekviena miesto kertelė- upė, gatvės, aikštės,
   >jūra su pajūriu, tiltai, parkai, pastatai ir t.t.
   >8. Gera reklama, optimalus miesto kūrybinių pajėgų panaudojimas.
   >9. Puikus įdirbis miesto įvaizdžiui ir ateičiai.
   >
   >Valdas
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.