Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Minciu_sodas_LT] Re: Sueiga Anykðèiuose

Expand Messages
 • Mudis Salkauskas
  Aciu uz atsakyma. Numatytos vietos palapinei neturiu. Jeigu patarsite - busiu dekingas. Apie savo planus parasysiu veliau, kai jie man paciam jau bus aiskesni.
  Message 1 of 3 , Jul 31, 2002
  View Source
  • 0 Attachment
   Aciu uz atsakyma. Numatytos vietos palapinei neturiu. Jeigu patarsite -
   busiu dekingas.

   Apie savo planus parasysiu veliau, kai jie man paciam jau bus aiskesni.

   Iki,

   Mudis


   ----- Original Message -----
   From: "daliastep" <daliastep@...>
   To: <Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com>
   Sent: Wednesday, July 31, 2002 8:45 AM
   Subject: [Minciu_sodas_LT] Re: Sueiga Anykðèiuose


   > Mudi,
   >
   > Aèiû, kad atsiliepëte á mûsø kvietimà.
   > Ar jau esate suplanavæs, kur tà palapinæ statysite, ar vietos teks
   > paieðkoti mums?
   > Vëliau atsiøsiu ir detalià sueigos programà.
   > Darbinë sueigos dalis kolkas planuojama ðeðtadiená 9-13val., o po
   > pietø ir sekmadiená - kultûrinë programa.
   > Aiðku, galite atvykti, kada norite. Jûsø valia, kur dalyvausite.
   >
   > Lauksime Jûsø.
   > Dalia
   >
   >
   > --- In Minciu_sodas_LT@y..., "Mudis Salkauskas" <mudis@k...> wrote:
   > > Ar galima butu atvykti sestadinio vakarae ir nakvoti savo
   > palapineje?
   > >
   > > Mudis
   > >
   >
   >
   >
   >
   > Laiðkus siøsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com
   >
   > Atsisakyti ðios konferencijos, siøskite laiðkà be teksto adresu:
   minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >
   >
  • Raimundas Vaitkevicius
   Sveiki, Broniau ir Dalia, Rašytojas Liudas Gustainis irgi važiuos kartu, jei Bronius priims. O Valentino Patumsio telefoną ar el. pašto adresą ir man
   Message 2 of 3 , Aug 12, 2002
   View Source
   • 0 Attachment
    Sveiki, Broniau ir Dalia,

    Rašytojas Liudas Gustainis irgi važiuos kartu, jei Bronius priims.

    O Valentino Patumsio telefoną ar el. pašto adresą ir man būtų gerai
    turėti. Dirbau su juo Lietuvos energetikos institute, viename kambaryje
    sėdėjome. Jei jis Anykščiuose, būtų gerai nors susiskambinti.

    Raimundas

    Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com writes:
    >Su savo auto. Kol kas dviese su Raimundu.
    >Ar toli nuo Anyksciu Liepdegenu km. Pakeliui
    >turiu papildomu reikalu. Ir gal zinai Patumsio Valentino tel.nr. (buves
    >vicemeras, berods). Internete yra tik vienas Nr, bet ten Jono vardu. Tai
    >gal
    >cia jo tevu vardu? Aciu.
    >
    >Bronius
    >
    >
    >
   • Bronius Tamulynas
    Su savo auto. Kol kas dviese su Raimundu. Ar toli nuo Anyksciu Liepdegenu km. Pakeliui turiu papildomu reikalu. Ir gal zinai Patumsio Valentino tel.nr. (buves
    Message 3 of 3 , Aug 12, 2002
    View Source
    • 0 Attachment
     Su savo auto. Kol kas dviese su Raimundu.
     Ar toli nuo Anyksciu Liepdegenu km. Pakeliui
     turiu papildomu reikalu. Ir gal zinai Patumsio Valentino tel.nr. (buves
     vicemeras, berods). Internete yra tik vienas Nr, bet ten Jono vardu. Tai gal
     cia jo tevu vardu? Aciu.

     Bronius
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.