Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [Minciu_sodas_LT] Sueiga Anykščiuose

Expand Messages
 • Mudis Salkauskas
  Ar galima butu atvykti sestadinio vakarae ir nakvoti savo palapineje? Mudis ... From: Dalia [mailto:daliastep@delfi.lt] Sent: Tuesday, July 30, 2002 6:38 AM
  Message 1 of 8 , Jul 30 10:35 PM
   Ar galima butu atvykti sestadinio vakarae ir nakvoti savo palapineje?

   Mudis

   -----Original Message-----
   From: Dalia [mailto:daliastep@...]
   Sent: Tuesday, July 30, 2002 6:38 AM
   To: Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com
   Subject: [Minciu_sodas_LT] Sueiga Anykščiuose   Sveiki, sodiečiai,

   rugpjūčio 17-18 d. planuojame sueigą Anykščiuose.
   Kviečiame norinčius ir prašome šią savaitę parašyti, kas ir keliese
   žadate dalyvauti. Noriu žinoti, nes reikia rasti ir užsakyti nakvynę.
   Kolkas dalyvauti ruošiasi tik Raimundas. Lauksiu žinių iš kitų.
   Kolkas galvojame apie nakvynę Žemės ūkio mokykloje, ten pigiausia:
   12Lt vienam žmogui naktis. Dar pakalbėsiu J.Biliūno mokykloje, bet
   ten mokinių bendrabutyje vos kelias vietas beturi ir sąlygos
   prastesnės. Žiūrint, kiek jūsų atvažiuos.

   Maitinimas miesto kavinukėse. Kukliai pavalgyti galima už 5-10 Lt
   (žiūrint, ką valgysit).
   Ekskursijos muziejuje mokamos, visas jų siūlomas kompleksas kainuoja
   11 Lt žmogui (galima imti ne visą, tada pigiau, apie 8Lt).

   Darbinei sueigos daliai reikia programos.
   Siūlykite temas, apie ką norėtute išgirsti ar pakalbėti.
   Aš kolkas norėčiau, kad:
   1.Raimundas su Small talk supažindintų.
   2.Bronius, jei tas Jūsų lakoniškas laiškas iš vieno
   žodžio „Gerai!!!“, reiškia, kad atvyksite, pasisakytų kokia nors
   tema - berods nė vienoj sueigoj specialiai tam pasiruošęs
   nekalbėjote, jei neskaičiuosime bičių :). Dirbdamas tokį darbą,
   manau, tų temų tikrai turite. Laukčiau paskaitos.
   3. Gal ir Algis turite savo temų, jei atvyksite.

   Siūlykite, lauksiu.

   Aš planuoju Jums kultūrinę programą.
   Šią savaitę išsiaiškinsiu detales ir parašysiu tos programos planą.

   Kad sueiga įvyktų, reikia, kad joje dalyvautų pakankamas kiekis
   žmonių. Pageidautina, kad sumoje būtų min 8-10 žmonių (su mumis
   trimis), kitaip bus neįmanoma susitarti dėl kai kurių įdomių
   renginių. Jei kokio vieno trūktų, gal kokį vietinį galėčiau
   prišnekinti iš draugų, bet turiu iš anksto tai žinoti.

   Visa kultūrinė programa, nakvynė ir maitinimas - mokame kiekvienas iš
   savo kišenės.

   Vakare į chat vėluosiu, tikiuosi prisijungti apie kokią 20 val.

   Iki.
   Dalia
   <--------------------===========================-------------------->
   Melodijos ir logotipai jau ir Ericsson telefonams, palaikantiems
   sias funkcijas - pridek kodo gale raidele e
   Logotipai ir melodijos: http://sms.delfi.lt/


   Laiškus siųsti: minciu_sodas_lt@yahoogroups.com

   Atsisakyti šios konferencijos, siųskite laišką be teksto adresu:
   minciu_sodas_lt-unsubscribe@yahoogroups.com

   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • daliastep
   Mudi, Ačiū, kad atsiliepėte į mūsų kvietimą. Ar jau esate suplanavęs, kur tą palapinę statysite, ar vietos teks paieškoti mums? Vėliau atsiųsiu ir
   Message 2 of 8 , Jul 30 11:45 PM
    Mudi,

    Aèiû, kad atsiliepëte á mûsø kvietimà.
    Ar jau esate suplanavæs, kur tà palapinæ statysite, ar vietos teks
    paieðkoti mums?
    Vëliau atsiøsiu ir detalià sueigos programà.
    Darbinë sueigos dalis kolkas planuojama ðeðtadiená 9-13val., o po
    pietø ir sekmadiená - kultûrinë programa.
    Aiðku, galite atvykti, kada norite. Jûsø valia, kur dalyvausite.

    Lauksime Jûsø.
    Dalia


    --- In Minciu_sodas_LT@y..., "Mudis Salkauskas" <mudis@k...> wrote:
    > Ar galima butu atvykti sestadinio vakarae ir nakvoti savo
    palapineje?
    >
    > Mudis
    >
   • Dalia
    Sveiki, sodiečiai, Rugpjūčio 17-18 d. planuojame sueigą Anykščiuose. Kolkas tvirtai žino, kad atvažiuos, tik šie Minčių sodo nariai: Raimundas,
    Message 3 of 8 , Aug 8, 2002
     Sveiki, sodiečiai,

     Rugpjūčio 17-18 d. planuojame sueigą Anykščiuose.
     Kolkas tvirtai žino, kad atvažiuos, tik šie Minčių sodo nariai:
     Raimundas, Mudis, George (tik George minėjo, kad atvyks su Algiu,
     tai, jei Algis neatvyktų, nežinau, ar tada atvyks George) ir svečias
     Vytautas.

     Manau, kad reiktų apibrėžti tam tikras taisykles sueigų organizavimo
     tvarkai. Pvz., tam, kad sueiga įvyktų, turi dalyvauti tam tikras
     skaičius Minčių sodo narių (taip yra LIKS MS, ir man tai patinka). Aš
     jau rašiau, kad reiktų min 5, o gal netgi 7. Aišku, aš galiu
     prikviesti svečių anykštėnų, bet tokiu atveju tai bus tik vietinių
     susiėjimas. Todėl sakau, kad dėl 3 Minčių sodo narių nematau prasmės
     tą suėjimą vadinti Minčių sodo sueiga. Aš ją organizuoju tam, kad mes
     sodiečiai susitiktume. Su vietiniais matausi čia gan dažnai :)

     Kaip atrodys pakviestiems vietiniams mūsų organizacija, jei jos narių
     tik tiek susirinks?

     Jau užsakėme nakvynę Žemės ūkio mokykloje, 12Lt vienam žmogui naktis.
     Kompiuterių klasę turėsime, jei reiks.

     Pagal turimus pasiūlymus, sudariau sueigos dienotvarkę:

     Šeštadienis, rugpjūčio 17d.

     9:00 – 9:30 – tradicinis prisistatymas, susipažinimas.

     9:30-11:15 Vytautas parodys filmą „Apie Apreiškimus“.
     Parašė, kad „pakalbės apie tai, kaip netradicinius sąmonės praplėtimo
     metodus panaudoti kultūroje - kine, teatre, poezijoje... <…
     >pailiustruoti pavyzdžiais...“
     Klausimai pranešėjui, diskusijos.

     11:15 - 11:45 – Kavos pertraukėlė

     11:45 – 13:00 Raimundas: „Molėtų sueigos įspūdžiai“, diskusijos.

     13-14 val - pietūs kurioje nors miestelio kavinukėje

     14:00 - 16:30 val - įkaitusioms nuo kalbų galvoms atvėsinti - kelionė
     su motodrezina siauruoju geležinkeliu iki Rubikių ežero ir atgal
     palei Anykštos upės slėnį (Anykščių Šveicarija). Kaina žmogui – 6 Lt
     (iš viso į abu galus). Pasiruoškit fotoaparatus…

     Grįžus, apie 17 val – vakarienė (galima kavinėje).

     18:00 -…val - žygis pėsčiomis per Anykščių Šilelį palei Šventosios
     upę iki Puntuko akmens ir atgal (turėkite patogią avalynę, 4 km nuo
     miesto pakraščio į vieną pusę ir atgal).


     Sekmadienis, rugpjūčio 18 d.

     Ankstus rytas (susitarsim, bet siūlau kuo anksčiau, pvz. 7 val):
     išvykstame į Šimonių girią. Mūsų aiškiaregė Svieta apie bioenergetiką
     žada papasakoti,
     pamokyti pajusti tas Žemės energijas - ten jos labai stiprios.
     Apie ją mano „pievose“ http://mintys.cabletv.lt/ yra Vytauto
     straipsnis „Svieta“, spausdintas „Lietuvos aide“ balandžio mėn.
     Galite paskaityti, kam įdomu.

     Grįžus, apie 10-12 val - ekskursijos. Turizmo informacijos centre
     teiravausi: visos standartinės jų ekskursijos vienam žmogui kainuoja
     11 Lt, jei imsime gidą. Jei ne visas jų siūlomas ekskursijas imsime,
     g.būti 7,5-8 Lt.
     Galima ir be gido, parodysim patys, kas ir kur yra, bet nesame
     kraštotyros specialistai, todėl mūsų pasakojimas būtų skystokas.
     Geriau būtų su gidu, bet spręsti Jums.

     Reiktų apžiūrėti:
     A.Vienuolio muziejus, A.Baranausko klėtelė ir dailininko Petraškos
     smulkintų akmenų paveikslai (vienam kieme viskas);
     Šv.Mato bažnyčia, A.Baranausko paminklas, Laimės žiburys su J.Biliūno
     kapu;
     J.Biliūno tėviškė, Niūronių arklio muziejus.

     Po ekskursijos Niūronyse galėsime pavalgyti ten esančioje jaukioje
     kavinėje „Pasagėlė“.

     Darbinė sueigos dalis, kaip matote, yra be kompiuterinių temų kolkas.
     Jei susirinktų daugiau Minčių sodo narių, galėčiau pakviesti
     pažįstamus miesto kompiuterininkus.
     Raimundas siūlo, kad galėtų paskaityti paskaitas kažkuriomis iš šių
     temų:
     Papasakoti apie LIKS Mokymosi sekciją.
     Temos iš Word, Excel, el. pašto, Interneto, programavimo Komenskio
     Logo, PowerPoint
     Supažindinti su Microsoft Outlook, paskaityti įvadą į objektinį
     programavimą.
     Pašnekėti apie objektinio programavimo kalbas. Kaip reikėtų mokyti
     objektinio programavimo mokykloje.
     Parodyti, kaip kurti makrokomandas Excel-iui. Pamokyti sudėtingesnių
     Excel dalykų, pvz., Pivot Tables (sukiniai), scenarijai, sąlyginiai
     formatai.
     Pašnekėti apie bendruomenių telecentrus, apie projektų valdymą (turi
     KTU distancinio mokymo centro sukurtą CD apie tai).
     Galėtų papasakoti apie VDU Psichologijos katedrą, kuo ji užsiima.

     Būtų galima darbinę sueigos dalį pratęsti, kad ji truktų ne iki 13, o
     pvz. iki 14 val ar ilgiau.
     Gal turite daugiau minčių apie sueigą?
     Kolkas realiai turiu tai, ką turiu.
     Visa kita – tik migloti pažadai :„nežinau, jei pavyks, atvažiuosiu“.
     Negaliu ir nenoriu remtis migla. Atleiskite.
     Vytautas ir Raimundas tvirtai pažadėjo atvykti – ačiū jiems.
     Filosofinei daliai savų anykštėnų ratelį, kurie norėtų pamatyti
     Vytauto filmą, paklausyti Raimundo, manau surinksiu.
     Laukiu pasiūlymų.
     Apie organizavimo eigą jus dar informuosiu.

     Dalia
     Anykščiai


     <--------------------===========================-------------------->
     Melodijos ir logotipai jau ir Ericsson telefonams, palaikantiems
     sias funkcijas - pridek kodo gale raidele e
     Logotipai ir melodijos: http://sms.delfi.lt/
    • Viktoras Dagys
     Labas, Dalia! Labai įdomų sodininkų susitikimą organizuoji. Gaila, kad tiek mažai dalyvių -- manyčiau, jog daugiausia įtakos turi besibaigianti vasara,
     Message 4 of 8 , Aug 11, 2002
      Labas, Dalia!

      Labai įdomų sodininkų susitikimą organizuoji. Gaila, kad tiek mažai dalyvių --
      manyčiau, jog daugiausia įtakos turi besibaigianti vasara, o kartu jau suplanuotos
      atostogos ir pratuštėjusios kišenės.

      Esu tikras, jog daugelis temų būtų įdomios ir nemažai daliai LIKS Mokymosi sekcijos
      narių -- nepriklausomai nuo to, kaip vertiname tokius dalykus. Juk abejonė yra
      neabejotina mąstymo apraiška.

      Gailiuosi, kad kalbėdamasis Anykščiuose nepasiūliau Tau neskubėti vasarą daryti
      „Minčių sodo“ susitikimo, o tarkim rudenį bandyti rengti bendrą „Sodo“ ir Mokymosi
      sekcijos užsiėmimą. Dabar -- „Minčių sodo“ susitikimo traukinys jau važiuoja, o
      Mokymosi sekcijai negi kartosi tą patį turinį. Tuo labiau, kad Vytautas V. Landsbergis
      specialiai atbildės į Anykščius. Beje, o Arvydas Daškus dabar Lietuvoje, ne JAV?

      Norėtųsi ir man nulėkti į jūsų susitikimą, tačiau visuomeniniu transportu taip anksti
      negaliu atsirasti, tad nieko negaliu ir nenoriu žadėti. Yra ir daugiau kliuvinių -- juk
      nebuvo vasaros pradžioje šios išvykos mano planuose.

      Beje, nesu aš „Minčių sodo“ laboratorijos narys -- tik skaitau jos el. pašto grupės
      laiškus, o tarp jų pastaruoju metu randu nemažai įdomių dalykų -- ypač Tavo, Valdo
      laiškuose.

      Linkiu sėkmingai suderinti visus organizacinius darbus -- puikiai žinau, kaip sunku ką
      nors organizuoti, kai tiek daug nežinančiųjų...

      Viktoras
     • Raimundas Vaitkevicius
      Sveiki, atsakau į vakarykštį Viktoro laišką. ... Dar du dalyviai prisidėjo tik ką. Panašu, dalyvių bus apie tiek, kiek buvo Mokymosi sekcijos sueigoje
      Message 5 of 8 , Aug 12, 2002
       Sveiki,

       atsakau į vakarykštį Viktoro laišką.

       Minciu_sodas_LT@yahoogroups.com writes:
       > Labas, Dalia!
       >
       >Labai įdomų sodininkų susitikimą organizuoji. Gaila, kad tiek mažai
       >dalyvių --
       >manyčiau, jog daugiausia įtakos turi besibaigianti vasara, o kartu jau
       >suplanuotos
       >atostogos ir pratuštėjusios kišenės.

       Dar du dalyviai prisidėjo tik ką. Panašu, dalyvių bus apie tiek, kiek buvo
       Mokymosi sekcijos sueigoje Molėtų observatorijoje. Su vietiniais. Gal net
       daugiau.
       >
       >
       >Esu tikras, jog daugelis temų būtų įdomios ir nemažai daliai LIKS
       >Mokymosi sekcijos
       >narių -- nepriklausomai nuo to, kaip vertiname tokius dalykus. Juk
       >abejonė yra
       >neabejotina mąstymo apraiška.

       Taip.
       >
       >
       >Gailiuosi, kad kalbėdamasis Anykščiuose nepasiūliau Tau neskubėti vasarą
       >daryti
       >„Minčių sodo“ susitikimo, o tarkim rudenį bandyti rengti bendrą „Sodo“ ir
       >Mokymosi
       >sekcijos užsiėmimą. Dabar -- „Minčių sodo“ susitikimo traukinys jau
       >važiuoja, o
       >Mokymosi sekcijai negi kartosi tą patį turinį. Tuo labiau, kad Vytautas
       >V. Landsbergis
       >specialiai atbildės į Anykščius. Beje, o Arvydas Daškus dabar Lietuvoje,
       >ne JAV?

       Galbūt, Mokymosi sekcijos sueigą Anykščiuose arba kur nors netoli jų bus
       galima suorganizuoti vėliau. Tikriausiai ne šiemet.
       >
       >
       >Norėtųsi ir man nulėkti į jūsų susitikimą, tačiau visuomeniniu transportu
       >taip anksti
       >negaliu atsirasti, tad nieko negaliu ir nenoriu žadėti. Yra ir daugiau
       >kliuvinių -- juk
       >nebuvo vasaros pradžioje šios išvykos mano planuose.

       Viktorai, bet juk galima ir vėluoti. Be to, gali būti, kad iš Vilniaus
       važiuos Algis Cibulskis ir George (nors tai, atrodo, dar nėra tikra).
       Aišku, tik Dalia žino, kiek galima apnakvydinti, sutalpinti seminarų
       kambariuose, kavinėse, ekskursijose.

       O dėl planavimo ... Dar prieš savaitę iš viso nebuvo tikra, ar ši sueiga
       įvyks.
       >
       >
       >Beje, nesu aš „Minčių sodo“ laboratorijos narys -- tik skaitau jos el.
       >pašto grupės
       >laiškus, o tarp jų pastaruoju metu randu nemažai įdomių dalykų -- ypač
       >Tavo, Valdo
       >laiškuose.

       Ryškios ribos tarp laboratorijos narių ir ne narių nėra. Ir šioje sueigoje
       dalyvaus nemažai ne laboratorijos narių.
       >
       >
       >Linkiu sėkmingai suderinti visus organizacinius darbus -- puikiai žinau,
       >kaip sunku ką
       >nors organizuoti, kai tiek daug nežinančiųjų...

       Organizuokim dėl žinančiųjų. O kitų prisijungimas - daugiau jų pačių
       problema.

       Iki

       Raimundas
       >
       >
       >
      • Dalia
       Sveiki, sodiečiai, Rugpjūčio 17-18 d. baigiu organizacinius sueigos darbus Anykščiuose. Šiai dienai parašė ar pasakė, kad atvažiuos: Raimundas,
       Message 6 of 8 , Aug 13, 2002
        Sveiki, sodiečiai,

        Rugpjūčio 17-18 d. baigiu organizacinius sueigos darbus Anykščiuose.
        Šiai dienai parašė ar pasakė, kad atvažiuos:
        Raimundas, Bronius, Liudas iš Kauno
        Mudis
        Giedrė, Viktoras iš Vilniaus
        Rytis, Lina, George iš Alytaus per Vilnių
        Vytautas, Stasys
        Arvydas

        Su vietiniais bus apie 30 žmonių.

        Nakvynė Žemės ūkio mokykloje, 12Lt vienam žmogui naktis.
        Turėsime šalia bibliotekos esantį kabinetą, kuriame yra keli
        kompiuteriai, videomagnetofonas. Vietos užteks, aplinka tvarkinga.

        Atvykstantiems iš Vilniaus, prie Ukmergės sukti iš autostrados į
        dešinę (yra rodyklė Anykščiai ), važiuosite pro Vidiškius, Kavarską
        (iki Anykščių – 18km). Pravažiavus baltą ženklą su užrašu Anykščiai,
        kairėje pusėje pamatysite keletą daugiaaukščių – keli bendrabučiai,
        gyvenamieji namai ir pati mokykla, už jos baseinas toliau nuo kelio,
        dar toliau matysis benzino kolonėlė, bet iki jos nereikia važiuoti.
        Standartinis 5 aukštų pastatas palei kelią ir yra Žemės ūkio mokykla.
        Už jo – iš karto posūkis į kairę, užvažiuojate ant kalniuko. Ten yra
        mašinų stovėjimo aikštelė (dešiniau – baseinas, ant kurio paradinio
        įėjimo padarytas didelis užrašas – KAVINĖ).
        Pastatę mašinas, ateinate į mokyklą iš fasadinės pusės (nuo kelio
        pusės), užlipate į antrą aukštą, 11 kabinete lauksime Jūsų.
        9 val pradedame darbą.

        Dienotvarkė:

        Šeštadienis, rugpjūčio 17d.

        9:00 – 9:30 – tradicinis Minčių sodo pristatymas, sodiečių ir svečių
        prisistatymas.

        9:30-10:30 – Arvydo Daškaus mintys.

        10:30 - 11:00 – Kavos pertraukėlė, neformalus bendravimas.

        11:00 – 12:15 - Vytauto filmas „Apie Apreiškimus“.
        Jo mintys po filmo. Klausimai pranešėjui, diskusijos.

        12:15 – 12:30 – Liudas pristatys savo naują knygą "Peržengti prarąją"

        12:30 – 13:00 Raimundas: „Molėtų sueigos įspūdžiai“, diskusijos.

        13:30-15:00 val - pietūs kurioje nors miestelio kavinukėje.
        15:30 - 17:00 val - kelionė su motodrezina siauruoju geležinkeliu iki
        Rubikių ežero ir atgal palei Anykštos upės slėnį. Kaina žmogui – 6
        Lt (iš viso į abu galus).

        Apie 17:30 val – vakarienė (galima kavinėje).

        18:30 -…val - žygis pėsčiomis per Anykščių Šilelį palei Šventosios
        upę iki Puntuko akmens ir atgal (turėkite patogią avalynę, 4 km nuo
        miesto pakraščio į vieną pusę ir atgal). Gal ištvermingieji eis, o ne
        tokie ištvermingi nuvažiuos su mašinomis prie Puntuko žygeivių
        parvežti. Kaip manote?


        Sekmadienis, rugpjūčio 18 d.


        7:40 – išvykstame nuo Žemės ūkio mokyklos į Troškūnų vienuolyną
        susitikimui su klebonu Sauliumi Filipavičiumi. Ekskursija vienuolyne
        ir bažnyčioje, pokalbis su klebonu dvasinėmis temomis. Žadėjo mums
        pakalbėti.

        9:30 – iš Troškūnų išvykstame į Šimonių girią. 10 val Inkūnuose prie
        bažnytėlės mūsų lauks Svieta.

        Grįžus, apie 12 val – pietūs mieste.

        14 val - ekskursijos. Turizmo informacijos centre teiravausi: visos
        standartinės jų ekskursijos vienam žmogui kainuoja 11 Lt, jei imsime
        gidą. Jei ne visas jų siūlomas ekskursijas imsime, g.būti 7,5-8 Lt.
        Galima ir be gido, parodysim patys, kas ir kur yra, bet nesame
        kraštotyros specialistai.. Geriau būtų su gidu, bet spręsti Jums.

        Objektai, kuriuos siūlau pamatyti šį kartą:
        A.Vienuolio muziejus, A.Baranausko klėtelė ir dailininko Petraškos
        smulkintų akmenų paveikslai (vienam kieme viskas);
        Šv.Mato bažnyčia, A.Baranausko paminklas, Laimės žiburys su J.Biliūno
        kapu;
        J.Biliūno tėviškė, Niūronių arklio muziejus.

        Šalia jo yra jauki kavinukė „Pasagėlė“, jei kas norės pvz. kavos ar
        pavalgyti.
        Toliau – improvizacija pagal poreikius. Jei graži diena – galima į
        paupį maudytis.
        Galima prie laužo paupy pabūti… Siūlykit, kas ko norėtų.


        Dalia
        Anykščiai


        <--------------------===========================-------------------->
        Melodijos ir logotipai jau ir Ericsson telefonams, palaikantiems
        sias funkcijas - pridek kodo gale raidele e
        Logotipai ir melodijos: http://sms.delfi.lt/
       • daliastep
        Sveiki, nelabai aiškiai parašiau apie tuos kilometrus: 18 km nuo Kavarsko iki Anykščių, nuo Ukmergės iki Anykščių apie 40km. Tikiuosi, nepaklysite.
        Message 7 of 8 , Aug 14, 2002
         Sveiki,

         nelabai aiðkiai paraðiau apie tuos kilometrus: 18 km nuo Kavarsko iki
         Anykðèiø, nuo Ukmergës iki Anykðèiø apie 40km.
         Tikiuosi, nepaklysite.
         Nors buvo atvejas, kai vilnieèiai ið autostrados nugrybavo link
         Molëtø, o paskui teko patirti maloniø pojûèiø, nuo Molëtø á Anykðèius
         vaþiuojant keliu, kurá èionykðèiai þmonës vadina „linksmaisiais
         kalniukais". Jei kas norës tokiø pojûèiø patirti, ir jei bus laiko,
         galësime tà malonumà suteikti :)

         Atsipraðau, kad vakar á chatà nebegráþau: derinau susitikimà su
         Troðkûnø klebonu. Mums labai pasisekë, kad rado tà valandà laisvà ir
         sutiko mus priimti. Mano „agentë" Birutë (aèiû jai), gyvenanti
         Troðkûnuose, pas já ëjo gal 4 ar 5 kartus, kol pavyko „pagauti".
         Neþinau, ar Jûs sekmadienio rytà bûsite nusiteikæ ilgai miegoti, tai
         sutarëme su Svieta, kad á Inkûnus vyksime 10 val, po susitikimo
         vienuolyne.
         Jei man leistumët jus prikelti anksèiau, geriau á Inkûnus bûtø
         vaþiuoti prieð tà ekskursijà vienuolyne. Ankstyvo ryto þavesys miðke
         su niekuo nepalyginamas, energetika nepaprastai stipri. Bet tada
         reiktø keltis kokià 5 val ir ið Anykðèiø á Inkûnus iðvykti dar prieð
         6 val(kokà 5:45), kad 6:30 jau ten bûtume.
         Nedrásau siûlyti tokio vieversiukø plano.
         Esant tokiam planui, po pabendravimo su klebonu Troðkûnø vienuolyne,
         galima bûtø pasilikti pamaldoms baþnyèioje. Klebonas Saulius labai
         kvietë dalyvauti. Ir manau, kad ið mûsø pusës tai bûtø tikrai graþu,
         tarsi padëka. Tik neþinau, ar man pritarsite, tai nieko jam
         nepaþadëjau. Pagalvojau, kad bûsite iðvargæ nuo kelioniø ir áspûdþiø
         ðeðtadiená, norësite pailsëti.
         Jei sugalvosite pritarti tokiam neáprastam planui, paraðykite.
         Jei norësite miegoti, suprasiu.

         Iki
         Dalia


         --- In Minciu_sodas_LT@y..., Dalia <daliastep@d...> wrote:
         >
         > Sveiki, sodieèiai,
         >
         > Rugpjûèio 17-18 d. baigiu organizacinius sueigos darbus Anykðèiuose.
         > Ðiai dienai paraðë ar pasakë, kad atvaþiuos:
         > Raimundas, Bronius, Liudas ið Kauno
         > Mudis
         > Giedrë, Viktoras ið Vilniaus
         > Rytis, Lina, George ið Alytaus per Vilniø
         > Vytautas, Stasys
         > Arvydas
         >
         > Su vietiniais bus apie 30 þmoniø.
         >
         > Nakvynë Þemës ûkio mokykloje, 12Lt vienam þmogui naktis.
         > Turësime ðalia bibliotekos esantá kabinetà, kuriame yra keli
         > kompiuteriai, videomagnetofonas. Vietos uþteks, aplinka tvarkinga.
         >
         > Atvykstantiems ið Vilniaus, prie Ukmergës sukti ið autostrados á
         > deðinæ (yra rodyklë Anykðèiai ), vaþiuosite pro Vidiðkius, Kavarskà
         > (iki Anykðèiø – 18km). Pravaþiavus baltà þenklà su uþraðu
         Anykðèiai,
         > kairëje pusëje pamatysite keletà daugiaaukðèiø – keli bendrabuèiai,
         > gyvenamieji namai ir pati mokykla, uþ jos baseinas toliau nuo
         kelio,
         > dar toliau matysis benzino kolonëlë, bet iki jos nereikia vaþiuoti.
         > Standartinis 5 aukðtø pastatas palei kelià ir yra Þemës ûkio
         mokykla.
         > Uþ jo – ið karto posûkis á kairæ, uþvaþiuojate ant kalniuko. Ten
         yra
         > maðinø stovëjimo aikðtelë (deðiniau – baseinas, ant kurio paradinio
         > áëjimo padarytas didelis uþraðas – KAVINË).
         > Pastatæ maðinas, ateinate á mokyklà ið fasadinës pusës (nuo kelio
         > pusës), uþlipate á antrà aukðtà, 11 kabinete lauksime Jûsø.
         > 9 val pradedame darbà.
         >
         > Dienotvarkë:
         >
         > Ðeðtadienis, rugpjûèio 17d.
         >
         > 9:00 – 9:30 – tradicinis Minèiø sodo pristatymas, sodieèiø ir
         sveèiø
         > prisistatymas.
         >
         > 9:30-10:30 – Arvydo Daðkaus mintys.
         >
         > 10:30 - 11:00 – Kavos pertraukëlë, neformalus bendravimas.
         >
         > 11:00 – 12:15 - Vytauto filmas „Apie Apreiðkimus".
         > Jo mintys po filmo. Klausimai praneðëjui, diskusijos.
         >
         > 12:15 – 12:30 – Liudas pristatys savo naujà knygà "Perþengti
         praràjà"
         >
         > 12:30 – 13:00 Raimundas: „Molëtø sueigos áspûdþiai", diskusijos.
         >
         > 13:30-15:00 val - pietûs kurioje nors miestelio kavinukëje.
         > 15:30 - 17:00 val - kelionë su motodrezina siauruoju geleþinkeliu
         iki
         > Rubikiø eþero ir atgal palei Anykðtos upës slëná. Kaina þmogui – 6
         > Lt (ið viso á abu galus).
         >
         > Apie 17:30 val – vakarienë (galima kavinëje).
         >
         > 18:30 -…val - þygis pësèiomis per Anykðèiø Ðilelá palei Ðventosios
         > upæ iki Puntuko akmens ir atgal (turëkite patogià avalynæ, 4 km nuo
         > miesto pakraðèio á vienà pusæ ir atgal). Gal iðtvermingieji eis, o
         ne
         > tokie iðtvermingi nuvaþiuos su maðinomis prie Puntuko þygeiviø
         > parveþti. Kaip manote?
         >
         >
         > Sekmadienis, rugpjûèio 18 d.
         >
         >
         > 7:40 – iðvykstame nuo Þemës ûkio mokyklos á Troðkûnø vienuolynà
         > susitikimui su klebonu Sauliumi Filipavièiumi. Ekskursija
         vienuolyne
         > ir baþnyèioje, pokalbis su klebonu dvasinëmis temomis. Þadëjo mums
         > pakalbëti.
         >
         > 9:30 – ið Troðkûnø iðvykstame á Ðimoniø girià. 10 val Inkûnuose
         prie
         > baþnytëlës mûsø lauks Svieta.
         >
         > Gráþus, apie 12 val – pietûs mieste.
         >
         > 14 val - ekskursijos. Turizmo informacijos centre teiravausi: visos
         > standartinës jø ekskursijos vienam þmogui kainuoja 11 Lt, jei
         imsime
         > gidà. Jei ne visas jø siûlomas ekskursijas imsime, g.bûti 7,5-8 Lt.
         > Galima ir be gido, parodysim patys, kas ir kur yra, bet nesame
         > kraðtotyros specialistai.. Geriau bûtø su gidu, bet spræsti Jums.
         >
         > Objektai, kuriuos siûlau pamatyti ðá kartà:
         > A.Vienuolio muziejus, A.Baranausko klëtelë ir dailininko Petraðkos
         > smulkintø akmenø paveikslai (vienam kieme viskas);
         > Ðv.Mato baþnyèia, A.Baranausko paminklas, Laimës þiburys su
         J.Biliûno
         > kapu;
         > J.Biliûno tëviðkë, Niûroniø arklio muziejus.
         >
         > Ðalia jo yra jauki kavinukë „Pasagëlë", jei kas norës pvz. kavos ar
         > pavalgyti.
         > Toliau – improvizacija pagal poreikius. Jei graþi diena – galima á
         > paupá maudytis.
         > Galima prie lauþo paupy pabûti… Siûlykit, kas ko norëtø.
         >
         >
         > Dalia
         > Anykðèiai
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         >
         > <--------------------===========================--------------------
         >
         > Melodijos ir logotipai jau ir Ericsson telefonams, palaikantiems
         > sias funkcijas - pridek kodo gale raidele e
         > Logotipai ir melodijos: http://sms.delfi.lt/
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.