Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

6668Lietuvių tautinio centro rengiamos Kovo 11-osios eitynės

Expand Messages
 • Andrius Kulikauskas
  Mar 14, 2014
  • 0 Attachment
   Danute, Tomai,

   Ačiū už laiškus į Veikti Plačiau. Kviečiu išsiplėsti. Taip pat
   pasidalinu kituose Minčių sodo susirašinėjimuose.

   Man asmeniškai svetimos ir nelietuviškos Lietuvių tautinio centro
   rengiamos Kovo 11-osios eitynės.

   Kviečiu susipažinti su Ričardo Čekučio vadovaujamo Lietuvių tautinio
   centro vertybėmis.
   http://www.tautiniscentras.lt/apie-ltc
   Jas aptarsiu.

   1) Tautų objektyvaus egzistavimo.
   Andrius: Visiškai nesutinku. Tautos egzistuoja subjektyviai. Žmogus
   laisva valia pasirenka, kuriose tautose nori dalyvauti. Gali dalyvauti
   keliose ar nė jokioje. Ir ko labiau jisai sąmoningas, to labiau jisai
   pats sprendžia, ką jam reiškia tautiškumas, ir to labiau gyvuoja pati
   tauta. Tauta, tai nėra ir negali būti objektyvi. Ir jai to nereikia,
   bet to objektyvumo reikia nenorintiems, kad laisvi, savarankiški žmonės
   kištųsi į "tautos" klausimus.

   2) Tautų kaip aukščiausios vertybės.
   Andrius: Nepritariu. Esu daugiau kaip 700 žmonių paklausęs, kokia
   vertybė jiems kertinė, visas kitas aprėpianti. Visų atsakymai
   skirtingi, asmeniški. Tėvynę iškėlė gal koks 1%. Mat, yra ir Dievas,
   meilė, tiesa, laisvė, šeima ir daugybė kitų galimų vertybių. Retas
   žmogus jas visas bando derinti tautos vertybe.

   3) Tautų skirtumo, kolorito ir individualumo išsaugojimo būtinybe.
   Andrius: Nesutinku. Tauta nebūtina, juk jos kadaise ir nebuvo. O jeigu
   tikrai būtina, tai nereiktų dėl jos sukti galvos. Tautą ir jos savybes
   išsaugoti reikia jeigu yra to norinčių, jeigu jinai to verta. Tauta
   gali vystytis, jos bruožai gali keistis. Pavyzdžiui, lietuviai ilgus
   amžius buvo pagonys. Ilgus amžius gyveno viduramžių sąlygose. Nebuvo
   elektros, nebuvo didmiesčių. Mes, laisvi žmonės, atsirenkame ką ir kaip
   išsaugoti.

   4) Tautų suverenaus apsisprendimo teisę sukurti savo nepriklausomas
   valstybes.
   Andrius: Sutinku. Tačiau su sąlyga, jog tauta savo vieningumu įrodo,
   kad ji pakankamai sąmoninga. O dalis to yra suvokimas, jog tautos
   klestėjimui reikalingi įvairiai mąstantys ir gyvenantys žmonės,
   reikalingi kitataučiai, reikalinga ir išeivija. Kitaip, tai ne tauta, o
   siaurėjanti, tamsėjanti, nuožmėjanti "provincija".

   5) Tautos interesų viršenybe valstybiniuose procesuose.
   Andrius: Nesutinku. Tai juk fašizmo apibrėžimas, jog valstybėje
   aukščiau visko yra "tauta". Priešingai, tauta kyla tik iš žmonių. Jie
   atsako už savo tautą, jie yra aukščiau jos. Jie turi sugebėti savo
   tautą puoselėti platesniuose rėmuose, laisvių, savanoriškų žmonių sąmonėse.

   6) Tautinio tapatumo (nacionalinės saviidentifikacijos) principu.
   Andrius: Sutinku, kad kiti negali už žmogų spręsti. Tačiau tai dar
   nereiškia, kad jisai turi iš viso spręsti. Jis gali nepriklausyti
   jokiai tautai, jis gali priklausyti kelioms ar visoms, kaip jam užeina.
   Aš 1997 metais atstačiau man priklausančią Lietuvos pilietybę. Neleidau
   mane priskirti jokiai tautai, kaip kad spaudė. Sakiau, kadaise žmones
   šaudė dėl jų tautybės. Jeigu taip būtų ateityje, aš nenoriu kad mane
   tautybės pagrindu atskirtų nuo aukų. Aš verčiau būsiu vieningas su
   aukomis. Mano tautiškumas yra pirmiausiai mano asmeninis reikalas.

   7) Tautos kaip besivystančio sociologinio organizmo principu.
   Andrius: Pavojinga taip mąstyti, o ypač jeigu tauta laikoma
   "objektyvia". Tauta yra pramanas. Iš mūsų ir kitų paskirų supratimų
   kyla ir bendras supratimas. Tačiau jos gyvybė kyla iš mūsų. Ir mes
   turime teisę ją paneigti. Ji kaip "būtybė" neturi virš mūsų jokių
   teisių, jokios sielos ar gyvybės.

   8) Tautos solidarumo būtinybe.
   Andrius: Nesutinku. Tautos vardu padaromi baisiausi dalykai. Tokiu
   atveju kaip tik yra sąžininga atpulti nuo minios. Vieningumas tegul
   išplaukia kaip pasėkmė, ji neturi būti vienintelė priežastis.

   9) Tautos visuotinio išsilavinimo būtinybe.
   Andrius: Abejoju. Įspūdis, kad "visuotinis" yra kažkoks vienų
   vienintelis žinojimas. Priešingai, tauta yra kaip tik visiškai
   nebūtinas pramanas, kurį sugalvojo ne Dievas mums, o mes patys sau.
   Tauta yra mūsų papročių kratinys, tarp jų mūsų kalba, dainos, tuo pačiu
   savotiškiausi prietarai. Tauta yra sąlygiška. Mes galim įvairiausiai ją
   suprasti, sureikšminti.

   Kiek suprantu, šių devynių nuostatų esmė: Tauta aukščiau visko. O tai
   yra ne nacionalizmas, o fašizmas.

   Lietuvių tautinio centro tikslas yra "Konsoliduoti Tautą, siekiant
   užtikrinti Nacionalinius interesus."

   Neapsieita be svetimžodžių: konsoliduoti, nacionaliniai, interesai. Ir
   žodis "siekiant" ir "užtikrinti" prasmės nesuteikia, o tik atskiedžia.

   Lietuviškai, matyt, būtų "Vienyti Tautą tenkinti jos norus". Ar kaip
   kitaip?

   Eitynės kažin ar mus vienija. Asmeniškai jaučiuos priešingai. Jos mane
   atstumia ir manau, mus skaldo.

   Devyniolikto amžiaus Atgimimą puoselėjo savarankiški šviesuoliai.
   Dvidešimtojo amžiaus Sąjūdis tikrai kvietė visus, visus. O šios
   eitynės? Tai ne "didvyrių" elgesys, o minios jėgos parodymas. Man jos
   užtat nelietuviškos.

   Man patinka, kaip Vygantas Vėjas yra pastebėjęs. Tauta mums yra
   galimybė dalyvauti istorijoje. Jinai yra audžiamas audinys į kurį
   galime savaip įsipinti. Galime semtis iš to, kas jau nuausta, taip pat
   įtakojame tai, kaip bus toliau.

   Tomai, įdomu, kaip įsivaizduojame, "Ką mes padarome", kad gyvuotų
   lietuvių tauta, kad jos gyvavimas būtų prasmingas? Ką pats veiki, kaip
   gyveni?

   Andrius

   Andrius Kulikauskas
   ms@...
   +370 607 27 665   2014.03.14 07:48, Tomas Maliauka rašė:
   > Ką jūs pati padarėte dėl tokių policijos veiksmų nukreiptų prieš
   > taikius susirinkimus? Ką jūs padarėte už tai, kad nebūtų iškraipomos
   > Lietuvos žmonių Konstitucinės teisės? Ką jūs pati padarėte, kad
   > Lietuvos žmonių išrinktųjų į valdžią atstovai nepamirštų, kad jie tik
   > rinkėjų interesų gynėjai ir išreikštos valios atstovai, o savo nuomonę
   > ir interesus turi pamiršti? Ką jūs pati padarėte, kad valdžia per savo
   > jėgos struktūras nesikėsintų atimti Konstitucijoje patvirtintos
   > Lietuvos žmonių teisės valdyti savo šalį tiesiogiai arba per
   > išrinktuosius atstovus?
   >
   > Taip pat ką siūlote daryti tiems, kuriems atsiuntėte šį laišką.
   >
   > Pagarbiai,
   > Tomas Maliauka
   >
   >
   > 2014 m. kovas 13 d. 18:13, Danute Ulvydiene <danute007@...
   > <mailto:danute007@...>> rašė:
   >
   > Dalinuos.
   >
   > http://alkas.lt/2014/03/12/nepriklausomybes-aiksteje-signatarai-atkure-liasves-ugni/
   >
   > Pagarbiai,
   > DanutÄ— UlvydienÄ—
   >
   >
   >
   >
   >
  • Show all 6 messages in this topic