Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Meileserdve] sodybu produkcija

Expand Messages
 • Laimis Žmuida
  Sveikas Maug Lee, ... žemdirbystės sertifikatas? Kas sertifikuojama - ūkis, asmuo, produkcija? Sertifikuojama produkcija. Darže gali augti keletas
  Message 1 of 3 , Nov 19, 2010
   Sveikas Maug Lee,

   >>>gal galima plačiau dėl „sertifikuotis“? Ar yra kažkoks „gamtinės žemdirbystės“
   sertifikatas? Kas sertifikuojama – ūkis, asmuo, produkcija?

   Sertifikuojama produkcija. Darže gali augti keletas rūšių sertifikuotų ir keletas nesertifikuotų daržovių rūšių. Sertifikavimo reikalavimai dar šlifuojami, bet atrodys maždaug taip:

   REIKALAVIMAI SERTIFIKUOJAMAI AUGALININKYSTĖS PRODUKCIJAI IR AGROTECHNIKAI


   AGROTECHNIKA

   1. Dirva neperkasama ir nepurenama. Nenaudojami jokie dirvos dirbimo įrankiai.
   2. Dirvos paviršius niekada nebūna plikas. Jis padengtas augančiais augalais arba dirbtinai suformuota paklote iš negyvos augalinės medžiagos (lapų, žolės, šieno, šiaudų, pjuvenų ir pan.) arba kitų natūralių gamtinių medžiagų (skaldos, žvyro, akmenų ir pan.). Paklotė parenkama pagal augalų individualius poreikius.
   3. Mulčiavimui naudojama augalinė organika arba iš natūralių augaviečių, arba auginta ūkyje be mineralinių trąšų ir pesticidų.
   4. Dirvos struktūra artima natūraliai, didelis biologinis aktyvumas. Vyksta natūralus dirvodaros procesas.
   5. Dirvos drėgnumas atitinka auginamų augalų poreikius. Galimas papildomas laistymas.
   6. Nevykdoma jokia dirbtinė augalų ligų profilaktika ir gydymas, skatinamas imuniteto formavimasis.
   7. Nevykdomas dirbtinis „kenkėjų“ naikinimas, siekiama palaikyti natūralią ekologinę pusiausvyrą.
   8. Biologinė įvairovė sode ir darže negali būti mažesnė už įvairovę natūralioje ekosistemoje, kurioje įkurtas sodas ar daržas.
   9. Nėra monokultūros, stengiamasi palaikyti kuo didesnę augalų ir gyvūnų įvairovę.
   10. Piktžolės nenaikinamos, gali būti šalinama tik antžemonė dalis ir panaudojama paklotei. Visiškai pašalinamos tik būtinu atveju. Atsižvelgiama į natūraliai augančių augalų įvairovę ir jų ekologinę paskirtį.
   11. Į dirvą neįterpiamos jokios trąšos, įskaitant ir natūralias. Ant dirvos paviršiaus leidžiama naudoti tik natūralias augalines atliekas.
   12. Mulčiavimui nenaudojamas kompostas ir mėšlas. Išimtis: vienkartinis panaudojimas fermentacijos proceso aktyvavimui.
   13. Auginimas šiltnamyje, patalpoje ar kitaip nuo natūralios šviesos izoliuotoje vietoje neleidžia gauti GŽ sertifikato. Išimtis: daigų auginimas.
   14. Nenaudojamas samdomas darbas.   AUGALAI

   1. Auginamos augalų rūšys ir veislės prisitaikiusios prie vietos sąlygų.
   2. Privalumas: daržo kultūros dauginamos savomis sėklomis.
   3. Neatsparūs žiemos šalčiams augalai žiemai gali būti dengiami.
   4. Nėra augalų ligų, masinių kenkėjų anplūdžių.


   PRODUKCIJA

   1. Vaisiai ir daržovės atitinka rūšiai ar veislei būdingus aukščiausius aromato ir skonio reikalavimus.
   2. Vaisiai skinami tik pilnai prinokę ir realizuojami paros bėgyje, išskyrus vaisius, laikomus žiemai.
   3. Šviežios daržovės realizuojamos paros bėgyje, išskyrus laikomas žiemai.
   4. Perdirbimui skirta produkcija perdirbama iš karto po surinkimo, jei technologija nereikalauja kitaip. Sertifikuojamos produkcijos perdirbimo technologijos ir naudojami ingredientai suderinami su ekspertu.
   5. Užauginamos produkcijos kiekis neviršija realių augintojo (asmens, šeimos, bendruomenės) galimybių.
   6. Produkcija negali būti realizuojama per tarpininkus (išskyrus atvejus, kai yra tiekiama restoranams ar pan.), augintojas asmeniškai atsako už produkcijos kokybę.
   7. Produkcijos vartotojas (pirkėjas) turi teisę bet kuriuo sezono metu apsilankyti pas augintoją ir matyti kaip auginami jam skirti produktai. Skatinamas tarpusavio pasitikėjimas.
   8. Pagal bendrą sklypo būklę ir aplinką, padėtį taršos objektų atžvilgiu (pramonės įmonių, kelių, chemizuotų laukų), naudojamą agrotechniką, auginamas veisles bei formas ir produkcijos savybes konkrečiai produkcijai suteikiamame sertifikate pažymimas lygis nuo A iki D. Viename sklype išauginta produkcija gali būti skirtingų lygių.
   9. A lygio produkcija: sklypas labai geros ekologinės būklės, natūralioj gamtinėj aplinkoj, arti nėra chemizuotų laukų, teršiančių pramonės įmonių, judrių kelių. Agrotechnika: ekstensyvi, artima natūraliai ekosistemai arba intensyvi ir superintensyvi, labai didelio biologinio aktyvumo (nustato ekspertas). Auginamos augalų veislės ir formos: laukinės arba artimos laukiniams protėviams formos, taip pat kultūrinės veislės ir formos, pasižyminčios dideliu biologiškai aktyvių medžiagų kiekiu, būdingu aromatu ir skoniu. Sodo ir daržo priežiūrai nenaudojama jokia elektrinė technika ir technika su vidaus degimo varikliais.
   10. B lygio produkcija: sklypas labai geros ekologinės būklės, bet aplinka nenatūrali (dirbami laukai, kultūrinės pievos, didesnės gyvenvietės). Arti nėra didesnės taršos objektų. Agrotechnika: ekstensyvi, artima natūraliai ekosistemai arba intensyvi ir superintensyvi, didelio ar labai didelio biologinio aktyvumo (nustato ekspertas). Augalų ir gyvūnų biologinė įvairovė sklype gerokai didesnė už biologinę įvairovę sklypo prieigose. Auginamos augalų veislės ir formos: laukinės arba artimos laukiniams protėviams formos, taip pat kultūrinės veislės, pasižyminčios dideliu biologiškai aktyvių medžiagų kiekiu, būdingu aromatu ir skoniu. Sodo ir daržo priežiūrai nenaudojama jokia elektrinė technika ir technika su vidaus degimo varikliais. Pastaba: B lygio produkcijos kokybė prilygsta A lygio produkcijos kokybei, skiriasi tik sklypo aplinka.
   11. C lygio produkcija. C lygis nustatomas, jeigu randamas vienas šių trūkumų: sklypas nėra geros ekologinės būklės (pvz. dirva buvo daug metų tradiciškai dirbama ir dar neatsistatė); arti yra teršiančių objektų (didelių chemizuotų laukų, pramonės įmonių, judrių kelių); agrotechnika ekstensyvi, bet neatitinka GŽ keliamų reikalavimų (nustato ekspertas) arba intensyvi ir superintensyvi, bet nepakankamo biologinio aktyvumo; auginamos augalų veilsės ir formos turi aromato ir skonio trūkumų; sodo ir daržo priežiūrai naudojama elektrinė technika arba technika su vidaus degimo varikliu (išskyrus pagalbinę techniką, naudojamą transportavimui, šakų smulkinimui ir pan.). Pastaba: labai geras visų GŽ reikalavimų vykdymas ir ypatingai harmoningos sistemos sukūrimas leidžia gauti B lygio sertifikatą, nepaisant taršos objektų sklypo kaimynystėje.
   12. D lygio produkcija. D lygis nustatomas, jei randami du iš C lygyje išvardintų trūkumų. Jei randami trys trūkumai- GŽ sertifikatas negali būti suteikiamas. Jei atsiranda aplikybių, nenurodytų šiuose reikalavimuose- klausimus dėl sertifikavimo sprendžia ekspertas.

   Laimis Žmuida
   www.gerazemdirbyste.lt

   2010/11/19 Maug Lee <mauglee@...>
   Laba diena,

   >  Ketvirtas variantas - sertifikuotis ir auginti pagal
   >  gamtinės žemdirbystės principus.   --
   M.Lee

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.