Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

‏گرامي باد ياد و نام بني ان گذار هفته وحدت، حضرت آ يت الله العظمي منتظري (رض وان الله تعالي عليه)‏

Expand Messages
 • Oveys Khaso Khashak
    ‏گرامي باد ياد و نام بنيان گذار هفته وحدت، حضرت آيت الله العظمي منتظري (رضوان الله
  Message 1 of 1 , Mar 1, 2010
  • 0 Attachment
    

   ‏گرامي باد ياد و نام بنيان گذار هفته وحدت، حضرت آيت الله العظمي منتظري (رضوان الله تعالي عليه)


   ‏باسمه تعالي ‏

    ‏حضرت آيت الله العظمي منتظري (رضوان الله تعالي عليه) در زمان حيات‏ ‏پر بركتشان روزها و هفته هايي را به مناسبتهاي مختلف تاريخي نامگذاري‏ ‏و اعلام داشتند كه عليرغم سكوت و بايكوت خبري رسانه هاي عمومي‏ ‏در اين رابطه ، اذهان مردم عزيز هنوز كم و بيش با آنها آشناست ; كه از جمله‏ ‏مي‎توان از "هفته وحدت"، "هفته ولايت"، "روز جهاني مستضعفين"،‏ ‏"روز وحدت حوزه و دانشگاه" و... نام برد. اكنون كه جاي ايشان در ميان‏ ‏ما و نسل جديد خالي است ، علت و انگيزه اعلام هفته وحدت را با بيان خود‏ ‏ايشان مي‎خوانيم :


   ‏ ‏"... هفته وحدت به خاطر اين بود كه ما مي‎ديديم در خارج مسأله شيعه و‏ ‏سني را عليه انقلاب ايران مطرح مي‎كنند و در تلاشند كه انقلاب اسلامي را‏ ‏از جهان اسلام جدا كنند، از طرف ديگر در ايران ما حدود شش هفت‏ ‏ميليون سني مذهب در كردستان و بلوچستان و تركمن صحرا و جاهاي ديگر‏ ‏داريم ، من با اين كار مي‎خواستم يك ارتباط و الفتي بين شيعه و سني ايجاد‏ ‏كنم و يك جبهه واحدي در برابر كفار و دشمنان اسلام داشته باشيم ; بعد به‏ ‏ذهنم رسيد كه تولد پيامبراكرم (ص) نقطه عطف مناسبي است ، تولد‏ ‏پيامبراكرم (ص) را اهل سنت مي‎گويند دوازدهم ربيع الاول است ، ما‏ ‏مي‎گوييم هفدهم است ، البته از علماي ما هم بعضي ها از جمله مرحوم شيخ‏ ‏كليني دوازدهم را گفته اند; بالاخره من ديدم اين هفته براي اين منظور‏ ‏مناسب است كه همه مسلمانان در اين هفته براي تولد پيامبراكرم (ص)‏ ‏برنامه هاي جشن و سرور برگزار كنند و در مجالس يكديگر شركت نمايند و‏ ‏اين نقطه عطف تاريخي مشترك را مبناي تحكيم وحدت و اتحاد خودشان‏ ‏در برابر كفار قرار دهند، به همين مناسبت اين هفته را به عنوان "هفته‏ ‏وحدت " اعلام كردم و در همين رابطه مطالبي را نوشتم و گفتم ، كه در تمام‏ ‏كشورهاي اسلامي منعكس شد و خيلي هم اثر مثبتي در هندوستان و‏ ‏پاكستان و افغانستان و لبنان و جاهاي ديگر داشت ، مرحوم امام از اين‏ ‏پيشنهاد استقبال و حمايت كردند و وزارت خارجه هم در اين ارتباط‏ ‏همكاري مي‎كرد. من در سال اول و دوم در اين هفته درسهايم را تعطيل‏ ‏كردم و افرادي از قم به كردستان و اروميه و جاهاي ديگر رفتند و در‏ ‏جلساتي كه از طرف اهل سنت ترتيب يافته بود شركت كردند، از طرف آنها‏ ‏هم هيأت هايي به قم و تهران آمدند و اين رفت و آمدها باعث برطرف شدن‏ ‏كدورتها و زمينه هماهنگي گسترده تر مسلمانان و شكوه و جلوه بيشتر‏ ‏اسلام مي‎شد."
   (كتاب خاطرات معظم له ، جلد اول ، صفحه 556)

   ‏ ‏
   ‏ ‏به دنبال اين هدف ، ايشان طي نامه اي به وزير ارشاد وقت نظرشان را‏ ‏اعلام نمودند:
   ‏ ‏نامه معظم له به حجة الاسلام معاديخواه - وزير ارشاد وقت - جهت‏ ‏اعلام هفته وحدت:


   ‏ ‏بسمه تعالي


   ‏ ‏جناب حجة الاسلام آقاي معاديخواه وزير محترم ارشاد اسلامي دامت افاضاته
   ‏ ‏همانگونه كه توجه داريد جهان اسلام ، پس از پيروزي انقلاب اسلامي در‏ ‏ايران مورد توجه دشمنان ديرينه اسلام و مسلمين و بخصوص شيطان بزرگ‏ ‏آمريكا و صهيونيسم قرار گرفته و هر روز به شكلي كشورهاي اسلامي را‏ ‏دچار تفرقه و خصومت مي‎كنند... هم اكنون جهان اسلام با سرعت و با الهام‏ ‏از انقلاب ايران بر اساس حركت اسلامي و محور رهبري معظم انقلاب‏ ‏حضرت امام خميني (مدظله)، در حال تولدي جديد مي‎باشد، از اين رو‏ ‏بجاست طبق آيه شريفه (و من يعظم شعائر الله فانها من تقوي القلوب) و‏ ‏سيره پيامبر و ائمه اطهار (سلام الله عليهم اجمعين)، بر خلاف خواسته دشمنان‏ ‏اسلام ، به شعائر عظيم اسلام كه مورد احترام و قبول امت بزرگ اسلامي‏ ‏بوده توجهي بيشتر مبذول گردد. يكي از اين شعائر ميلاد پر بركت پيامبر‏ ‏عظيم الشأن اسلام حضرت محمد بن عبدالله (ص) مي‎باشد ولي از آنجا كه‏ ‏مع الاسف تاريخ اين ميلاد كه در حقيقت آغاز حركت جديد در تاريخ‏ ‏بشريت بود از اختلاف مصون نمانده و در بسياري از كشورهاي اسلامي‏ ‏بر خلاف آنچه در تاريخ و بين ملتها قطعي است به جاي هفده ربيع الاول ،‏ ‏دوازده ربيع الاول را تاريخ ميلاد آن حضرت مي‎دانند; بسيار مناسب و‏ ‏بجاست كه روزهاي دوازده الي هفده ربيع الاول را هفته وحدت اعلام‏ ‏داشته تا ضمن هماهنگي با ساير مسلمانان به خواست الهي با تنظيم‏ ‏برنامه هاي پرمحتوا در داخل و خارج كشور صداي انقلاب اسلامي ملت‏ ‏ايران را به گوش جهان محرومين و مستضعفين برسانيم . توفيق همگان را در‏ ‏اين رسالت اسلامي از خداي بزرگ مسئلت دارم . والسلام عليكم و رحمة‏ ‏الله .
   ‏ ‏‏1360/9/6‏
   ‏ ‏حسينعلي منتظري
   ‏ ‏
   ‏ ‏در همان زمان امام خميني (ره) هم طي سخناني ابتكار و نظر آيت الله‏ ‏العظمي منتظري را مورد تأييد قرار داده و بر آن تأكيد نمودند:

   ‏ ‏"... در همين قضيه مولد حضرت رسول (سلام الله عليه) كه از طرف بعضي از‏ ‏علماي ايران ، آقاي منتظري ، دعوت شده است به اينكه از دوازدهم تا‏ ‏هفدهم شركت كنند همه مسلمين در جشن تا وسيله وحدت بين مسلمين‏ ‏باشد". (صحيفه امام ، جلد 15، صفحه 440)
   ‏ ‏"... شما ملاحظه بفرماييد در اين هفته وحدت كه از قم آقاي منتظري‏ ‏پيشنهاد كرده اند، خوب اين چقدر حسن دارد و چقدر ارزش دارد كه‏ ‏برادرها همه را در يك مسأله اي با هم متحد كند، خوب ، اين اختلاف اساسي‏ ‏كه نيست ". (صحيفه امام ، جلد 15، صفحه 455)

   نهم اسفند ماه 1388

   دفتر آيت الله العظمي منتظري


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.