Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Ar-Rad (1-43)

Expand Messages
 • mpaj.knajid@rocketmail.com
  , Ar-Rad (1-10) [] http://groups.yahoo.com/group/LebahLabah/message/1 , Ar-Rad (11-20) [] http://groups.yahoo.com/group/LebahLabah/message/2 , Ar-Rad (21-30)
  Message 1 of 3 , Oct 27, 2012
  • mpaj.knajid@rocketmail.com
   Ar-Rad (41-43) http://f1.grp.yahoofs.com/v1/oJGMULx5EEUO5c1GQO9B-Y7tR0-SvwM29pBukmD_4mwQe1R0-TCglPGJsgTdEAGCJbqd4FeadA4EpC2GU7EhdA/13QuranAdRad43.pdf
   Message 2 of 3 , Oct 27, 2012
   • mpaj.knajid@rocketmail.com
    AR-RA D (Petir) Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang. 1. Alif Laam Miim Raa. Kitab itu barang yang diturunkan kepada mu dari Tuhan mu (adalah) benar, tetapi
    Message 3 of 3 , Oct 27, 2012
     AR-RA'D (Petir)
     Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

     1. Alif Laam Miim Raa. Kitab itu barang yang diturunkan kepada mu dari Tuhan mu (adalah) benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mahu beriman.
     2. Allah lah yang meninggikan langit-langit dengan tidak betiang yang kamu lihat dia, kemudian ia semayam atas Arash, dan ia telah mudahkan matahari dan bulan, tiap-tiap satu berjalan menurut batas yang ditentukan, ia atur sekelian urusan, ia terangkan ayat-ayat nya, supaya kamu yakin kepada pertemuan dengan Tuhan kamu.
     3. Dan ialah yang bentang bumi, dan ia jadikan padanya gunung-gunung dan sungai-sungai, dan dari tiap-tiap buah-buahan, ia jadikan sepasang-pasang, ia tutup siang dengan malam, sesungguhnya pada yang demikian ada tanda-tanda bagi kaum yang mahu berfikir.
     4. Dan dibumi (ada) beberapa potong (tanah) yang berhampiran dan (ada) kebun-kebun anggur dan (ada) tanam-tanaman dan kurma yang berumpun dan yang tidak berumpun, disiram dengan satu (macam) air, dan kami lebihkan sebahagian nya atas sebahagian tentang rasanya, sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi kaum yang mahu fikirkan.
     5. Dan jika (ada yang) engaku merasakan hairan, maka hairan perkataan mereka; "apabila kami sudah jadi tanah, apakah kami (akan jadi) dalam kejadian yang baharu ?" mereka itu lah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan mereka, dan belengu-belengu ada dileher-leher mereka, dan merekalah ahli neraka, hal keadaan mereka kekal padanya.
     6. Dan mereka minta kepada mu melekaskan kejahatan sebelum kebanyakan, pada hal sesungguhnya telah lewat sebelum mereka beberapa seksaan, sesungguhnya Tuhan mu itu yang mempunyai keampunan bagi manusia atas kezaliman mereka dan sesungguhnya Tuhan mu itu, pedih seksaan nya.
     7. Dan berkata orang-orang kafir; "alangkah baiknya kalau diturunkan atas nya satu tanda dari Tuhan nya !" sesungguhnya engkau tidak lain, melainkan seorang pengancam kerana bagi tiap-tiap kaum, ada seorang pimpinan.
     8. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh tiap-tiap perempuan dan apa yang kandungann itu kurangkan dan apa yang bertambah, kerana tiap-tiap sesuatu pada sisinya, dengan ukuran.
     9. Yang mengetahui barang yang ghaib dan yang nyata, yang maha besar, yang maha tinggi.
     10. Sama sahaja dari (antara) kamu orang yang sembunyikan omongan dan orang yang nyatakan dia, dan orang yang bersembunyi pada waktu malam dan orang yang berjalan pada waktu siang.

     11. Bagi nya ada penjaga yang berkeliar dihadapanya dan dibalakang nya, yang menjaga dia dengan perintah Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah pada yang ada disatu kaum. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada disatu kaum, sehingga mereka ubah apa yang ada didiri mereka (sendiri-sendiri), dan apabila Allah mahu (kenakan) kejahatan kepada satu kaum, maka tidaklah ada penolakan nya, dan tidak ada bagi mereka pergurus selain daripadanya.
     12. Ialah yang diunjukkan kepada kamu kilat, untuk menakutkan dan kerana memberi harapan dan ia jadikan mega (awan) yang berat.
     13. Dan petir itu beribadat dengan memujinya, dan (demikian juga) melaikat, lantaran takut kepadanya, dan ia kirim hala-lintar dan ia kenakan dia kepada siapa yang ia kehendaki, tetapi mereka membantah tentang Allah, pada hal iaitu pedih seksaan nya.
     14. Baginya lah ejekan yang benar, dan orang-orang yang mereka seru selain daripadanya, tidak lah akan mengkabulkan sesuatu bagi mereka, melainkan seperti orang yang bentangkan dua tapak tangan nya atas air, supaya bisa sampai mulut nya, pada hal ia tidak bisa sampai, dan tidaklah ada seruan orang-orang kafir itu, melainkan dalam kesesatan.
     15. Dan kepada Allah lah bersujud apa yang ada dilanngit-langit dan dibumi, dengan taat dan dengan taat dan dengan terpaksa, dan (juga bersujud) bayangan mereka diwaktu pagi dan petang.
     16. Tanyalah; "siapakah Tuhan bagi langit-langit dan bumi ?" jawabkan lah; "Allah", tanyalah (pula) ; "apakah (patut) kamu jadikan pintu-pintu selain daripada nya yang tidak memeliki bagi diri-diri mereka (sendiri) manfaat dan tidak mudarat?" tanyalah; "apakah sama orang buta dengan orang yang melihat ? atau adakah sama gelap dengan terang atau adakah mereka adakan bagi Allah satu-satu yang (bisa) membikin serta bikinan nya, sehingga makhluk itu kesamaran buat mereka?" katakan lah; "Allah lah yang menjadikan tiap-tiap sesuatu dan ialah yang tunggal, yang maha kuasa".
     17. Ia turunkan air dari langit, lalu banjir lembah-lembah dengan ukuran nya, lalu air banjir itu mengandung buih yang timbul, dan daripada apa yang dibakar dalam api, lantaran mahukan perhiasan dan perkakasan, (pun) ada bueh seperti itu. Demikikanlah Allah misalkan kebenaran dan kebatilan, maka ada pun bueh itu, akan hilang dengan sia-sia, dan ada pun apa yang bisa memberi menafaat kepada manusia, maka ia akan tinggalkan dibumi, demikianlah Allah terangkan beberapa perumpamaan.
     18. Bagi orang-orang yang memperkenankan (ajakan) Tuhan mereka, (adalah) kebaikan, dan orang-orang yang tidak mahu memperkenankan (ajakan)nya, walau pun ada bagi mereka semua apa yang ada dibumi dan sebanyak itu (lagi) bersamanya, tentu mereka (mahu) akan tebus diri-diri dengan nya, mereka itu adalah bagi mereka perhitungan yang jelek, dan tempat belindung mereka, (ialah) neraka, dan jelek tempat kedudukan (mereka).
     19. Apakah orang yang mengetahui, bahawa tidak ada yang diturunkan kepada mu dari Tuhan mu melainkan benar itu, sama seperti orang buta ? yang mahu fikirkan itu hanyalah orang-orang yang berakal.
     20. Yang sempurna perjanjian Allah dan tidak merosak ikatan perjanjian.

     21. Dan yang hubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah supaya dihubungkan, dan takutlah kepada Tuhan mereka dan takut kepada kepayahan (hari) perhidungan.
     22. Dan yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka, dan mendirikan sembahayang dan membelanjakan sebahagian dari apa yang kami kurniakan kepada mereka, dengan tersembunyi dan dengan terang, dan menolak kejahatan dengan cara yang baik, mereka itu adalah bagi mereka balasan (baik) diakhirat.
     23. (iaitu) syurga-syurga kekal yang mereka akan masuk padanya bersama orang-orang yang berbuat kebaikan dari bapa-bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan anak cucu mereka, sedang melaikat akan masuk (ketempat) mereka dari tiap-tiap pintu.
     24. (Sambil berkata); "mudah-mudahan keselamatan atas kamu lantaran kesabaran kamu oleh itu alangkah baiknya balasan akhirat !"
     25. Dan orang-orang yang memecahkan perjanjian Allah sesudah dikuatkan, dan memutuskan apa yang Allah perintah supaya dihubungkan, dan memutuskan apa yang Allah perintah supaya dihubungkan nya, dan mengadakan kerusakan dibumi , adalah bagi mereka laknat, dan bagi mereklah tempat kedudukan yang tidak baik.
     26. Allah membentangkan rezeki kepada siapa yang ia kehendaki, dan ia membatasinya dan mereka merasa senang dengan kehidupan dunia, pada hal penghidupan dunia (dibandingkan) dengan akhirat, tidak lain, melainkan satu bekalan.
     27. Dan berkata orang-orang yang tidak beriman; "alangkah baiknya, kalau diturunkan kepada nya satu tanda dari Tuhan nya !" katakanlah; "sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang ia kehendaki dan ia pimpin k(jalan)nya akan orang yang bertaubat".
     28. "Yang beriman dan tenteram hati-hati nya lantaran ingat kepada Allah". Ketahuilah ! dengan ingat kepada Allah lah, bisa tenteram hati-hati (manusia).
     29. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh (adalah) kebahagian bagi mereka dan tempat kembali yang baik.
     30. Demikianlah kami utus mu pada satu umat, yang telah terdahulu sebelumnya beberapa umat, untuk engkau bacakan kepada mereka apa yang kami wahyu kan kepada mu, tetapi mereka tidak percaya kepada Rahman. Katakan lah; "dialahTuhan ku, tidak ada Tuhan, melainkan dia, kepadanya lah aku berserah diri dan kepadanya tempat kembali ku".

     31. Dan jikalau ada satu kitab bacaan yang (bisa) dijalankan gunung-gunung dengan nya, atau dibelah bumi dengan nya, atau dibikin omong orang-orang mati dengan nya, (maka Quran lah), bahkan kepunyaan Allah lah semua urusan. Apakah tidak tahu orang yang beriman, bahawa kalau Allah mahu, nescaya ia pimpin manusia semua ? tetapi sentiasa orang-orang kafir dikenai oleh azab lantaran apa yang mereka kerjakan, atau (azab itu) mengenai dekat dari kampung mereka, sehingga datang perjanjian Allah, kerana sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji.
     32. Dan sesungguhnya telah diperolok-olok kan beberapa Rasul sebelum mu, tetapi aku beri tempoh kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku azab mereka, maka bagaimanakah azab ku ?.
     33. Apakah (Tuhan) yang menjaga tiap-tiap jiwa bersama apa yang (jiwa) itu usahakan, (sama dengan yang tidak menjaga?), tetapi mereka adakan (juga) bagi Allah sekutu-sekutu. Katakanlah; "sebutlah (nama-nama) mereka itu. Apakah kamu mahu khabarkan kepada nya apa yang ia tidak tahu dibumi ? atau kah dengan perkataan yang dzahir (sahaja)? Bahkan dihiaskan bagi orang-orang kafir itu, tipu daya mereka dan dihalangi mereka dari jalan (Allah), dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidaklah ada bagi nya pimpinan.
     34. Adalah bagi mereka azab dipenghidupan dunia, sedang azab akhirat lebih pedih, dan tidaklah ada bagi mereka sebarang pemelihara selain dari Allah.
     35. Bandingan syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang berbakti, (adalah seperti syurga yang) mengalir padanya sungai-sungai, makanan nya kekal, dan (demikian juga) bayangan nya. Yang demikian itu ganjaran bagi orang-orang yang berbakti, sedang balasan orang-orang yang kafir (ialah) neraka.
     36. Dan orang-orang yang pernah kami berikan kitab, senang kepada yang diturunkan kepada mu, tetapi dari antara golongan-golongan itu, ada yang ingkari sebahagian nya. Katakanlah; "hanya aku diperintah supaya menyembah Allah dan (supaya) aku tidak sekutukan dia, kepadanya lah aku seru, dan kepadanya lah tempat kembali ku".
     37. Dan demikian lah kami turunkan dia sebagai hukum (dalam) bahasa Arab, dan jika engkau turut kemahuan-kemahuan mereka, sesudah datang kepada mu pengetahuan, maka tidaklah ada bagi mu pengurus dan tidak ada pengahalang dari (seksaan) Allah.
     38. Dan sesungguhnya kami telah uruskan beberapa Rasul sebelum mu dan kami adakan bagi mereka isteri-isteri dan anak cucu, dan tidak ada (kekuasaan) bagi seorang Rasul mendatangkan satu ayat, melainkan dengan izin Allah, bagi tiap-tiap ketentuan itu, ada tulisan nya.
     39. Allah hapuskan apa yang ia kehendaki dan ia tetapkan, kerana pada sisi nya lah ada Umul Kitab.
     40. Dan jika kami unjukkan kepada mu sebahagian dari yang kami janjikan kepada mereka atau kami matikan mu, maka hanya wajib atas mu menyampaikan dan atas kami menghitungnya.

     41. Dan tidak kah mereka lihat, bahawa kami datangi bumi (mereka iaitu) kami kurangkan dia dari hujan-hujan nya ? dan Allah menghukum, tidak ada yang bisa membatalkan hukum nya, dan ia itu lekas (dalam) menghitung.
     42. Dan sesungguhnya telah menipu daya orang-orang yang sebelum mereka, tetapi bagi Allah lah (terserah balasan) tipu daya sekelian nya, ia tahu apa yang dikerjakan oleh tiap-tiap seorang, dan orang-orang kafir akan mengetahui bagi siapa kah balasan akhirat itu.
     43. Dan berkata orang-orang kafir itu, "engkau bukan utusan". Katakanlah; "cukup Allah sebagai saksi antara ku dan antara kamu, dan (cukup) orang yang padanya ada pengetahuan (tentang) kitab.


     Ar-Rad (1-43)
     [FB] http://www.facebook.com/groups/108323652520710/doc/507176205968784
     [FB] http://www.facebook.com/download/424223237632839/13QuranAdRad43.pdf
     [GG] https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/mpajknajid2/eADz1Y91vUk
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.