Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 • Back
 • About Group

 • Join Group
3 members, 58 messages added in the last 7 days

Group Description

De Jozualijst (Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen - Jozua24v15b) is een lijst voor christelijke vaders en moeders die thuisonderwijs geven of overwegen. We komen virtueel bij elkaar om elkaar te helpen, te bemoedigen en aan te scherpen. We zijn er om samen te zoeken naar de wil van God voor de opleiding van onze kinderen. Je bent welkom op deze lijst als je de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God aanvaardt, of je nu al thuisonderwijs geeft of niet.

We denken samen na over thuisonderwijs, Gods beloften voor ons en onze kinderen, manieren om thuisonderwijs vorm te geven en problemen die men tegen kan komen bij het geven van thuisonderwijs. Ook delen we in elkaars blijdschap rondom vorderingen en zegeningen, het dienen van God in en met ons gezin en bidden we voor elkaar.

We verwachten van je dat je een positieve bijdrage levert en dat je, ook al ben je het niet altijd met iedereen eens, je best doet om je opmerkingen opbouwend te formuleren, zodat de ander er iets aan heeft. Overweeg bij elk mailtje dat je stuurt of je deze naar de lijst of rechtstreeks naar de ander stuurt. Bedenk ten allen tijd dat je bericht terechtkomt in de inbox van een ander mens, met gevoel en emoties zoals jij. Indien iemands gedrag storend is voor het doel van de lijst, dan zal hij of zij op moderatie gezet worden en indien diegene het heel bont maakt, van de lijst verwijderd worden.

Wil je graag deelnemen aan deze lijst? Meld je dan aan via 'Join this group'. Je krijgt dan per omgaande bericht. Lukt het niet of hoor je niets? Laat het ons weten via Jozua24v15-owner@yahoogroups.com en we helpen je verder.

** Meld je je aan met een nieuw yahoo-e-mailadres ? Vergeet dan niet JE YAHOO-MAILBOX te CHECKEN .**

Helaas kunnen we nu soms mensen niet toelaten, omdat we geen reactie van hen ontvangen. Na aanmelding bij Yahoo kun je je eigen e-mailadres toevoegen aan je profiel en dat koppelen aan de groep.

Group Information

 • 200
 • Home Schooling
 • Apr 20, 2005
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are not permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages from new members require approval.
 • All members can post messages.

Message History