Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

baraye shoma doostan

Expand Messages
 • iranbazarche@yahoo.com
  489 02:07:52 ب.ظ 1388/4/31 2009/07/22 فرانسو? در خواب و سفر 210 درس و 450 ساعت آموزش(باور نکردن?) به همراه
  Message 1 of 1 , Jul 22, 2009

   489 02:07:52 ب.ظ 1388/4/31 2009/07/22

   فرانسو? در خواب و سفر
   210 درس و 450 ساعت آموزش(باور نکردن?)
   به همراه د?کشنر? نا محدود و راهنما و ترجمه فارس? و ب?ش از 8000 تصو?ر آموزش?
   Rosetta Stone Ferench
   *قابل?ت تشخ?ص کلمات تلفظ شده توسط کاربر  
   *مثالها?? برا? درک بهتر لغات به صورت جمله
   و قابل?تها? ب? شمار د?گر

   ا?ن مجموعه ب? نظ?ر و فوق العاده شاملCD7بوده و در بسته بند? ز?با و منحصربه فردبه همراه جا?زه عرضه م? گردد
   ق?مت : 12500 تومان         

   برا? خر?د ا?ن محصول کل?ک کن?د

   فقط مكالمه زبان انگليسي
   مجموعه آموزشي داستاني Family Album USA با سبكي ساده و در محيطي جذاب ، اقدام به آموزش مكالمه زبان انگليسي نموده است كه با توجه به قرار گرفتن شخصيت‌هاي داستاني اين مجموعه در شرايط و موقعيت‌هاي مختلف كاري ، تحصيلي ، مسافرتي و كارهاي روزمره امكان فراگيري مكالمه زبان زبان انگليسي را براي هر گروه سني و تحصيلي امكان پذير مي سازد .

   - بيش از 25 ساعت فيلم آموزشي

   - - 26 VCD در 3CD كامپيوتري
   - به همراه يك عدد CD ديكشنري LONGMAN با تلفظ
   ق?مت : 9000 تومان

   برا? خر?د ا?ن محصول کل?ک کن?د

   پك جادويي آرايشگري 2009
    شما با ا?ن مجموعه نرم افزار م? توان?د ز?باتر?ن مدل ها را برا? آرا?شگر? داشته باش?د.ا?ن نرم افزارها با انواع مدلها? مو و لوازم متنوع آرا?شگر? قابل?ت ورود عکس شخص? و اجرا? تغ??رات و انجام آرا?ش رو? آن م? باش?د. نرم افزار ها? روتوش اتومات?ک صورت با بهتر?ن ک?ف?ت ممکن . نرم افزار قدرتمند آرا?ش مو با جد?دتر?ن متود روز. ا?ن پک?ج کامل مناسب برا? تمام کسان? است که به ز?با?? خود اهم?ت م? دهند
   2 عدد DVD
   ق?مت : 15000 تومان  

   برا? خر?د ا?ن محصول کل?ک کن?د

   نرم افزار جامع طالع بيني فال قهوه روانشناسي رنگها تعبير خواب
   اين نرم افزار يك نرم افزار جالب و كاملا دقيق در زمينه هاي مختلف طالع بيني گردآوري شده كه شامل 8 بخش مختلف مي باشد.

   1. تعبير خواب (امام صادق (ع) ، جابر مغرب? ، دان?ال ، ابن س?ر?ن ، ابراه?م کرمان? ، تام چت و?ندرا و . . .)
   2. ستاره شناسي
   3. روانشناسي رنگها
   4. طالع بيني هندي
   5. طالع بيني چيني
   6. فال قهوه
   7. طالع بيني بر اساس سال تولد اشخاص
   8. طالع ب?ن? ازدواج
   2 عدد CD
   ق?مت : 8500 تومان  

   برا? خر?د ا?ن محصول کل?ک کن?د

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.