Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

PUASA-PUASA SUNNAT DAN HARI-HARI YANG DI-HARAMKAN & DI-MAKRUHKAN BERPUASA.

Expand Messages
 • MR RIVER KAWAH
  PUASA-PUASA SUNNAT DAN HARI-HARI YANG DI-HARAMKAN & DI-MAKRUHKAN BERPUASA. Add Addresses ... Dan Dimakruhkan Berpuasa ... dilakukan pada hari ... hari-hari
  Message 1 of 1 , Nov 7, 2000
  • 0 Attachment
   PUASA-PUASA SUNNAT DAN HARI-HARI YANG DI-HARAMKAN &
   DI-MAKRUHKAN BERPUASA.
   Add Addresses   ---->Puasa-Puasa Sunat Dan Hari-Hari Yang Diharamkan
   Dan Dimakruhkan
   Berpuasa
   >
   >
   > PUASA-PUASA SUNAT DAN HARI-HARI YANG DIHARAMKAN
   > DAN DIMAKRUHKAN BERPUASA
   >
   > (BILANGAN 72 BAHAGIAN KETIGA)
   >
   >
   >
   > PUASA HARI-HARI HITAM
   >
   > Puasa hari-hari hitam ialah puasa sunat yang
   dilakukan pada hari
   >yang ke 28, 29 dan 30 setiap bulan. Dinamakan
   hari-hari tersebut dengan
   >hari-hari hitam kerana kegelapan malam-malamnya pada
   waktu itu disebabkan
   >ketiadaan bulan. Maka dengan berpuasa pada tiga hari
   tersebut itu sebagai
   >permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta
   > ----------
   >
   >
   >�ala supaya menghilangkan kegelapan
   >pada malam-malam itu.
   >
   > Adalah wajar juga berpuasa pada hari ke 27 di
   samping berpuasa pada
   >hari-hari ke 28, 29 dan 30 sebagai langkah
   berhati-hati dan keluar daripada
   >perselisihan pendapat ulama yang mengatakan bahawa
   hari yang ke 27 itu
   >adalah awal bagi hari yang ke 28.
   >
   > Jika perkiraan bulan hanya 29 hari iaitu
   tidak genap hingga 30
   >hari, maka diganti satu hari puasa yang kurang itu
   pada hari yang pertama
   >bulan yang baru bagi menggenapkan bilangan puasa itu
   sebanyak tiga hari
   >yang perkiraannya bermula daripada hari yang ke 28.
   >
   >
   >
   > PUASA HARI ISNIN DAN KHAMIS
   >
   > Puasa hari Isnin dan Khamis ialah puasa yang
   disunatkan pada
   >hari-hari tersebut di setiap minggu. Adapun hikmat
   disunatkan berpuasa pada
   >hari Isnin dan Khamis itu ialah ada hubungkait dengan
   amal perbuatan
   >manusia di dalam satu minggu. Diriwayatkan daripada
   Usamah bin Zaid
   >berkata:
   >
   > Maksudnya: "Sesungguhnya Nabi Allah
   Shallallahu �alaihi wasallam
   >(melakukan) puasa pada hari Isnin dan Khamis, dan
   ditanya (Baginda) akan
   >(sebab) sedemikian itu, baginda bersabda:
   "Sesungguhnya amalan manusia itu
   >ditunjukkan (dibentangkan) pada hari Isnin dan
   Khamis."
   >
   > (Hadits riwayat Abu Daud)
   >
   > Dalam hadits yang lain pula, diriwayatkan
   daripada Abu Hurairah
   >Radhiallahu �anhu bahawa Rasulullah Shallallahu
   alaihi wasallam bersabda:
   >
   > Maksudnya: "Ditunjukkan amalan (anak adam)
   itu pada hari Isnin dan
   >Khamis, maka aku suka supaya ditunjukkan amalanku itu
   pada hal aku sedang
   >berpuasa."
   >
   > (Hadits riwayat Tirmidzi)
   >
   > Tersebut di dalam Kitab I�anah Ath-Thalibin
   bahawa berpuasa pada
   >hari Isnin adalah lebih afdhal daripada berpuasa pada
   hari Khamis kerana
   >keistimewaan yang berlaku pada hari tersebut. Di
   antaranya sebagaimana yang
   >diriwayatkan daripada Abu Qatadah Al-Anshari berkata:
   >
   > Maksudnya: "Dan ditanya (Rasulullah
   Shallallahu �alaihi wasallam)
   >akan perihal berpuasa pada hari Isnin, Baginda
   bersabda: "Itulah hari aku
   >dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkan ke
   atasku (perutusan) pada
   >hari itu."
   >
   > (Hadits riwayat Muslim)
   >
   > PUASA DI BULAN-BULAN HARAM
   >
   > Di antara bulan yang disunatkan berpuasa
   ialah di bulan-bulan
   >haram. Bulan-bulan haram adalah terdiri daripada
   bulan Zulqaedah,
   >Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Diriwayatkan daripada
   Mujibah Al-Bahiliyyah
   >daripada ayahnya atau bapa saudaranya berkata:
   >
   > Maksudnya: "Sesungguhnya dia pernah mengadap
   Rasulullah Shallallahu
   >�alaihi wasallam. Kemudian setelah dia pergi selepas
   setahun, dia menghadap
   >Baginda sedang perihal dan bentuk (badannya) sudah
   berubah. Lalu dia
   >berkata: "Wahai Rasulullah! Tidakkah engkau
   mengenaliku?" Baginda bersabda:
   >"Siapa awak?" Dia berkata: "Saya adalah Al-Bahili
   yang datang mengadap
   >engkau pada tahun lalu" Baginda bersabda: "Apa yang
   telah membuatmu berubah
   >padahal engkau dahulu mempunyai bentuk (badan) yang
   bagus?" Dia berkata:
   >"Saya tidak makan makanan kecuali di malam hari sejak
   berpisah denganmu"
   >Maka Rasulullah Shallallahu �alaihi wasallam
   bersabda: "Kenapa engkau
   >menyiksa dirimu?" Selanjutnya baginda bersabda:
   "Berpuasalah pada bulan
   >Sabar (Ramadan) dan sehari setiap bulan" Dia berkata:
   "Tambahkan lagi
   >untukku, sesungguhnya saya masih kuat" Baginda
   bersabda: "Berpuasalah dua
   >hari (setiap bulan)" Dia berkata: "Tambahkan lagi
   untukku" Baginda
   >bersabda: "Berpuasalah tiga hari (setiap bulan)" Dia
   berkata: "Tambahkan
   >lagi untukku" Baginda bersabda: "Berpuasalah pada
   bulan-bulan haram
   >(Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab) dan
   tinggalkanlah! Berpuasalah
   >pada bulan-bulan haram dan tinggalkanlah! Berpuasalah
   pada bulan-bulan
   >haram dan tinggalkanlah! Sambil baginda bersabda itu
   baginda memberi
   >isyarat dengan tiga jari, digenggamnya keras kemudian
   dilepaskannya."
   >
   > (Hadits riwayat Abu Daud)
   >
   > Berkata Imam Nawawi: "Sesungguhnya Rasulullah
   memerintahkan
   >meninggalkan (setelah tiga hari) kerana menjadi
   kesusahan ke atasnya
   >memperbanyakkan puasa sebagaimana tersebut di awal
   hadits. Adapun bagi
   >sesiapa yang tidak menjadi kesusahan ke atasnya, maka
   berpuasa seluruhnya
   >(di bulan-bulan haram) adalah satu fadhilat." (Lihat
   Kitab Al-Majmu� 6/438,
   >I�anah Ath-Thalibin 2/307)
   >
   > Dinamakan bulan-bulan ini dengan nama
   bulan-bulan haram kerana
   >dahulu orang-orang Arab menghormati dan
   mengagungkannya serta mengharamkan
   >di dalam bulan-bulan tersebut pembunuhan sehinggakan
   jika salah seorang
   >daripada mereka bertemu orang yang telah membunuh
   bapanya atau anaknya atau
   >saudaranya di bulan-bulan ini, orang yang membunuh
   itu tidak akan diganggu.
   >
   > Adapun bulan yang terlebih afdhal untuk
   mengerjakan puasa di antara
   >bulan-bulan haram itu ialah bulan Muharram. Ini
   adalah berdasarkan hadits
   >yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah Radhiallahu
   �anhu berkata:
   >
   > Maksudnya: Puasa yang afdhal sekali selepas
   puasa di bulan Ramadan
   >ialah (puasa) di bulan Allah iaitu bulan Muharram,
   dan sembahyang yang
   >afdhal sekali selepas sembahyang fardhu ialah
   sembahyang sunat malam."
   >
   > (Hadits riwayat Muslim)
   >
   > Adapun jawaban yang disebutkan oleh para
   ulama, kenapa Nabi
   >Shallallahu �alaihi wasallam lebih banyak melakukan
   puasa-puasa sunat di
   >bulan Sya�ban daripada bulan Muharram sedangkan bulan
   Muharram adalah bulan
   >yang lebih afdhal untuk mengerjakan puasa selepas
   bulan Ramadan sebagaimana
   >yang tersebut di dalam hadits, ialah:
   >
   > 1. Kemungkinan Nabi Shallallahu �alaihi
   wasallam mengetahui
   >kelebihan bulan Muharram itu ketika di akhir hayat
   baginda dan tidak sempat
   >mengerjakannya.
   >
   > 2. Kemungkinan kebetulan pada waktu itu,
   Nabi Shallallahu �alaihi
   >wasallam mendapat keuzuran daripada musafir atau
   sakit atau sebagainya yang
   >menghalang baginda daripada memperbanyakkan puasa di
   bulan Muharram itu.
   >(Lihat Kitab Al-Majmu� 6/439 dan Syarh Shahih Muslim
   4/295)
   >
   >
   >
   > PUASA DI BULAN SYAABAN
   >
   > Adalah disunatkan berpuasa di bulan Sya�ban
   sebagaimana yang
   >diriwayatkan daripada Aisyah Radhiallahu �anha
   berkata:
   >
   > Maksudnya: "Adalah Rasulullah Shallallahu
   �alaihi wasallam berpuasa
   >sehingga kami mengatakan baginda tidak berbuka, dan
   baginda berbuka
   >sehingga kami mengatakan baginda tidak berpuasa. Saya
   tidak pernah melihat
   >Rasulullah Shallallahu �alaihi wasallam
   menyempurnakan puasa satu bulan
   >kecuali pada bulan Ramadan dan saya tidak pernah
   melihat baginda berpuasa
   >lebih banyak daripadanya pada bulan Sya�ban."
   >
   > (Hadits riwayat Bukhari)
   >
   >
   >
   > Rasulullah Shallallahu �alaihi wasallam
   memperbanyakkan berpuasa
   >pada bulan ini adalah disebabkan oleh beberapa
   perkara sebagaimana yang
   >diriwayatkan daripada Usamah bin Zaid berkata:
   >
   > Maksudnya: "Wahai Rasulullah! Aku belum
   pernah melihat engkau
   >berpuasa satu bulan daripada bulan-bulan sebagaimana
   (banyaknya) engkau
   >berpuasa di bulan Sya�ban" Baginda bersabda:
   "Sedemikian itu kerana bulan
   >Sya�ban, bulan yang manusia lalai (kerana terletak)
   di antara bulan Rajab
   >dan bulan Ramadan, dan Ia adalah bulan dimana
   diangkat padanya
   >amalan-amalan manusia kepada Allah Rabbul �Alamin,
   maka aku suka supaya
   >diangkat amalanku sedang aku di dalam keadaan
   berpuasa."
   >
   > (Hadits riwayat An-Nasa�i)


   =====
   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Thousands of Stores. Millions of Products. All in one Place.
   http://shopping.yahoo.com/
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.