Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
  • Back
  • About Group

  • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Welkom by Gereformeerde Susters in Aksie.

Hierdie groep is 'n forum waar broeders en susters saam praat rondom die rol van die vrou in die kerk vanuit die Skrif. Ons bely immers dat ons, as kinders van die Reformasie, in Sola Scriptura glo - die Skrif alleen. Ook wat hierdie saak betref.

Die doel van hierdie forum is:
* Om boeke/artikels wat oor die vrou se rol in die kerk praat, bekend te stel en te bespreek.
* besinning oor die rol van die vrou asook die man in die kerk.
* studie en bekendstelling van standpunt soos onder andere in die Danvers-verklaring na vore kom

Hierdie forum wil nie:
* oor die kerkregtelike aspekte gesels nie. Daar is anders forums wat meer geskik is om hieroor te praat.
* militant los van die gesagstrukture in die gemeentes optree nie. Ons wil nie die mentaliteit vertoon van toi-toi en plakkate rondswaai nie. Ons werk nie contra sinodebesluite nie, maar stel ons juis op die bestaande praktyk, die besluite van 1988 (wat nog nooit ordelik deur 'n beswaarskrif op Skrifgronde gewysig is nie) en dring aan op die uitvoering van die sinodebesluit van 2000 (wat 'n studie oor die vrou in die kerk vra - nie in die amp as sodanig nie). Ons werk dus nie rewolusionêr om 'n nuwe idee te propageer nie.

Ons bede is dat hierdie forum vroue en manne sal help om beter hul roeping te kan uitleef sodat dit 'n bydra kan lewer tot God se koninkryk hier op aarde.

Die Moderators

Group Information

Group Settings

  • This is a restricted group.
  • Attachments are permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership requires approval.
  • Messages are not moderated.
  • All members can post messages.

Message History