Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

18617Re: [Galicia_Poland-Ukraine] Friday is translation day.

Expand Messages
 • bobbysushi@gmail.com
  Feb 1, 2008
   What could be reasons why records are missing, particularly for those
   years? Any idea?

   Final 2 parts for anyone. I dont think the following has family
   stuff..? But it is the rest of the email i recieved. Looks like i can
   ask for a copy, which i'll certaintly do...

   ----
   Odpisy aktów stanu cywilnego wydawane sa na pisemny wniosek osobom
   wymienionym w art.83 prawa o aktach stanu cywilnego - ustawa z dnia
   29.09.1986r. W mysl tego przepisu odpisy aktów stanu cywilnego wydawane sa
   osobie której stan cywilny w akcie zostal stwierdzony, uprawnienia do
   wejscia w posiadanie dokumentów o których mowa maja równiez rodzice
   .(wstepni) , dzieci (zastepni), rodzenstwo, malzonek lub przedstawiciel
   ustawowy.
   ---
   W przypadku skladania wniosku o wydanie odpisów z aktów stanu cywilnego
   nalezy podac do jakich celów beda sluzyc.
   Od wydawanych odpisów z aktów stanu cywilnego pobierana jest oplata skarbowa
   zgodnie z ustawa z dnia 16.11.2006r
   o oplacie skarbowej w wysokosci 22 zl za odpis zkrócony i 33 zl na odpis
   zupelny
   Kierownik USC
   Ewa Domanska-Ciukaj
   ------------------------------------------------------------------------------------------

   Thats it, thankyou.

   Bobby.
  • Show all 6 messages in this topic