Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
  • Back
  • About Group

  • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Ett forum för att diskutera den 101-gradiga (!) GAF-skalans användning inom psykiatrin. GAF = Global Assessment of Function.

=== A forum for discussions of the use of the 101-step GAF scale in psychiatry - "the emperor's new clothes"?!

GAF-skalan inom psykiatrin - kejsarens nya kläder?
Om man har en skattningsskala för hur kallt människor tycker att det är vid olika temperaturer och jämför med avlästa temperaturer kan man med statistisk okunskap få fram fina "korrelationer", men till vilken nytta? Sådant cirkelresonemang används med GAF-skalan inom flera landsting i den falska tron att man kan jämföra vårdkvaliteten mellan olika kliniker! ... Siffror och "korrelationer" är framtagna med felanvänd statistik som förleder politiker att fatta beslut på missvisande underlag.

Min anmälan till Socialstyrelsen resulterade i ett blaha-svar med innebörden "hellre en felaktig skala än ingen alls"!!!!

Ett par personer i Dalarna, Söderberg och Tungström, har lyckats doktorera på en gemensam avhandling om GAF!!!

Landstinget Kronoberg vägrar lämna ut sin insamlade statistik till mig!!!

Se även min artikel, "GAF-skalan inom psykiatrin - kejsarens nya kläder?" i Läkartidningen 2005 nr 22 sid 1746-7
http://ltarkiv.lakartidningen.se/artNo30281

Group Information

Group Settings

  • This is a public group.
  • Attachments are not permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership does not require approval.
  • Messages from new members require approval.
  • All members can post messages.

Message History