Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
Advanced Search
Author
Subject
Message
Special notice only

204 results from messages in Friesland-genealogy

Advanced Search
 • Hoi, In 1829 overlijdt Hendrik Adams Snijder - Wonseradeel, 59 jr. ongehuwd, gb Harlingen zoon van Adam Snijder en Martina Jans Deze dus: Doopboek Ev. Lutherse gem. Harlingen Datum: 29-10-1769 Plaats: Harlingen Dopeling Johan Hendrik geboren op 22-10-1769 Vader - Johan Adam Sneider Moeder - Martina Jansen Getuige - Johanna De luthersen doen erg lastig met namen - ze houden veel van...
  mhuisman2@... Oct 29
 • Liekele, er staat nergens in de geboorte-acte: "Lieuwkje .., zijn echtgenote -" - of "zijn wettige huisvrouw" dus de vrijwilliger schetst geen huwelijk. Wel is het zo dat door erkenning kinderen automatisch de achternaam van de vader krijgen. Kijk maar bij alle andere geboorte-actes - je kunt ze gewoon zoeken met: aangever erkent Groet Margreet
  mhuisman2@... Jul 12
 • Hallo allemaal, Hier nog de link naar de huwelijksbijlagen: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-12688-17502-32?cc=2026975&wc=MQ1Q-NM9:344260501,344706801 scan 426 Ik weet niet of de militie de geboorte-akte gebruikte, maar de vader is er wel onbekend. Gezien het zich 'meestal noemende de Jong'- had ik ook geconcludeerd dat Jan Monsma/van Seggeren weleens buitenechtelijk kon...
  mhuisman2@... Jul 12
 • Fetching Sponsored Content...
 • Hallo, Je had een typfout in de huwelijksdatum. Leeuwarden, dopen, doopjaar 1673 Gedoopt op 12 oktober 1673 in Leeuwarden Dopeling: Ype Vader: Focke Hendrix Moeder: Leeuwarden, huwelijken 1695 Vermelding: Ondertrouw op 29 juni 1695 Bruidegom: Ype Fockes Bruid: Antje Ypes afkomstig van Roordahuizum Opmerking : hij is trekschipper Leeuwarden, huwelijken 1695 Vermelding: Bevestiging...
  mhuisman2@... May 7
 • Tjeerd, ik had de vraag niet goed gelezen. Gezien het Hillechien Gepkes denk ik dat Hillechien Crijns de moeder van Tuentje is, en mogelijk ook van de anderen, maar helaas dopen die niet- of sporadisch 1 zoon. Er trouwen ook geen Hiltje Feikes, Stellingwerf of Luitjens. Hoe kom je trouwens aan Geertie? Zo? Lidmatenboek Schoterland, 1636 Man: Hendrick Freercx, schoenmaker Vrouw...
  mhuisman2@... Jan 9
 • Tjeerd, het leek mij dat Aelthyen Dircks gewoon de moeder is van allemaal is, hertrouwd met Rutger van der Sandt. Maar misschien wijst : zij de helft, en haar kinderen een kwart, en Boele en Toen samen ook een kwart - En in die andere akte het 1/3 - wel op een andere moeder. Die verkoop-aktes komen trouwens van www.tresoar.nl - via de aquabrowser - ik had daar gewoon boele jans...
  mhuisman2@... Jan 9
 • en nog een keer Boele verkoopt niet 'hun huis' maar zijn 3e deel. Tzieets Boeles zou vernoemd kunnen zijn naar Tyets en Dirckjen naar het Dircks van Aelthyen. en Tuentje naar Toen Jans - en niet naar de Jan Teunis uit de quaclappen, want als Korssen Jans een broer is, is Korssen geen achternaam. Misschien had Toen Jans met Harmen ook een Tyets? Lidmatenboek Schoterland, 1616 Tiet...
  mhuisman2@... Jan 7
 • Apyy wederom, Zij dit dochters van Gepke Watses? Lidmatenboek Schoterland, 1658 - Heerenveen Hillichien Geppis - Op 9 december 1658 vertrokken naar Leeuwarden Lidmatenboek Schoterland, 1659 Corneliske Gepkis Meid bij juffrouw Martha - Op 30 januari 1659 belijdenis Opm. : jongedochter Schoterland, huwelijken 1665 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 mei 1665 in Heerenveen Bruidegom...
  mhuisman2@... Jan 7
 • Appy, Een Boele Jans is in 1596 al momber in Heerenveen, maar ook getrouwd met Hillechien Crijnsdr. als hij hun huis verkoopt aan Crack. 9 augustus 1596; Boele Jansz en Hillichien Crijnsdr, echtelieden, wonende op 't Heerenveen hebben in een vrijen, vasten en stendigen erfkoop verkocht en in eigendom overgedragen aan Cornelis Roeloffsz Crack en Geertyen Jansdr, echtelieden, wonende...
  mhuisman2@... Jan 7
 • Hoi Appy, Grappig, vorig jaar begin januari had je deze vraag ook en kwam ik met Boele Jans en Jancke Hemmes uit het lidmatenboek van Heerenveen en 3 mogelijke zusjes, waaronder: Leeuwarden, huwelijken 1622 Vermelding: Ondertrouw op 24 december 1622 Bruidegom: Feycke Alles afkomstig van Leeuwarden Bruid: Tzieets Boeles afkomstig van Heerenveen Leeuwarden, huwelijken 1623 Vermelding...
  mhuisman2@... Jan 7