Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
Advanced Search
Author
Subject
Message
Special notice only

Advanced Search
 • Bovengenoemd echtpaar trouwt op 17 februari 1717 te Hellendoorn. Daarbij wordt aangegeven dat hij woonachtig is in Wijhe. Kan iemand mij de namen van hun kinderen geven en wanneer zij ongeveer geboren zijn? Ik ben op zoek naar een Jan, die op 26 maart 1741 getrouwd is in Wijhe met Fennichjen Theunis. Zijn geboortedatum heb ik niet gevonden en weet alleen dat zijn ouders...
  Frits Hunneman Mar 2, 2016
 • Goedenavond allemaal, Ik ben op zoek naar de voorouders van Ypck Wybrens, waarschijnlijk geboren tussen 1560 en 1570. Zij is getrouwd geweest met Meint Itties. Zij hebben een dochter gehad Trijntie Meints, die getrouwd was met Jan Sippes, zoon van Sippe Ryckolds en Grietje Jans. Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Groeten, Frits
  Frits Hunneman Apr 15, 2014
 • Ik ben op zoek naar de ouders van Annigje Claassen. Volgens gegevens uit het trouwboek van Giethoorn zou zij afkomstig zijn uit Noordwolde. Echter via Tresoar is geen Annigje Claassen te vinden, geboren tussen 1700 en 1720. Wie kan mij verder helpen. Hier volgt informatie van haar en haar kinderen: *Annigje* *Claasen*, geb. te Noordwolde circa 1716, tr. (resp. ongeveer 20 en...
  Frits Hunneman May 8, 2013
 • Fetching Sponsored Content...
 • Ik ben op zoek naar de ouders van Aucke Jetses en Alckien Lieuwes. Zij trouwden op 21 juli 1651 te Franeker. Zij zullen rond 1625 geboren zijn. Auke Jetses laat in 1655 een zoon Jetse in Franeker dopen. Verdere mogelijke kinderen heb ik niet gevonden. Rond 1565 is er ook een Aelcke Lieuwesdr Scheltinga geboren in Franeker. Is er een familieverband tussen deze Aelcke Lieuwesdr en...
  Frits Hunneman May 5, 2013
 • Een van mijn voorouders is Foeck Eelings getrouwd op 25 september 1707 te Langezwaag met Gjalt Syttes.Volgens de gegevens is zij afkomstig van Langezwaag Foeck Eelings zou een dochter kunnen zijn van Eelingh Sibbeles en Yd Jacobs. Die zou dan geboren/gedoopt zijn 31 juli 1687 te Joure. Als ik kijk naar de de naam Eeling Sibbeles, dan laat deze 4 kinderen dopen. 2 in Joure en 2 in...
  Frits Hunneman Apr 23, 2013
 • Hallo Hinke, Bedankt voor je reactie. Fries lezen zal wel een uitdaging worden, maar met Friese roots moet dit toch wel lukken. Groeten, Floris Op 16 april 2013 07:19 schreef Hinke het volgende: > ** > > > Dag Floris, > > Momenteel ben ik het boek 'De greidhoeke' geschreven door Ph. Breuker > aan het lezen. Hierin een hoofdstuk over de adellijke fam. Jongema, > misschien...
  Frits Hunneman Apr 17, 2013
 • Wie weet wie de voorouders zijn van Jeltje Yntzes? (geboren 1700-1710) Zij is getrouwd met Meint Hanses, 1731, te Kortezwaag. Als ik in eigen database/informatiebronnen kijk, dan zou zij een dochter zijn van Yntse Wybes en Antje Jans. Dit zie ik ook terug in een aantal genealogie sites. Als u de naam even Googelt, dan komt u ze vanzelf tegen. Echter er zijn ook een aantal sites...
  Frits Hunneman Apr 8, 2013
 • Hallo Klaas, Een en ander roept bij mij nog wat meer vragen op. Gezien het feit dat de Juwinga's zich ook Jongama noemden, heb ik nog een vraag over Goslick Edes Jongema, geboren ca. 1550-1560. Is hier een relatie met Goslick van Juwinga (overleden 1538) mogelijk?. Goslick Edes Jongema is de vader van Rints Goslicks Eedesdr Jongema die trouwt in 1622 met Intse Buwes. Dit lijkt toch...
  Frits Hunneman Apr 6, 2013
 • Wie weet hoe precies de familierelatie in elkaar steekt tussen Juw Juwinga en jelle broers van Hylckama? *Juw van Juwinga*, afkomstig uit Bolsward, overleden 29 aug 1396. *Hij werd in 1396 als Schieringer tot potestaat van Friesland gekozen,maar sneuvelde dat jaar in de slag bij Schoterzijl tegen het leger van hertog Albrecht van Beieren (zie Tegew.St.I-535/540.* *Jelle Broers (van...
  Frits Hunneman Apr 6, 2013
 • Heel hartelijk bedankt voor al het uitzoekwerk. Ik ben u daar zeer erkentelijk voor. Groeten, Frits Op 4 april 2013 14:29 schreef reyacta het volgende: > ** > > > Hallo - vervolg > > Gosling Pieters doopt gewoon hervormd in Joure en daar zit geen Pybe > tussen. > > De info kwam trouwens van hier: > http://dir.groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/message/54848 > > en ze hebben...
  Frits Hunneman Apr 4, 2013