Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
Advanced Search
Author
Subject
Message
Special notice only

Advanced Search
 • Appy, Hier nog even Pybe en Janke is een tik fout, geboren in 1760 Carla Tietjerksteradeel, dopen, geboortejaar 1766, doopjaar 1766 Geboren op 17 juli 1766 Gedoopt op 31 augustus 1766 in Bergum Dopeling: Pybe, zoon Vader: Meinert Johannes Moeder: Hendrikje Pybes Herv. gem. Bergum, doop 1679...
  van 't Zet May 7, 2015
 • Margaret, gewoon op de site van tresoar is heel; veel te vinden. Bovendien: alle Friezen. nl en zoek akten.nl en Wie was wie. met groet Carla. Datum van overlijden van Aaltje is niet juist Overlijdensakte Ooststellingwerf, 1832 Aangiftedatum: 13 augustus 1832, akte nr. 49 Overleden op: 10 augustus 1832 Overleden: Hinke Tjibbes Bies, 28 jaar, vrouw, ongehuwd Vader: Tjibbe Jans Bies...
  van 't Zet Apr 17, 2015
 • Margaret, enkele aanvullingen Carla Surhuizum , deel 1 folio 51 Merk , Jan Mertens van der, Surhuizum Kinderen : Riekele 37, Hiltie 22 Kindskinderen : (v. Riekele) Grietje 10, Wietske 9, Jan 6 31-12-1811 Achtkarspelen, huwelijken 1799 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 oktober 1799 in Surhuizum...
  van 't Zet Apr 17, 2015
 • Fetching Sponsored Content...
 • Liekele, Geen antwoord, maar Sjoerdtje Tjeerds was duidelijk de echtgenote van Samme. Sjoerdtje huwt na het overlijden van Samme met Frederik Klanke in 1827 Carla 14-01-1847 Akkrum, notaris J.S. Bokma Gemeente: Utingeradeel Royement, akte niet aanwezig - Sjieuwke Willems van der Veer, rentenier te Akkrum - Samme Annes Faber, in leven gehuwd met wijlen Sjoerdje Tjeerds, beiden...
  van 't Zet Apr 15, 2015
 • Pieke, Waarschijnlijk de ouders van Jan. Hij kwwam bij zijn huwelijk van emmer Jan en Gerarda krijgen een dochter Atje. genoeg dus om uit te zoeken. misschien kom je via de namen van de kinderen wat verder. Met groet Carla Memories kantoor Heerenveen, overl. jaar 1842 Overledene : Atje Jans Krol...
  van 't Zet Mar 19, 2015
 • ...als waarin Heert Jans Kingma overleed. Carla ----- Original Message ----- From: 'van 't Zet' vtzet@^$1 [Friesland-genealogy] To: Friesland-genealogy@^$2 Sent: Saturday, March 07, 2015 4:39 PM...was toen gehuwd (nog steeds met Ritskje?) en had een kind. Il 23.02.2015 20:43 'van 't Zet' vtzet@^$5 [Friesland-genealogy] ha scritto: Beste Mensen, Op het forum heb ik deze vraag ook gesteld...
  van 't Zet Mar 7, 2015
 • ...Bakkeveen op 22-11-1807, oud 40 jaar, hij was toen gehuwd (nog steeds met Ritskje?) en had een kind. Il 23.02.2015 20:43 'van 't Zet' vtzet@^$3 [Friesland-genealogy] ha scritto: Beste Mensen, Op het forum heb ik deze vraag ook gesteld, maar de doopdatum is niet aanwezig...
  van 't Zet Mar 7, 2015
 • Beste Mensen, Op het forum heb ik deze vraag ook gesteld, maar de doopdatum is niet aanwezig in Deinum Tjerk Tigchelaar heeft in het doopboek gekeken of de akte per ongeluk was overgeslagen maar nee. Wie kan de doopakte vinden van Maria Ynzes van der Veen. In de huwelijkse bijlagen van haar huwelijk...
  van 't Zet Feb 23, 2015
 • Appy,Voorlopig kun je even vooruit met zoeken groet Carla Overlijdensakte Lemsterland, 1826 Aangiftedatum: 1 september 1826, blad nr. 65 Overleden op: 1 september 1826 Overleden: Tjitske Roukes, 60 jaar, vrouw, gehuwd met Klaas Jochems Muurling Vader: Rouke Jans Moeder: Jantje Jans Overlijdensakte Lemsterland, 1819 Aangiftedatum: 10 maart 1819, blad nr. 6 Overleden op: 9 maart...
  van 't Zet Feb 17, 2015
 • Appy, Zijn dit misschien de huwelijken van de vier dames?? Carla Schoterland, huwelijken 1787 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 november 1787 Bruidegom: Willem Wiebes afkomstig van Delfstrahuizen Bruid: Wiebigjen Roukes afkomstig van Delfstrahuizen Trouwregister Hervormde gemeente St. Johannesga Delfstrahuizen Rohel Rotsterhaule 1744-1811 Inventarisnr.: DTB 603 Schoterland...
  van 't Zet Feb 17, 2015