Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
Advanced Search
Author
Subject
Message
Special notice only

2,516 results from messages in Friesland-genealogy

Advanced Search
 • Appy, Gaat het om Jochum Jagersma, geboren op 20-09-1776, zoon van Fokke Arends Jagersma en Anke Leenderts Popta? Die is mogelijk weer opgedoken na 1803, want in de gegevens m.b.t. Militairen 1795-1815 vond ik het volgende: “Jagersma, Joggum (Joachim) Fokkes (Fockes) bakker, geb. Witmarsum 20-09-1776, wonende aldaar, zoon van Fokke Arends Jagersma en Antje Leenderts, vrijwilliger...
  Nynke van den Hooven 12:43 PM
 • Allen, Ik heb de ondertrouw van Maria Wessels en Theodorus Westhof in Amsterdam opgezocht en die luidt als volgt: “Compareerden als vooren Dirk Westhoff, van Minden, Rooms, oud 30 iaren, in de Rosestr, oud doot, geadsist. met Jan Evens, en Maria Wessels van Amsterdam, Rooms, wed. Hubertus Malie op het Begijnhoff.” Maria had op 25 juni 1877 voldaan aan de Weeskamer. Theodorus en...
  Nynke van den Hooven Mar 2
 • Allen, Onderstaand de volledige tekst van het door Afke vermelde krantenartikel uit 1802: “ De Departementale Commissie van Geneeskundig Bestuur, residerende te Leeuwarden, ontvangen hebbende eene aanschrijving van de Raad van Binnenlandsche Zaaken dezer Republiek, van den 31 Aug. l.l.; om de namen van zodanige Heel- Vroedmeesters, Apothecars en Vroedvrouwen, aan welken door de...
  Nynke van den Hooven Mar 2
 • Fetching Sponsored Content...
 • Kees, Cees, Ik vermoed dat de naam Theresia een “verfraaïng” of “catholisering” van de naam Tjerktje is. Het lijkt mij meer voor de hand te liggen dat Josephs vader Karel/Carel zou hebben geheten. De Amsterdamse Theodorus zou dan een oom geweest kunnen zijn. Met vriendelijke groet, Nynke van den Hooven Van: Friesland-genealogy@^$1 [mailto:Friesland-genealogy@^$2] Verzonden...
  Nynke van den Hooven Mar 2
 • Cees, Margaret, Ze trouwen op 29 mei 1798 voor ’t gerecht… Ze waren dus niet Gereformeerd, zou je dan denken. https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-33015-10431-58?cc=2040000&wc=SBNW-92C:382150301,382156601,382344101 @Cees Theodoor was meerderjarig was bij zijn huwelijk en dus hoefde hij niet met overlijdensaktes van zijn ouders op de proppen te komen. Met vriendelijke...
  Nynke van den Hooven Mar 1
 • Cees, Tim, De getuigen verklaren zelfs dat ze bij Josephs uitvaart aanwezig zijn geweest… Jammer dat ze de exacte datum niet meer wisten. Gezien de geboortedatum van het jongste kind moet Joseph ná oktober 1803 zijn overleden. Met vriendelijke groet, Nynke van den Hooven Van: Friesland-genealogy@^$1 [mailto:Friesland-genealogy@^$2] Verzonden: zondag 1 maart 2015 22:02 Aan...
  Nynke van den Hooven Mar 1
 • Cees, De inschrijving in Amsterdam lijkt eerder een attestatie c.q. bevestiging vanuit Hindeloopen van de ondertrouw. De tekst luidt: “Hindelopen, Joseph Westhof en Bauke Sybrands, beide te Hindelopen, zijn alhier op acte van Ds. Sicco Gerlsma, secret. te Hindelopen ingetekend.” Daar waar normaal gesproken de tekst “Compareerden als vooren” staat is deze doorgehaald en daar...
  Nynke van den Hooven Mar 1
 • ...is dus een bevestiging van wat jij hebt gevonden. Nogmaals hartelijk dank. Met vriendelijke groeten, Klaas Nynke van den Hooven nynkevandenhooven@^$4 [Friesland-genealogy] schreef op 28-2-2015 om 22:02: Klaas, Volgens Folkerts overlijdensakte waren zijn ouders Klaas Folkerts...
  Nynke van den Hooven Feb 28
 • Klaas, Volgens Folkerts overlijdensakte waren zijn ouders Klaas Folkerts en Klaske Jolles. https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-19039-115832-99?cc=2026975&wc=MQ18-T3D:344261001,344800801 Ik heb geen huwelijk van Klaas Folkerts met Klaske Jolles kunnen vinden. Wel dat Claas Folkerts in 1749 boer in Bovenknijpe was en dat zijn gezin toen uit 2 personen bestond, m.a.w. hij was...
  Nynke van den Hooven Feb 28
 • Heb nog even in Franekeradeel gekeken (vanwege de plaats van herkomst van Akke Nawijn), maar helaas, ik vrees inderdaad dat ze na 1932 zijn getrouwd. Met vriendelijke groet, Nynke van den Hooven Van: Friesland-genealogy@^$1 [mailto:Friesland-genealogy@^$2] Verzonden: zaterdag 28 februari 2015 12:58 Aan: Friesland-genealogy@^$3 Onderwerp: RE: [Friesland-genealogy] Zijlema Ik heb...
  Nynke van den Hooven Feb 28