Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
Advanced Search
Author
Subject
Message
Special notice only

Advanced Search
 • Gerrit Klaas Tigchelaar en Froukje Bruinsma zijn getrouwd te Wonseradeel op 23 mei 1903 . Gerrit werd geboren op 7 februari 1877 te Wonseradeel , als zoon van : Klaas Tigchelaar en Sibbeltje Zeilstra . zie verder op de site van het Rijksarchief te Leeuwarden : http://www.ryksargyf.org/nl/ryksargyf.asp John Geelof. --- In Friesland-genealogy@^$1, "A.Bulthuis - van der Jagt" wrote...
  mokum36 Mar 20, 2003
 • --- In Friesland-genealogy@^$1, "Herman van der Woude" wrote: > Beste John, > > Je hebt ongetwijfeld gelijk dat de woorden sibbe en sibbenkunde "heel wat > ouder zijn dan 1940-1945" ...... ............. > Ik ben geen taalpurist en spreek dus van 'genealogie'! ................. > Verder zou ik mijzelf nooit durven een Germaan te noemen, maar ben ik een > Nederlander die een taal...
  mokum36 <jgeelof@chello.nl> Jan 19, 2003
 • Het woord Sibbe is heel wat ouder dan 1940 - 1945 . Het is een oudgermaans woord. De sibbe waren de gezamenlijke verwanten , de familie . Vergelijk het maar met de glen in Schotland. In de oudgermaanse samenleving (en ga dan maar 2000 jaren terug) nam de sibbe een voorname plaats in. En zo je weet, zijn de friezen van Zeeland tot Jutland een oud germaans volk. Puristen (jantje...
  mokum36 <jgeelof@chello.nl> Jan 17, 2003
 • Fetching Sponsored Content...
 • Tony , Folkert Viersen , overl. 5-7-1913 te Leeuwarden (living in Dantumadeel) , geboren 14-6-1828 te Tietjerksteradeel als Folkert Vierssen . Vader : Jan Romkes Viersen ; moeder : Wipkje Ballings Venekamp. John P. Geelof . --- In Friesland-genealogy@^$1.., Anthony Hofstee wrote: > I have been unable to locate the birth of the following four people who > died in Friesland. If...
  mokum36 Nov 7, 2002
 • Tjalling , er is verschil tussen de plaats en/of de gemeente van geboorte , en de kadastrale gemeente. De kadastrale gemeente heeft met het kadaster te maken (niet met geboorte , enz,). Het kadaster is een register waarin de grond en het vastgoed werd beschreven. De grootte en de ligging werd precies vastgelegd op een plattegrond, voorzien van een gemeente-naam, een sectie en een...
  mokum36 Nov 7, 2002
 • --- In Friesland-genealogy@^$1.., Jan Klaver wrote: Als iemand in gemeente A woont en tijdens zijn > behandeling in het ziekenhuis in gemeente B komt te overlijden, dan heb ik > telkens gemeente B als plaats van overlijden ingevoerd. Dat is juist. Je vemeldt altijd de plaats waar de persoon werkelijk is overleden. Daarbij maak je een aantekening waar en wanneer de akte van...
  mokum36 Apr 7, 2002
 • Nynke, Je zou wel eens gelijk kunnen hebben. John Geelof. --- In Friesland-genealogy@^$1.., "Nynke van den Hooven" wrote: > Simon, John, > > Zou de volgende Jan wellicht de juiste kunnen zijn? > Het zou niet de eerste keer zijn dat een Posthumus in de loop van de 19e eeuw in een Postma verandert. > En de naam Hinke wijst ook in de goede richting. > > Geboorteakte Idaarderadeel...
  mokum36 Feb 13, 2002
 • Simon, Alle begin is moeilijk. Daarom help ik je wat op gang. Namen worden vaak op verschillende manieren geschreven. Rijpke = Rypke komt van Riepke of Ripe of Ripke. Let altijd op de data , of die logisch zijn. Vertrouw niet volledig op het internet. Alleen de akten in het archief vertellen je wat toen waar was. Daar kunnen zelfs nog fouten in zitten. Weet je een trouwdatum en het...
  mokum36 Feb 12, 2002
 • Harry, Ik denk dat we over een andere tijd spreken. Als je het hebt over je oma , dan zou dit Trijntje Koster kunnen zijn die op 9-12-1922 te Leeuwarden is getrouwd met Durk de Vries. Er is ook een Rins Koster getrouwd te Leeuwarden op 26-5-1900 met ene Maaike Kooistra. Haar vader ? Mijn Johanna Koster zou geboren moeten zijn rond 1761. Ze werd 85 jaren oud en overleed te...
  mokum36 Jan 16, 2002
 • Ja Harry, dat was in Leeuwarden. John Geelof. --- In Friesland-genealogy@^$1.., "a.a. van deelen" wrote: > Hallo John, > Ik zag dat jij de naam Coster onder jouw voorouders had, was dat ook in de Noordelijke provincies ? > Met vriendelijke groet, tekent > Harry van Deelen > ----- Original Message ----- > From: mokum36 >
  mokum36 Jan 15, 2002