Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
Advanced Search
Author
Subject
Message
Special notice only

13 results from messages in Friesland-genealogy

Advanced Search
 • --- In Friesland-genealogy@^$1, AEP wrote: > Hello Arnold, In Friesland the only candidate for your GGG grandmother seems to be: Birth Ferwerderadeel: Dirkje de Jong, born 7 august 1868 Parents: Taede Everts de Jong and Trijntje Annes Machiela Actually on the internet the mother is named Dirkje, but this must be a mistake. The marriage certificate of the parents says: Marriage...
  genvaneck Aug 1, 2006
 • Erin, several people with the name Wibalda emigrated from the northern part of Friesland (municipalities of Oostdongeradeel and Westdongeradeel to America. You can find their names on the site of the archive of Friesland, www.tresoar.nl. Upper right choose for english, then move to genealogy, again genealogy and emigrants. Then type the name Wibalda. If this is what you are looking...
  genvaneck Nov 29, 2005
 • Beste Margaret, Ouders van de door jou genoemde Nicolaas Jacobi Binema zijn volgens mij Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen, 1670 DTB nr: 597, 1642 - 1673 Vermelding: Attestatie afgegeven 7 november 1670, Heerenveen Man: Jacobus Marei Bynema, Heerenveen Vrouw: Reintje Claasen Haarwolt, Steenwijk NB: hij is chirurgijn Blijkbaar had hij nog een broer: Trouwregister Gerecht...
  genvaneck Oct 14, 2005
 • Fetching Sponsored Content...
 • Sue, You can find a genealogy in Dutch on http://www.betuwe.net/~elsingkb/genealogy/els101.htm I have no time to translate it. Maybe someone else. The marriage date of the oldest couple is: Marriage june 4, 1752, at Waaxens Man: Melle Jans, Waaxens (Westdongeradeel) Woman: Janke Hendriks, Waaxens (Westdongeradeel) Greetings, Fedde van Eck --- In Friesland-genealogy@^$1, Sue...
  genvaneck Feb 22, 2005
 • Hello Dirk, When they took their familyname in 1811 Martinus was the youngest son of Anne, who was a son of Rinse Harmens. That explanes at once the familyname: Rinse honoured his father. Familienamen 1811 Harmsma, Rinse Harmens, Beets k. Harmen 34, Beets, Anne 32, Beetsterzwaag, Oeble 29, Beets Lammert 26, Beets, Hendrik 23, Olterterp, Eise 20, Beets, Jan 17, Beets kk. (v. Harmen...
  genvaneck Feb 16, 2005
 • Gevonden: Overlijdensakte Dokkum, 1883 Aangiftedatum 5 juni 1883, akte nr. 36 Henderina Dijkstra, overleden 5 juni 1883, oud 70 jaar, weduwe dochter van Grietje Dijkstra Ook Hendrina lijkt vaderloos... Een geboorteaangifte heb ik niet kunnen ontdekken. Met vriendelijke groet, Fedde van Eck --- In Friesland-genealogy@^$1, "Olga" wrote: > Voor een vriendin van mij, die zelf ook...
  genvaneck Feb 8, 2005
 • Goede kandidaten voor het ouderschap van Fedde Feddes lijken me: Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1748 DTB nr: 263, 1732 - 1772 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 februari 1748 Man: Fedde Aens, Franeker Vrouw: Feikje Hayes, Franeker NB: koopman; weduwe van Abraham Epkes Hij zal dezelfde zijn als: Quotisatiekohieren 1749 Fedde Anes, Franeker Wijk: Eerste Oost...
  genvaneck Feb 4, 2005
 • Het online telefoonboek van Canada: Heegsma, J F 285 Robin Rd London, ON N6J 1S5 (519) 472-9101 Nooit moeilijker maken dan het is. Fedde --- In Friesland-genealogy@^$1, Anthony Hofstee wrote: > Have you tried: http://www.Canada411.ca and http://www.godutch.com Tony > > 7:53 AM 6/27/2004, you wrote: > >Also, some other members of my family should live in Ontario (london) > >at this...
  genvaneck Jul 1, 2004
 • Nog een tip: kijk ook op de Tresoar site bij het notarieel archief. Type 'Heegsma' en verschillende familieleden duiken op. Bijvoorbeeld van de door jouw genoemde Lambertus Pieters Heegsma is na zijn dood in 1913 inventaris opgemaakt en zijn zijn roerende goederen verkocht. Deze acten zijn bij het archief in te zien. Ook diverse transacties van de vader van Lambertus. Fedde --- In...
  genvaneck Jul 1, 2004
 • Ik kan niet garanderen dat het dezelfde is als jouw eerste voorvader, maar in het quotisatiekohier 1749 van Tresoar is dit de enige naam die er op lijkt: Luytsen Wiltjes, Wonseradeel Plaats: Longerhouw Omschrijving: gering boer Gezin volw: 4 en kind: 4 Aanslag: 38-11-0 Verhoging: Vermogen: 500 Bron: Wonseradeel, fol. 255 Fedde --- In Friesland-genealogy@^$1, "heegsma" wrote...
  genvaneck Jul 1, 2004