Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
Advanced Search
Author
Subject
Message
Special notice only

Advanced Search
 • Beste mensen, Omdat er inmiddels 7 aanmeldingen zijn voor het eerder genoemde Boonstraboek kan ik jullie melden, dat drukkerij de Jong bereid is weer een aantal exemplaren te maken. Voorlopig zijn dat 10 exemplaren, maar mocht er meer belangstelling zijn, dan maken ze er meer. De prijs staat nog niet vast, dat moeten we eerst met de drukker overleggen. Meer info en opgave is te...
  Nelleke Boonstra Oct 3, 2004
 • Anja, Je moet haast wel van Roomse huize komen. Waar het vroeger gold(? - nu nog bij de echte Roomsen?) dat een kind gedoopt moest worden, het teken moest ontvangen, anders hoorde het niet bij God. Dat is eigenlijk een magisch gebruik! Maar in de rituelen/sacramentenbeleving van de Rooms Katholieken is/was dat heel belangrijk. Zo worden er nog kindertjes in het ziekenhuis gedoopt...
  Nelleke Boonstra Aug 15, 2002
 • "r.varkevisser" wrote: > Wiecher, > > Je hoeft voor wat betreft dit wat vroeg geboren kind hier natuurlijk niet de > zwarte Piet aan Harmen te geven, ook Margjen Klijnstra kan hier 'buiten haar > boekje' zijn gegaan, waarmee de te vroeg geboren Margjen Knobbe dan > uiteindelijk niet een 'echt' kind van Harmen is. Tja, speculeren hieromtrend is altijd een beetje griezelig. Margje...
  Nelleke Boonstra Aug 15, 2002
 • Fetching Sponsored Content...
 • Ta Oostum, In mijn druk van de Samle Fersen van Obe Postma, is het To Oostum. Het is een melancholiek gedicht van een fries die erom treurt dat het Groningerland niet meer Fries is, zoals in de middeleeuwen nog grote delen wel Fries waren en er ook Fries werd gesproken. Vooral op het Hoge Land. En Oostum, vlak bij het grote klooster te Aduard, was zo'n beetje de grens met "het...
  Nelleke Boonstra Aug 11, 2002
 • Nel, Spannend he, die stoute schoenen. Heb je erna geprobeerd een document mee te sturen? Dat kan dus niet op deze lijst, dat ter bescherming van het versturen van virussen, die meestal via documenten worden verspreid. Dus alles wat je hier stuurt, moet je plain-text versturen. Je wilt de gegevens van je grootmoeder. Ik neem aan ook een beginneling in de genealogie? Pas maar op...
  Nelleke Boonstra Aug 11, 2002
 • ...schilderij niet, kan ik je vertellen, vraag maar aan de eigenaars ) Zowel de Veenstra familie (uit eernewoude zie http://home.wxs.nl/~caboo/veen.htm alsook de werkemafamilie (zie: http://home.wxs.nl/~caboo/werkema.htm ) waren zulke beurtschippers. > Wat gebeurde er met...
  Nelleke Boonstra Aug 11, 2002
 • Garnwerd, Beste mensen, noem eens namen? Dat mag toch wel op een friese lijst? Een derde van mijn stamboom komt uit die streken! En ik ben eenderde Friezin, zo ongeveer. Hoewel de namen anders doen vermoeden: vader Boonstra, moeder Veenstra. Maar ja, ze troffen allemaal Groningse schonen daar in het Groningerland, al vanaf 1850, en dan wordt je toch een beetje halfbakken he...
  Nelleke Boonstra Aug 11, 2002
 • Ach, en nu vergat ik te onderschrijven, Nelleke Boonstra is de naam. uit Leeuwarden "T. van der Leij" wrote: > Een beetje zoeken kan ook: > http://members.lycos.nl/liedertafel/komt_vrienden.htm >
  Nelleke Boonstra Aug 8, 2002
 • Beste mensen, Zoals gebleken is is de belangstelling voor het oude lied 'komt vrienden in het ronde, van belang voor veel mensen van deze lijst. Emails hoeven niet aan elkaar doorgegeven te worden als men gewoon kijkt op de site die T van der Leij heeft gevonden: "T. van der Leij" wrote: > Een beetje zoeken kan ook: > http://members.lycos.nl/liedertafel/komt_vrienden.htm Mochten er...
  Nelleke Boonstra Aug 8, 2002
 • geachte P.N.S. Toch vind ik die website van de Jong heel erg mooi. En de site heb ik helemaal uitgeplozen, want ik heb ook heel wat 'de Jong' in mijn gegevens. Maar de katholieken en de protestanten bewegen zich toch grotendeels in twee verschillende circuits, dat zie je dan maar weer eens. En de wereld is verdeeld in verschillende computerminded people: de emailers de emailers...
  Nelleke Boonstra Aug 2, 2002