Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
Advanced Search
Author
Subject
Message
Special notice only

56 results from messages in Friesland-genealogy

Advanced Search
 • Beste Joop, Fijn om mijn (nèt bijeen gesprokkelde) zilversmid informatie door jou bevestigd te zien. Zoals ik net Appy al schref, staan er geen merkjes in. Overigens wordt een mogelijk zilvermerk van Ysaak Pomerol wel gemeld en getoond op de (Friese) Zilversite van Jan Schipper. Wat is het fijn om z'snel zó veel (voor mij) interessants te lzen te krijgen. Dank. Met vriendelijke...
  bram.sonneveld Nov 21, 2007
 • Beste Appy, Bedankt voor de "woon"-informatie. Inmiddels ben ik te weten gekomen dat Popkjes vader Ysaak Pom(m)erol, mr. zilversmid in Heerenveen was. Ja, dat is mooi. Helaas staan er geen merkjes op de lepel, maar je kunt je voorstellen dat ik het zeer sterke vermoede heb dat papa die lepel heeft gemaakt en gegraveerd. Dank. Groet, Bram --- In Friesland-genealogy@^$1, "Appy de...
  bram.sonneveld Nov 21, 2007
 • Oebele, Dank!!!! vr. gr. Bram --- In Friesland-genealogy@^$1, "Oebele Bijlsma" wrote: > > In Tresoar gevonden: > Schoterland, dopen, geboortejaar 1787, doopjaar 1787 > Dopeling: Popkje > Geboren op 5 mei 1787 > Gedoopt op 3 juni 1787 in Heerenveen > Dochter van Ysaac Pomerol en Tetje Oedses Gorter > > Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): > Dopeling : POPKJE > Vader...
  bram.sonneveld Nov 21, 2007
 • Fetching Sponsored Content...
 • Beste groepsgenoten, Onlangs kwam ik in het bezit van een zilveren geboortelepel van Popkje Pommerol. Op de lepelbak staat haar naam en geboortedatum gegraveerd: 8 mei 1787. In Tresoar heb ik wat rondgsnuffeld en heb daaruit de volgende gegevens gedestilleerd: Popkje Pommerol, geb. (waarschijnlijk) Heerenveen op 8 mei 1787. Trouwt Heerenveen 26-10-1807, als afkomstig van Heerenveen...
  bram.sonneveld Nov 21, 2007
 • L.S., Mijns inziens bestaan de voorouders van deze broers, indien al, slechts in de fantasie van Harry Mulisch, in wiens verhaal uit 1954, "De sprong der paarden en de zoete zee", over de mythologie van het voormalige eiland Schokland, deze vier broers een rol spelen. De heer H.K.V. Mulisch woont bij mijn weten in Amsterdam. Met vriendelijke groet, Bram Sonneveld
  Bram Sonneveld Apr 19, 2003
 • L.S., Uit Winkler, De Nederlansche geslachtsnamen, Haarlem, 1885. P. 107/108: ""De geslachtsnamen op '' ens '' zijn over alle Nederlanden verspreid; het meeste komen ze voor in de noordelike gewesten, vooral in Groningerland. Zie hier eenigen van die namen: (en in een voetnoot noemt Winkler dan o.a.: Uilkens.) P. 108: '' De wortels van deze geslachtsnamen zijn allen friesche...
  Bram Sonneveld Oct 14, 2002
 • L.S., Uit Johan Winkler, De Nederlandsche geslachtsnamen, Haarlem, 1885. P. 154: '' Mette is de oud-germaansche mansvoornaam, in de naamlijst van Brons als een friesche vermeld, die aan de geslachtsnaam Metten en Mettenius ten grondslag ligt. (...) Talrijk zijn de nederlandsche maagschapsnamen die aan dezen naam ontleend zijn. Zie hier eenigen er van : + Mettinga, Mettens, Mets...
  Bram Sonneveld Oct 14, 2002
 • L.S., Dit lijkt me geen discussie-onderwerp. Waarom heeft de heer Streekstra die dame niet zelf aangesproken, zou mijn vraag aan hem zijn. De mogelijk bestaat immers ook nog dat die dame wèl toestemming heeft van alle genoemden. Wij zijn toch geen genealogie-politie? Met vriendelijke groet, Bram Sonneveld
  Bram Sonneveld Jul 5, 2002
 • Waarde Hans, M.b.t. het geslacht Roosmale (van Roosmael) en Roosmale-Cocq, zijn enkele korte artikelen verschenen in De Navorscher en wel in de Jrg. 1874, nr. 23-5-1874, niet gepagineerd, en in de Jrg. 1898, p. 343/345. Het laatste betreft de kinderen en kleinkinderen van het echtpaar Petrus Jacobus Roosmale-Cocq en Susanna Henriëtta Leembruggen (11 kinderen). Het eerste artikel...
  Bram Sonneveld Jul 5, 2002
 • L.S., Op de website van het Drents Archief www.drentsarchief.org bestaat de mogelijkheid om door te klikken naar Maatschappij van Weldadigheid. Daar is te vinden wat er zoal m.b.t. de diverse Drents/Friese kolonies is geklapperd. Daarnaast zijn wellicht relevant de sites van de kolonie Fredriksoord, die van het museum De Koloniehof en die van het gevangenismuseum Veenhuizen, resp...
  Bram Sonneveld Jun 16, 2002