Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
Advanced Search
Author
Subject
Message
Special notice only

Advanced Search
 • Hoi Frits. Volgende is mij bekend. Parenteel van Cornelis Harms TOERING Bestand : C:\PG30\NL\DATA\VRIESDEB Datum : 29-04-2007 Selectie : 'Personen in parenteel van Cornelis Harms TOERING [8027]' Sortering : Per generatie I Cornelis Harms TOERING. Gehuwd voor de kerk op 22-08-1669 te Giethoorn met Lummigje Jacobs. Uit dit huwelijk: 1. Harmen Cornelis TOERING (zie II op blz. ). II...
  Bart de Vries Apr 29, 2007
 • De laatste mail was van Appy ontvangen 06-04-2007 20:15 . Gr. Bart de Vries De Liemers calling Genealogie : - de Vries en van Eyk , Jonker en Jelsma - Klein en van Sloten , Reinders en van Calkar. ----- Original Message ----- From: "Cor" To: Sent: Friday, April 06, 2007 7:07 PM Subject: [Friesland-genealogy] vraag van Appie Hallo, Appie belde mij op dat er misschien problemen waren...
  Bart de Vries Apr 6, 2007
 • Appy. Wat waren de drie pilaren en wat was zijn functie aldaar. >>>Libbe was hospes van ''De Drie Pilaren'' te Beetsterzwaag<<< Over kindern/ouders geen info , maar van Libbe en Grietje Feitzes had ik summire gegevens. Van wie is het genoemde testametnt ? Gr. Bart de Vries *De Liemers* calling Genealogie : - de Vries en van Eyk , Jonker en Jelsma - Klein en van Sloten , Reinders en...
  Bart de Vries Mar 21, 2007
 • Fetching Sponsored Content...
 • Janny. Met familie de Vries zijn we snel klaar. Onze familie is ontstaan in Opsterland en verbleef daar lange tijd. Latere generaties gingen zich verspreiden. Er zijn geen relaties met jouw familie gevonden. Gr. Bart de Vries *De Liemers* calling Genealogie : - de Vries en van Eyk , Jonker en Jelsma - Klein en van Sloten , Reinders en van Calkar. ----- Original Message ----- From...
  Bart de Vries Mar 13, 2007
 • Janny. Zie mijn opmerking over Andrys in vorig bericht. Dan van der Meer familie ,er zijn een paar getrouwd met Jelsma's. Is dit ook jou bekend ? En dan natuurlijk familie de Vries , talrijk , maar niet allemaal mijn familie. Wie zijn jouw voorouders ? Kan ik bij mij nagaan of we hier en daar nog wat kunnen oppikken ! Gr. Bart de Vries *De Liemers* calling Genealogie : - de Vries...
  Bart de Vries Mar 12, 2007
 • Appy. Nog eenvraagje over hetvolgrende : >>>bkn.4169 akte 2. Geertje Sytzes ,de ouderdom 88 jaren bereikt , zonder bedrijf woonachtig in de Benedenknijpe,wed.van Klaas Jans Achter,nalatende een DOCHTER bij wijlendeselve in echte verwekt op den 17der maand January,des avonds ten 10 uren in de Ben.Knijpe in het huis met no.6 is overleden.<<< Is er een jaartal bekend ? Gr. Bart de...
  Bart de Vries Mar 11, 2007
 • Hoi. Ik heb het idee dat in hierna genoemde regel iets niet klopt , althans onduidelijk is. >>>In 1760 is Folckert overleden en is zijn jongste zoon Andries getrouwd >>>rond 1703 voor de kerk met Joukjen Wybes geboren te Lippenhuizen >>>overleden aldaar tussen 1729 en 1734 <<< Folckert Sickes is getrouwd met Joukjen Wybes ca 1700 en dus niet genoemde zoon. Als hun kinderen heb ik...
  Bart de Vries Mar 9, 2007
 • Deze gegevens zijn wel heel sumier. De volgende URL kan misschien behulpzaam zijn om eerst in Zuid Afrika onderzoek te doen. Als hieruit de afkomst naar Nederland verwijst , kan met deze gevonden gegevens misschien hier verder onderzoek plaatsvinden. http://www.geocities.com/deliaarobertson/primer.pdf Gr. Bart de Vries *De Liemers* calling Genealogie : - de Vries en van Eyk...
  Bart de Vries Mar 6, 2007
 • Irene. Grafsteen is te vinden op www.graftombe.nl >>> Friesland-Opsterland-Ureterp Gr. Bart de Vries *De Liemers* calling Genealogie : - de Vries en van Eyk , Jonker en Jelsma - Klein en van Sloten , Reinders en van Calkar. ----- Original Message ----- From: "Irene Visser" To: "GOED ADRES" Sent: Thursday, March 01, 2007 9:24 PM Subject: [Friesland-genealogy] Jan de Roos, de...
  Bart de Vries Mar 2, 2007
 • Hoi Irene. Ga naar GOOGLE en voer in jan de roos genealogie En zie , .................................de eerste boodschap geeft jou waarschijnlijk de benodigde gegevens. Gr. Bart de Vries *De Liemers* calling Genealogie : - de Vries en van Eyk , Jonker en Jelsma - Klein en van Sloten , Reinders en van Calkar. ----- Original Message ----- From: "Irene Visser" To: "GOED ADRES" Sent...
  Bart de Vries Mar 1, 2007