Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
Advanced Search
Author
Subject
Message
Special notice only

155 results from messages in Friesland-genealogy

Advanced Search
 • Ha Joop, Ik heb een tijdje geleden al eens een berichtje over deze familie geplaatst (http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/message/19254 en ook http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/message/19256), maar dat geeft helaas geen antwoord op je vraag. Maar misschien dat de genoemde literatuur (Van Kinschot, `Genealogie Ketel', in: De Wapenheraut 15 (1911) 535...
  Ernst-Jan Munnik Apr 12, 2010
 • Misschien is er nog iets te vinden in deze twee boeken van Jack Korthals Altes: - "Polderland in Engeland. De geschiedenis van een Zeeuwsch bedijker uit de Gouden Eeuw en zijne grootsche Hollandsch-Engelsche onderneming" (Den Haag 1924). - "Sir Cornelius Vermuyden. The lifework of a great anglo-dutchman in land-reclamation and drainage" (London [etc.] 1925). Groeten, Ernst-Jan To...
  Ernst-Jan Munnik Mar 7, 2010
 • Dag Ronald en Willy, Het voorgeslacht van Jelle Harmens Beuker en Hendrina Harmens Gortman is al eens uitgezocht en is te vinden in: M. Koopmans, A. Koornstra en R. van der Leij, "Frysk Kertiersteatenboek" (Leeuwarden 1996) pag. 262-263 en 456-458. Bij Tresoar is een exemplaar. Groeten en succes, Ernst-Jan > To: friesland-genealogy@^$1 > From: wscheffer52@^$2 > Date: Sat, 13 Feb...
  Ernst-Jan Munnik Feb 13, 2010
 • Fetching Sponsored Content...
 • Beste Marijke, - een Sara Theunis van der Veen is de moeder van ene Rinkjen Henstra (geb. en overl. 1821); de vader wordt niet genoemd maar hij heette mogelijk Wytze (tenzij Rinkjen met patroniem en al vernoemd is). - een Sara Theunis van der Veen, geb. 11 okt. 1801 als dr. van Theunis Lammerts van der Veen en Hiltje Winands (ook Wijnolds), tr. in 1827 met Gerben Jans Veenstra...
  Ernst-Jan Munnik Mar 12, 2009
 • Dag Ans, Hoogst waarschijnlijk - zo gaat dat immers meestal met stambomen op internet - heeft de een het klakkeloos van de ander overgenomen... Dat blijkt ook wel uit het feit dat er geen bron(nen) vermeld staan. De informatie gaat wellicht terug op het bekende boek van R.S. Roorda (die zich ook wel Roarda schreef) over de familie(s) Algra / Algera, getiteld "It Algera-Algra skaei...
  Ernst-Jan Munnik Dec 20, 2008
 • Beste Tette, Het gaat hier om tamelijk bekende families, dus misschien biedt de (oudere) genealogische literatuur wel uitkomst? Over de Drents-Friese Ketels bijv. De Ned. Leeuw en de Wapenheraut, en over de Wassenberghs het Gen. Jierboekje. Voor de precieze lit.verwijzingen, zie het Gen. Repertorium op de site van het C.B.G. Groeten, Ernst-Jan To: Friesland-genealogy@^$1: tette...
  Ernst-Jan Munnik Nov 14, 2008
 • Beste Sneupers, Zou iemand voor mij misschien eens een huwelijksakte willen nazien? Ik ben namelijk zelf voorlopig niet in staat om naar Leeuwarden te komen. Het gaat om: Huwelijksakte Franeker, 1891Man : Dirk HoekstraVrouw : Feikje de VriesDatum : 15 november 1891, akte nr. 63 Ik ben vooral benieuwd naar de namen van de ouders. Ik vermoed dat het Bauke Hoekstra en Trijntje Hager...
  Ernst-Jan Munnik Aug 24, 2008
 • Beste Joop, Dat is precies mijn ervaring: boer, in het algemeen. Het woordenboek er maar even op nageslagen: ook het WNT ( de moeder aller woordenboeken) geeft dit als meest gebruikelijk betekenis: HUISMAN Woordsoort: znw.(m.) Modern lemma: huisman znw. m., mv. gewoonlijk -lieden, -lui(den); soms (en in de bet. E) uitsluitend) -mans. Mnl. huusman, mnd. mhd. h�sman, nhd. hausmann...
  Ernst-Jan Munnik Aug 2, 2008
 • Hi Betty, Frits' translation is partly incorrect: here, "huislieden" (plural for: huisman) means: farmers. "Doopheffer" is the person who - literally - holds the child during the baptism. This is mostly done by the godparents, but sometimes, when there are no godparents, the parents holds the child themselves. In this case, the father. Kind regards, Ernst-Jan Munnik To: Friesland...
  Ernst-Jan Munnik Jul 31, 2008
 • Dag Rienk, Ik geloof zelf ook helmaal niets van die vermeende Franse origine, ik vond het alleen aardig dat dit verhaal kennelijk in meerdere takken circuleert. Maar ik geloof ook niet zo heel erg dat de naam eerst "Gaalje" zou zijn geweest, en later pas "van der Galiën", zoals je ook wel 's hoort. Immers, men is na 1811 wel erg consequent in het hanteren van de laatste variant...
  Ernst-Jan Munnik Jul 1, 2008