Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

[Friesland-genealogy] Stamboom DE ROOS

Expand Messages
 • izaak kijlstra
  Hallo Han, Mijn over-overgrootvader, Aize Igrams de Roos, is geboren te Gorredijk op 24 mei 1824, als zoon van Igram Freerks de Roos, bakker te Gorredijk, en
  Message 1 of 5 , Mar 29, 2000
  • 0 Attachment
   Hallo Han,
   Mijn over-overgrootvader, Aize Igrams de Roos, is geboren te Gorredijk op
   24 mei 1824, als zoon van Igram Freerks de Roos, bakker te Gorredijk, en
   Tjitske Aizes de Vries. Komt jouw familie de Roos uitsluitend uit Drachten,
   of ook uit Opsterland?
   Met vriendelijke groet,
   Izaak Kijlstra
  • Detje van der Laan
   Hallo Han Heeft u misschien ook iets aan een van de volgende personen? Als u er wat aan heeft heb ik waarschijnlijk nog wel meer gegevens. 1 Roos, Abel de *
   Message 2 of 5 , Mar 29, 2000
   • 0 Attachment
    Hallo Han

    Heeft u misschien ook iets aan een van de volgende personen? Als u er wat
    aan heeft heb ik waarschijnlijk nog wel meer gegevens.

    1 Roos, Abel de * 2.3.1807 Suameer
    > Johannes Jelkes de Roos (7) X Wijbrichje Abeles Keuning

    2 Roos, Bouwe Pieters de * 8.10.1806 Rijperkerk
    > Pieter Jelkes de Roos (10) X Jeltje Bouwes

    3 Roos, Hedzer Jelkes de
    > Jelke Hedzers X Lijsbeth Roelofs

    4 ROOS, Hinke Hendriks DE * ñ1826 Ureterp
    X Pieter Jacobus TJEERDSMA

    5 Roos, Jelke Pieters de * 6.10.1804 Tietjerk
    > Pieter Jelkes de Roos (10) X Jeltje Bouwes

    6 Roos, Jetske Pieters de * 2.4.1803 Tietjerk
    > Pieter Jelkes de Roos (10) X Jeltje Bouwes

    7 Roos, Johannes Jelkes de * 2.9.1782 Suameer
    > Jelke Hedzers X Lijsbeth Roelofs
    X Wijbrichje Abeles Keuning
    Zij koopt een 1/2 veerschip op Leeuwarden v.v. 1806. Ze verkoopt dit schip
    in 1810.

    8 Roos, Lijsbeth Pieters de * 22.10.1808 Rijperkerk
    > Pieter Jelkes de Roos (10) X Jeltje Bouwes

    9 Roos, Maaike Jelkes de * 27.8.1785 Suameer
    > Jelke Hedzers X Lijsbeth Roelofs
    X Egbert Hendriks

    10 Roos, Pieter Jelkes de * 26.5.1773 Suameer
    > Jelke Hedzers X Lijsbeth Roelofs
    X Jeltje Bouwes
    Attestatie nr Suameer 27 mei 1821. Specikohier: Tietjerk 32, in 1805 nr.
    Hardegarijp 73. Reg. civ.: geb. 31 mei 1770, journalier (arbeider,
    dagloner).

    11 Roos, Roelof Jelkes de
    > Jelke Hedzers X Lijsbeth Roelofs

    12 Roos, Trijntje Jelkes de * 25.2.1780 Suameer
    > Jelke Hedzers X Lijsbeth Roelofs
    X Wierd Bouwes Wierdsma

    13 Roos, Wemeltje Jelkes de * 14.12.1777 Suameer
    > Jelke Hedzers X Lijsbeth Roelofs
    X Kornelis Reinders Eelkema

    14 Roos, Wemeltje Pieters de * 11.3.1812 Tietjerk
    > Pieter Jelkes de Roos (10) X Jeltje Bouwes

    Groetjes
    ------------------------------------------------
    Detje van der Laan
    detje@...
    http://www.geocities.com/Heartland/Lake/3846
    icq-nummer: 52257620
    ----- Original Message -----
    From: Han Korting <h.korting@...>
    To: <Friesland-genealogy@onelist.com>
    Sent: Wednesday, March 29, 2000 3:01 PM
    Subject: [Friesland-genealogy] Stamboom DE ROOS


    > From: "Han Korting" <h.korting@...>
    >
    > Ik ben bezig met het opstellen van de stamboom van de afstammelingen van
    > Henderik Sjoerds (geb 1699) , afkomstig uit Noorder Drachten. Sinds 1811
    heet de familie DE ROOS, waarvan er velen tot op heden in of rond Drachten
    hebben gewoond. Mijn schoonvader, Tjitse de Roos uit Ureterp legde daar de
    basis voor een ook nu nog bekend assurantiekantoor aldaar..
    > Een probleem is, dat enkele stamvaders uit De Wilp komen, dat een Fries en
    een Gronings gedeelte kent. Mijn vraag is dan ook of de bevolkingsregisters
    van die plaats zich in Beetsterzwaag dan wel Marum bevinden en of die al of
    niet naar de resp. provinciehoofdsteden zijn overgebracht.
    > Een vriendelijke groet,
    > Han Korting, Santpoort.
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    > ------------------------------------------------------------------------
    > Get a NextCard Visa, in 30 seconds!
    > 1. Fill in the brief application
    > 2. Receive approval decision within 30 seconds
    > 3. Get rates as low as 2.9% Intro or 9.9% Fixed APR
    > Apply NOW!
    > http://click.egroups.com/1/2646/6/_/567109/_/954333973/
    > ------------------------------------------------------------------------
    >
    > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    > (Let op het nieuwe adres!)
    >
    >
   • Han Korting
    Hallo Detje, Hartelijk dank voor je mail. Hoewel de stamboom al aardig opschiet heb ik nog geen verbinding gevonden met de De Rozen uit Suameer, maar daar ga
    Message 3 of 5 , Mar 30, 2000
    • 0 Attachment
     Hallo Detje,

     Hartelijk dank voor je mail.
     Hoewel de stamboom al aardig opschiet heb ik nog geen verbinding gevonden
     met de De Rozen uit Suameer, maar daar ga ik dus achteraan.
     Bijna alle De Rozen van de stamboom waar ik aan werk komen uit Opsterland.
     Ik laat je weten hoe het vordert en of ik nog nieuwe gegevens nodig heb.
     Een vriendelijke groet,
     Han Korting
     -----Oorspronkelijk bericht-----
     Van: Detje van der Laan <detje@...>
     Aan: Friesland-genealogy@onelist.com <Friesland-genealogy@onelist.com>
     Datum: woensdag 29 maart 2000 23:29
     Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Stamboom DE ROOS


     >From: "Detje van der Laan" <detje@...>
     >
     >Hallo Han
     >
     >Heeft u misschien ook iets aan een van de volgende personen? Als u er wat
     >aan heeft heb ik waarschijnlijk nog wel meer gegevens.
     >
     >1 Roos, Abel de * 2.3.1807 Suameer
     >> Johannes Jelkes de Roos (7) X Wijbrichje Abeles Keuning
     >
     >2 Roos, Bouwe Pieters de * 8.10.1806 Rijperkerk
     >> Pieter Jelkes de Roos (10) X Jeltje Bouwes
     >
     >3 Roos, Hedzer Jelkes de
     >> Jelke Hedzers X Lijsbeth Roelofs
     >
     >4 ROOS, Hinke Hendriks DE * ñ1826 Ureterp
     >X Pieter Jacobus TJEERDSMA
     >
     >5 Roos, Jelke Pieters de * 6.10.1804 Tietjerk
     >> Pieter Jelkes de Roos (10) X Jeltje Bouwes
     >
     >6 Roos, Jetske Pieters de * 2.4.1803 Tietjerk
     >> Pieter Jelkes de Roos (10) X Jeltje Bouwes
     >
     >7 Roos, Johannes Jelkes de * 2.9.1782 Suameer
     >> Jelke Hedzers X Lijsbeth Roelofs
     >X Wijbrichje Abeles Keuning
     >Zij koopt een 1/2 veerschip op Leeuwarden v.v. 1806. Ze verkoopt dit schip
     >in 1810.
     >
     >8 Roos, Lijsbeth Pieters de * 22.10.1808 Rijperkerk
     >> Pieter Jelkes de Roos (10) X Jeltje Bouwes
     >
     >9 Roos, Maaike Jelkes de * 27.8.1785 Suameer
     >> Jelke Hedzers X Lijsbeth Roelofs
     >X Egbert Hendriks
     >
     >10 Roos, Pieter Jelkes de * 26.5.1773 Suameer
     >> Jelke Hedzers X Lijsbeth Roelofs
     >X Jeltje Bouwes
     >Attestatie nr Suameer 27 mei 1821. Specikohier: Tietjerk 32, in 1805 nr.
     >Hardegarijp 73. Reg. civ.: geb. 31 mei 1770, journalier (arbeider,
     >dagloner).
     >
     >11 Roos, Roelof Jelkes de
     >> Jelke Hedzers X Lijsbeth Roelofs
     >
     >12 Roos, Trijntje Jelkes de * 25.2.1780 Suameer
     >> Jelke Hedzers X Lijsbeth Roelofs
     >X Wierd Bouwes Wierdsma
     >
     >13 Roos, Wemeltje Jelkes de * 14.12.1777 Suameer
     >> Jelke Hedzers X Lijsbeth Roelofs
     >X Kornelis Reinders Eelkema
     >
     >14 Roos, Wemeltje Pieters de * 11.3.1812 Tietjerk
     >> Pieter Jelkes de Roos (10) X Jeltje Bouwes
     >
     >Groetjes
     >------------------------------------------------
     >Detje van der Laan
     >detje@...
     >http://www.geocities.com/Heartland/Lake/3846
     >icq-nummer: 52257620
     >----- Original Message -----
     >From: Han Korting <h.korting@...>
     >To: <Friesland-genealogy@onelist.com>
     >Sent: Wednesday, March 29, 2000 3:01 PM
     >Subject: [Friesland-genealogy] Stamboom DE ROOS
     >
     >
     >> From: "Han Korting" <h.korting@...>
     >>
     >> Ik ben bezig met het opstellen van de stamboom van de afstammelingen van
     >> Henderik Sjoerds (geb 1699) , afkomstig uit Noorder Drachten. Sinds 1811
     >heet de familie DE ROOS, waarvan er velen tot op heden in of rond Drachten
     >hebben gewoond. Mijn schoonvader, Tjitse de Roos uit Ureterp legde daar de
     >basis voor een ook nu nog bekend assurantiekantoor aldaar..
     >> Een probleem is, dat enkele stamvaders uit De Wilp komen, dat een Fries
     en
     >een Gronings gedeelte kent. Mijn vraag is dan ook of de bevolkingsregisters
     >van die plaats zich in Beetsterzwaag dan wel Marum bevinden en of die al of
     >niet naar de resp. provinciehoofdsteden zijn overgebracht.
     >> Een vriendelijke groet,
     >> Han Korting, Santpoort.
     >>
     >>
     >> [Non-text portions of this message have been removed]
     >>
     >>
     >> ------------------------------------------------------------------------
     >> Get a NextCard Visa, in 30 seconds!
     >> 1. Fill in the brief application
     >> 2. Receive approval decision within 30 seconds
     >> 3. Get rates as low as 2.9% Intro or 9.9% Fixed APR
     >> Apply NOW!
     >> http://click.egroups.com/1/2646/6/_/567109/_/954333973/
     >> ------------------------------------------------------------------------
     >>
     >> Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     >> (Let op het nieuwe adres!)
     >>
     >>
     >
     >
     >------------------------------------------------------------------------
     >LOW RATE, NO WAIT!
     >Get a NextCard Visa, in 30 seconds! Get rates
     >as low as 2.9% Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees.
     >Apply NOW!
     >http://click.egroups.com/1/2122/6/_/567109/_/954365384/
     >------------------------------------------------------------------------
     >
     >Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     >(Let op het nieuwe adres!)
     >
    • Han Korting
     Hallo Izaak, Hartelijk dank voor de gegens die je me toezond. Hoewel de stamboom al aardig opschiet, ben ik Aize Igrams de Roos nog niet tegengekomen; ik ga er
     Message 4 of 5 , Mar 30, 2000
     • 0 Attachment
      Hallo Izaak,

      Hartelijk dank voor de gegens die je me toezond. Hoewel de stamboom al
      aardig opschiet, ben ik Aize Igrams de Roos nog niet tegengekomen; ik ga er
      achteraan en houd me aanbevolen als je zelf meer weet.
      De meeste De Rozen uit de stamboom waar ik aan werk komen uit Opsterland
      (Friese Wilp en Ureterp).
      Ik houd je op de hoogte.
      Vriendelijke groet,
      Han Korting
      -----Oorspronkelijk bericht-----
      Van: izaak kijlstra <kijlstraizaak@...>
      Aan: INTERNET:Friesland-genealogy@onelist.com
      <Friesland-genealogy@onelist.com>
      Datum: woensdag 29 maart 2000 22:20
      Onderwerp: [Friesland-genealogy] Stamboom DE ROOS


      >From: izaak kijlstra <kijlstraizaak@...>
      >
      >Hallo Han,
      >Mijn over-overgrootvader, Aize Igrams de Roos, is geboren te Gorredijk op
      >24 mei 1824, als zoon van Igram Freerks de Roos, bakker te Gorredijk, en
      >Tjitske Aizes de Vries. Komt jouw familie de Roos uitsluitend uit Drachten,
      >of ook uit Opsterland?
      >Met vriendelijke groet,
      >Izaak Kijlstra
      >
      >------------------------------------------------------------------------
      >Get a NextCard Visa, in 30 seconds!
      >1. Fill in the brief application
      >2. Receive approval decision within 30 seconds
      >3. Get rates as low as 2.9% Intro or 9.9% Fixed APR
      >Apply NOW!
      >http://click.egroups.com/1/975/6/_/567109/_/954361217/
      >------------------------------------------------------------------------
      >
      >Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      >(Let op het nieuwe adres!)
      >
      >
     • c. jacobi
      Hallo Detje, Je gegevens over de naam ROOS naar Han bevatten ook een link naar mijn data, namelijk die van inderstaande Hinke en Pieter. Ik zou het prijs
      Message 5 of 5 , Mar 30, 2000
      • 0 Attachment
       Hallo Detje,

       Je gegevens over de naam ROOS naar Han bevatten ook een link naar mijn data, namelijk die van inderstaande Hinke en Pieter. Ik zou het prijs stellen als je me daar nog wat uitgebreider over zou kunnen vertellen. Ook heb ik een L. ROOS die met een Jantje Gerrits DE JONG is getrouwd. Verder geen gegevens over dit stel.
       Groetjes, Cor.
       ----- Original Message -----
       From: Detje van der Laan
       To: Friesland-genealogy@onelist.com
       Sent: woensdag 29 maart 2000 23:13
       Subject: Re: [Friesland-genealogy] Stamboom DE ROOS


       From: "Detje van der Laan" <detje@...>

       Hallo Han

       Heeft u misschien ook iets aan een van de volgende personen? Als u er wat
       aan heeft heb ik waarschijnlijk nog wel meer gegevens.

       4 ROOS, Hinke Hendriks DE * ñ1826 Ureterp
       X Pieter Jacobus TJEERDSMA
       [Non-text portions of this message have been removed]
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.