Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

jouke johannes en anderen

Expand Messages
 • de Haan
  Onderstaande gegevens zijn niet alle gecontroleerd. Wie heeft meer informatie over deze personen, en over hun voor- en nageslacht? Genealogie van Johannes
  Message 1 of 1 , May 2, 2002
   Onderstaande gegevens zijn niet alle gecontroleerd. Wie heeft meer informatie over deze personen, en over hun voor- en nageslacht?

   Genealogie van Johannes JOUKES

   I.1 Johannes JOUKES , overleden voor 1750. Woonde te Workum. In de quotistatiekohieren wordt gesproken over de weduwe van Johannes Joukes, die een klein winkeltje bedrijft. Johannes Joukes moet dus zijn overleden voor of in 1749.

   Gehuwd met N.N. Winkelierster in 1749 te Workum. woonde te Workum.

   In de quotisatiekohieren 1749, wordt zij genoemd als weduwe van Johannes Joukes. Zij woont dan in de wijk 2e Espel en heeft daar een klein winkeltje. In haar huis wonen 3 personen boven de 12 jaar, en i jonger dan 12 jaar.. Zij wordt aangeslagen voor 23 carolisguldens en 5 stuivers. (Workum, folio 36).

   Uit dit huwelijk:

   1. Jouke Johannes ROEPER (zie II.1 op blz. ).

   2. N., JOHANNES , geboren voor 1737.

   3. N., JOHANNES , geboren voor 1737.

   4. N., JOHANNES .

   II.1 Jouke Johannes ROEPER , geboren ca 1737, overleden op 15-09-1818 te Workum , 81 jaar oud, weduwnaar. In 1760 wonende te Workum. In 1811 neemt Jouke Johannes voor zichzelf en de kinderen: Johannes 28 jaar, Sytske 26 jaar, de familienaam Roeper aan. (Marie Workum fol. 67).

   Gehuwd op 23-11-1760 te Workum , gehuwd voor de kerk op 23-11-1760 te Workum (Herv.) met Sijmentje JANS . In 1760 wonende te Workum.

   Uit dit huwelijk:

   1. Afke Joukes ROEPER , geboren ca 1763, overleden op 04-12-1846 te Workum , 83 jaar, weduwe, afkomstig van Workum. Register familienamen 1811: Aafke Joukes, Allert Kornelis weduwe, registeert haar zoon Kornelis 16 jaar oud, voor familienaam "Slager". (Marie Workum Folio 73).

   Gehuwd (1) op 02-12-1787 te Workum , dtb. 842 N.B. Bruidegom is vaderloos. Gehuwd voor de kerk op 02-12-1787 te Workum (Herv. Gem), dtb. 862 met Allert KORNELIS , overleden voor 1811.

   Gehuwd (2) op 11-12-1812 te Workum met Johannes Tjeerds SCHUURMANS , geboren ca 1764, overleden op 25-12-1845 te Workum , 81 jaar, afkomstig van Workum.

   2. Rinkjen (Rintk) Joukes ROEPER , geboren ca 1765, overleden op 07-03-1832 te Workum , 67 jaar, weduwe, afkomstig van Workum.

   Gehuwd voor de kerk (1) op 26-08-1787 te Workum (Herv. Gem.), dtb.862 Herv. Gem Workum, bruidegom is weduwnaar. Echtgenoot is Tjeerd HARMENS , afkomstig van Workum.

   Gehuwd voor de kerk (2) op 12-02-1792 te Workum (Herv. Gem). Bruidegom is weduwnaar. Dtb.842 Gerecht Workum, dtb. 862 Herv. Gem. Workum. Echtgenoot is Lijkle Meinerts (Meinderts)(Meines) de GROOT , afkomstig van Workum.

   3. Trijntje Joukes ROEPER , geboren op 23-12-1768, overleden op 19-11-1831 te Workum op 62-jarige leeftijd. Afkomstig van Workum.

   Trijntje Joukes, weduwe van Dirk van Campen schrijft in 1811 haar kinderen in voor de familienaam van (K)Campen: Auke 21 j., Jouke 20 j., Sybrandus 19 j., Durk Aukes (?) (Marie Workum folio 5 lv.).

   Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-05-1790 te Workum , gehuwd voor de kerk op 09-05-1790 te Hemelum (Herv. Gem), zie ook dtb 374 Herv. Gem. Koudum met Dirk van CAMPEN , overleden voor 1811.

   4. Engel(tje) JOUKES ROEPER , geboren ca 1774, overleden op 17-02-1858 te Gem. Haskerland , 84 jaar, weduwe. Voor haar huwelijk woonachtig in Hindeloopen.

   Gehuwd voor de kerk op 20-05-1804 te Stavoren (Herv.) met Jacob ULDRIKS (ULRICHS) KELLER , Grofsmid, geboren circa 1775 te Workum , gedoopt (Herv.) te Workum , doopboek Herv. Gem. Workum, overleden op 12-01-1848 om 02.30 uur te Joure (Gem. Haskerland) , 73 jaar oud, gehuwd. Overleden in het huis met nummer een honderd drie en zestig te Joure. Laat zich in 1811 registreren als Keller. (Marie Workum) Zoon van Ulrich (Hans?) JOHAN KELLER en Grietje MEINES de GROOT .

   5. Johannes Joukes ROEPER , geboren ca 1783, overleden op 17-01-1858 te Workum , 75 jaar, gehuwd.

   Gehuwd op 09-01-1820 te Workum met Wypkjen Joukes JAARSMA , geboren ca 1788, overleden op 15-05-1866 te Workum , 77 jaar, weduwe.

   6. Sytske Joukes ROEPER , geboren ca 1784, overleden op 25-05-1830 te Workum , 46 jaar, weduwe.

   Gehuwd op 11-10-1815 te Workum met Jan Schelte(n)s de BOER , geboren ca 1764, overleden op 14-04-1827 te Workum , 63 jaar, gehuwd.

   vr. gr. Marijke de Haan   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.