Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Friesland-genealogy] Verwijzingen naar afstamming via: van /stra /ing etc.

Expand Messages
 • a.a. van deelen
  Hallo Jan, Ik zou om enkele Friezen in de gordijnen te krijgen iets willen schrijven over het feit dat de Friezen in feite waarschijnlijk een Angel Saksische
  Message 1 of 1 , Apr 5, 2002
  • 0 Attachment
   Hallo Jan,
   Ik zou om enkele Friezen in de gordijnen te krijgen iets willen schrijven over het feit dat de Friezen in feite waarschijnlijk een Angel Saksische volkstam zijn geweest en dat de Friezen naar Engeland gevlucht zijn. Voor de goede orde het komt niet uit mijn grote duim, maar is dit wetenschappelijk ten zeerste verdedigbaar.
   Voordat ik dit doe vermeld ik nog op jouw vraag dat ze in de overige Oostelijke Nederlanden ook een dergelijke verwijzingsvorm hebben, ik doel op de "ingen" vormen zoals, -ing, -ink, -inck, -ung, -ong, het is net als in Friesland gebruikt om naar een afstamming te verwijzen, deels patroniemen, deels hoeven of boerderijnamen dan wel buurtnamen. Er is waarschijnlijk nog verschil te maken tussen bepaalde samenstellingen, maar dan moet ik hele boekwerken overtikken.

   Saksen in Friesland???
   In het kort. Als men van de veronderstelling uitgaat dat er een direct verband bestaat tussen cultuur en stam, dan wijzen de vindingen in de archeologie en de taalwetenschap ook op Saksen in de andere delen van Nederland, deze bewijzen zijn namelijk sterk aanwezig in Friesland en Vlaanderen. Bij het afgraven van de terpen en wierden in Friesland en Groningen heeft men de bekende Saksische urnen en spelden in grote hoeveelheden gevonden (Hoogebeintum, Ezinge). Men heeft daar vastgesteld dat de oude nederzettingen met grote veeboerderijen een duidelijke aslaag vertoonden die op verbrandingen duiden. Daarop zijn jongere nederzettingen gekomen van kleinere hutkommen van een landbouwbevolking. Men heeft derhalve op grond van stam en cultuur, het klinkt verdacht, de Saksische kenmerken van taal en boerenhuis in kaart gebracht. Via concentrische gordels van 'Saxoniteit' kan men aanwijzen dat het Saksische kerngebied, dat op deze wijze is vastgesteld , is gelegen tussen Oldenburg en Kiel, het valt samen met de streken waar men die Saksische urnen uit het laat Romeinse keizerrijk en de daaropvolgende tijden heeft gevonden. Het geheel Fries Drenthse gebied valt dan hieronder. Dan kan men ook wijzen op gelijke kenmerken die gevonden zijn geworden in Engeland. Er zijn zienswijzen die dit blijkbaar ondersteunen. De stammen zouden hermetisch gesloten zijn, hadden een gelijke cultus, taal en zeden, bij de Saksen ontbrak elk centraal gezag. Of is dit slechts een legende, maar dan bestaan de Friezen ook niet want dan zouden alle gegevens moeten worden uitgelegd als zijnde deel te hebben uitgemaakt van de Frankische volksverhuizingen en alles wat daaraan is verbonden. Daarover zijn heel wat boeken vol geschreven, mocht er belangstelling zijn dan wil ik wel eens een lijst fabriceren van dergelijke wetenschappers.
   Dit was slechts ter overdenking.
   Met vriendelijke groet, tekent
   Harry van Deelen
   ----- Original Message -----
   From: Jan Klaver
   To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   Sent: Friday, April 05, 2002 9:51 AM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Wijngaarden


   Dom! Dat had ik moeten weten natuurlijk. En in welke situatie gebruikte men
   -sma en in welke -stra als uitgang?
   En zou er ook zoiets zijn voor de drenten en de overijsselaars?
   JK


   >Beste Jan,
   >
   >In het Fries is de uitgang -sma, -stra enz. het zelde als "van" of "van den"
   >
   >Daarom hebben wij Joustra's, Lemstra, Sneekstra, Langweerstra, Grouwstra en
   >zo kan ik nog wel even doorgaan.   Yahoo! Groups Sponsor
   ADVERTISEMENT
   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.