Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Baarda Tuinstra

Expand Messages
 • hetteuilkema
  Dag Gerrit Zweers, Bedankt voor uw melding. Ik ben zelf weer gaan twijfelen, of deze Sjucke Hettes * ca 1737 wel degene kan zijn die met Klaas Taekes Tuinstra
  Message 1 of 5 , Apr 3, 2002
   Dag Gerrit Zweers,
   Bedankt voor uw melding. Ik ben zelf weer gaan twijfelen, of deze
   Sjucke Hettes * ca 1737 wel degene kan zijn die met Klaas Taekes
   Tuinstra trouwde. Het huwelijk was in mei 1784; zij zou dan al ca 47
   jaar zijn geweest en ze kreeg een zoon in dat jaar (of nog twee jaar
   later). Ik kan nog wel een paar variaties bedenken:
   a. Sjucke Hettes * ca 1737 is jong overleden en een later kind van
   Hette Folperts Baarda en Trijntje Jans werd weer Sjucke genoemd;
   b. Een broer of zus van Sjucke noemde (omstreeks 1760) een dochter
   naar haar tante Sjucke.
   c. De Sjucke Hettes die met Klaas Taekes trouwde was geen Baarda.
   Echter, in geen van de andere geslachten uit Menaldumadeel waarin
   Hettes voorkomen (Van Dijk, Larooi. Lichtmeer), komt de naam Sjucke
   (Sjoeke, Sjoukje) voor. Maar ja, alles kan, ik wacht wel af, want ik
   neem in beginsel geen speculaties op in mijn site www.hette.nl.
   Vriendelijke groet, Hette Uilkema. (hette@...)
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.