Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Nieuwe speurtocht.

Expand Messages
 • Jeen Riemersma
  In mijn stamboom komen de volgende Raukema s voor: -- I -- 1 Grietje Heerkes Raukema, geboren te Kubaard (Hennaarderadeel) op 3 januari 1831. (Zij is
  Message 1 of 3 , Apr 3, 2002
   In mijn stamboom komen de volgende Raukema's voor:


   -- I --

   1 Grietje Heerkes Raukema, geboren te Kubaard (Hennaarderadeel)
   op 3 januari 1831. (Zij is getrouwd te Hennaarderadeel op
   6 mei 1863 met Alle Pieters Schilstra, geboren te Itens
   (Hennaarderadeel) op 8 januari 1837, zoon van Pieter Ymes
   Schilstra en Hiltje Anskes Fortuin.)

   -- II --

   2 Herke Aeges Raukema, geboren te Pingjum (Wonseradeel) op
   22 juli 1806, gedoopt aldaar op 7 augustus 1806.
   Hij is getrouwd te Wonseradeel op 19 december 1829 met:

   3 Jantje Klazes Nijdam.

   -- III --

   4 Age Baukes Raukema, overleden te Kubaard (Hennaarderadeel) op
   20 juni 1826.
   Hij was gehuwd met:

   5 Grietje Aebes.

   -- IV --

   8 Bauke Ages Raukema.
   Hij was gehuwd met:

   9 Liesbeth Sybes.

   Aanvullende gegevens zijn van harte welkom.

   Jeen Riemersma   ----- Original Message -----
   From: "Leen Roukema" <lcroukema@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Wednesday, April 03, 2002 9:40 AM
   Subject: [Friesland-genealogy] Nieuwe speurtocht.


   Lotgenoten,

   Zijn er onder de nieuwkomers (en natuurlijk ook onder de oude garde)
   mensen die ROUKEMA's, RAUKEMA's OF ROUWKEMA's in hun bestanden
   hebben, graag nader contact gezocht. Het heeft al eerder succes opgeleverd.

   Allemaal hartelijk gegroet,

   Leen Roukema.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.