Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Baarda Tuinstra

Expand Messages
 • Gerrit Zweers
  ... Ik heb geen geboorteacte gezien, maar het is wel waarschijnlijk en dan is zij genoemd naar haar grootmoeder Sjucke Franssen. Haar vader Hette Folperts
  Message 1 of 5 , Apr 2, 2002
   At 21:58 30-3-02 +0000, you wrote:
   >Sjoukje Hettes trouwde op 9 mei 1784 in Menaldum met Klaas Taekes
   >(Tuinstra). Weet iemand of deze Sjoukje de dochter was van Hette
   >Folperts Baarda en Trijntje Jans, getrouwd 22 april 1731 in Marssum?
   >hette@...
   Ik heb geen geboorteacte gezien, maar het is wel waarschijnlijk en dan is
   zij genoemd naar haar grootmoeder Sjucke Franssen. Haar vader Hette
   Folperts Baarda was nl. een zoon van Folpert Hettes Baarda en Sjucke
   Franssen. Zij is dan een zuster van Folpert Hettes Baarda, geb. Marssum
   27-11-1735, overl. Menaldum 23 -8-1809.
   Gerrit Zweers
  • hetteuilkema
   Dag Gerrit Zweers, Bedankt voor uw melding. Ik ben zelf weer gaan twijfelen, of deze Sjucke Hettes * ca 1737 wel degene kan zijn die met Klaas Taekes Tuinstra
   Message 2 of 5 , Apr 3, 2002
    Dag Gerrit Zweers,
    Bedankt voor uw melding. Ik ben zelf weer gaan twijfelen, of deze
    Sjucke Hettes * ca 1737 wel degene kan zijn die met Klaas Taekes
    Tuinstra trouwde. Het huwelijk was in mei 1784; zij zou dan al ca 47
    jaar zijn geweest en ze kreeg een zoon in dat jaar (of nog twee jaar
    later). Ik kan nog wel een paar variaties bedenken:
    a. Sjucke Hettes * ca 1737 is jong overleden en een later kind van
    Hette Folperts Baarda en Trijntje Jans werd weer Sjucke genoemd;
    b. Een broer of zus van Sjucke noemde (omstreeks 1760) een dochter
    naar haar tante Sjucke.
    c. De Sjucke Hettes die met Klaas Taekes trouwde was geen Baarda.
    Echter, in geen van de andere geslachten uit Menaldumadeel waarin
    Hettes voorkomen (Van Dijk, Larooi. Lichtmeer), komt de naam Sjucke
    (Sjoeke, Sjoukje) voor. Maar ja, alles kan, ik wacht wel af, want ik
    neem in beginsel geen speculaties op in mijn site www.hette.nl.
    Vriendelijke groet, Hette Uilkema. (hette@...)
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.