Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Pijlman Krikke

Expand Messages
 • G. Kuindersma
  Ik ga nu eerst ook naar bed en zal je morgen een antwoord geven want ik heb intussen een paar honderd pylmantsjes in mijn bestand staan en daar zijn de
  Message 1 of 2 , Mar 29, 2002
   Ik ga nu eerst ook naar bed en zal je morgen een antwoord geven want ik heb
   intussen een paar honderd "pylmantsjes" in mijn bestand staan en daar zijn
   de ouders van Hendrik en Aaltje vast bij,

   Oant moarn en lekker sliepe.

   Met vriendelijke groeten/kind regards,
   Gabe H. Kuindersma

   This email, together with any attachments, is for the exclusive and
   confidential use of the addressee(s).
   Any other distribution, use or reproduction without the sender's prior
   consent is unauthorised and strictly prohibited. If you have received this
   message in error, please notify the sender by email immediately and delete
   the message from your computer without making any copies.
   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Hinke Woudt <h.woudt@...>
   Aan: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
   <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Datum: vrijdag 29 maart 2002 22:42
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Pijlman Krikke


   >Hallo allemaal,
   >
   >Vandaag heb ik via site van het Ryksargyf weer wat gegevens proberen te
   verzamelen voor mijn parenteel. Ik kom daarbij o.a. een Sytze Ates Faber
   tegen.
   >
   >Sytze X Baarderadeel 21-05-1898 met Akke Hendriks Pijlman. Omdat ik oudere
   Pijlmannen (en Krikke) in mijn bestand heb probeer ik dit te koppelen, ik
   heb in het archief van Yahoo gekeken maar daar niet haar (voor) ouder kunnen
   vinden. Via Ryksargyf heb ik een reconstructie gemaakt. Wie weet of dit
   klopt en wie de ouders van laatst genoemd echtpaar Hendrik Hendriks Pijlman
   en Aaltje Luiten Krikke zijn.
   >
   >Reconstructie:
   >Akke Hendriks Pijlman geb. Utingeradeel 25-07-1873
   >dr.v. Jacob Hendriks Pijlman X Utingeradeel 11-05-1870 Hantje Johannes
   Bottema
   >
   >Jacob Hendriks Pijlman geb. Aengwirden 19-05-1833
   >zn.v. Hendrik Hendriks Pijlman X Haskerland 12-05-1821 Aaltje Luiten
   Krikke.
   >
   >Ik ga eerst naar bed dus jullie kunnen er de hele nacht over nadenken en/of
   zoeken:-)))
   >
   >Groetjes, Hinke Woudt-Westra.
   >
   >
   >[Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >
   >Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   >of: http://go.to/frgen .
   >
   >Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
   >
   >Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   >Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   >Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >
   >
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.