Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Claes Foppes en Reinsch Sickes zoon was meerderjarig in 1706,

Expand Messages
 • Murk Hoekstra
  Goedemorgen, Van mijn voorouders ken ik onder meer de volgende gegevens: Trouwregister Hervormde gemeente Sijbrandaburen Terzool, 1679 DTB nr: 583, 1671 - 1811
  Message 1 of 4 , Mar 27, 2002
  • 0 Attachment
   Goedemorgen,

   Van mijn voorouders ken ik onder meer de volgende gegevens:

   Trouwregister Hervormde gemeente Sijbrandaburen Terzool, 1679 DTB nr: 583, 1671 - 1811
   Vermelding: Bevestiging huwelijk van 9 juni 1679, Sijbrandaburen
   Man: Claes Foppes, Sijbrandaburen Vrouw: Reinsch Sickes, Gauw NB: Hij is schoolmeester

   1706 - 8 februari - Kinderen: Claeske, 22, Murk, 19, Lolke, 17, Richtx, 10, Dieuwke, 8
   Vader: Claes Foppes
   Curator: Jentie Ruirdts Agricolaa, vrederechter te Raauwerd
   Curator: Foppe Claes, meerderjarige broer

   Van Claes Foppes en Reinsch Sickes weet ik de volgende kinderen:

   Foppe Claeses, geboren omstreeks 1680 [ ? ]
   Sic Claeses geboren in 1681, overleden voor 1691
   Claeske Claeses, geboren omstreeks 1684
   Murk Claeses, geboren omstreeks 1687
   Lolke Claeses, geboren omstreeks 1689
   Sicke Claeses, geboren in 1691, overleden voor 1706
   Richtx Claeses, geboren omstreeks 1696
   Dieuwke Claeses, geboren in 1697

   Van Foppe Claeses heb ik wat gegevens, ik stam af van diens zoon Bauke.

   Nu heb ik de volgende vragen:

   a.. Is bij iemand bekend vanaf welke leeftijd men in 1706 meerderjarig was?
   b.. Is bij iemand bekend wie de ouders waren van Claes Foppes ( ruwweg 1650 - 1706 ) en zijn vrouw Reinsch Sickes?
   c.. Kan iemand mij aan meer gegevens helpen van de overige personen hier vermeld?

   Met vriendelijke groet,

   Murk Hoekstra


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Bert Westra
   Hallo Murk, Dieuwke Claeses huwt 23-10-1718 te Rauwerd met Leffert Oosterholt (executeur) ged. 04-08-1694 Donkerbroek, zoon van Koop Jans en Lijntje Pieters.
   Message 2 of 4 , Mar 28, 2002
   • 0 Attachment
    Hallo Murk,
    Dieuwke Claeses huwt 23-10-1718 te Rauwerd met Leffert Oosterholt
    (executeur) ged. 04-08-1694 Donkerbroek, zoon van Koop Jans en Lijntje
    Pieters. Kinderen uit dit huwelijk:
    Trijntie Lefferts Oosterholt, ged. 30-06-1719
    Claes Lefferts Oosterholt, ged. 04-01-1722
    Koob Lefferts Oosterholt, ged. 21-11-1723
    Wubbichjen Lefferts Oosterholt, ged. 23-09-1725
    Reinsckjen Lefferts Oosterholt, ged. 25-12-1727
    Wubbichjen Lefferts Oosterholt, ged. 29-01-1730
    Koob Lefferts Oosterholt, ged. 02-03-1732
    Alle kinderen te Rauwerd.
    Ik vermoed dat de vader van Claes Foppes te Franeker heeft gewoond, en dat
    daar ook Foppe Claeses is geboren. Ik moet dit echter nog uitzoeken. Ik vond
    daar een Foppe Clases met als vermoedelijke ouders Claes Jacobs en Jets
    Foppes. Claes Jacobs was boer te Deersum en dus niet ver van Sybrandaburen.
    Zou je mij aan de huw en kinderen van Foppe Claeses kunnen helpen?
    Met vr. gr., Bert Westra
   • Murk Hoekstra
    Dag Bert, Deze gegevens had ik tot nu toe vastgelegd van Foppe Claes en zijn gezin: Foppe Claes ~1680 - 1766 Hij was een zoon van Claes Foppes en vermoedelijk
    Message 3 of 4 , Mar 28, 2002
    • 0 Attachment
     Dag Bert,

     Deze gegevens had ik tot nu toe vastgelegd van Foppe Claes en zijn gezin:

     Foppe Claes ~1680 - 1766
     Hij was een zoon van Claes Foppes en vermoedelijk Reinsch Sickes.
     Foppe is geboren omstreeks 1680 in vermoedelijk Sybrandaburen, en overleden in 1766, hij werd dus ongeveer 86 jaar.
     Bij zijn huwelijk in 1703 stond Foppe Clasis te boek als Schooldienaar te Sybrandaburen.
     Op 4 mei 1703 deed Foppe Claesen belijdenis, hij was toen schooldienaar in Sijbrandaburen.
     Vanaf 1724 tot en met 1754 wordt Foppe Claases regelmatig genoemd in verband met "Dito obligaties van vijftig caroli guldens", in 1754 zijn die afgelost.
     In 1728 was Foppe Clasis schoolmeester van Sibrandaburen en lidmaat van de hervomde gemeente Sijbrandaburen.
     In 1744 bood Foppe Klases 6 gulden aan kapitalen aan.
     Bij de volkstelling in 1749 was Foppe Clases schoolmeester en welgesteld boer te Sijbrandaburen, hij was toen goed voor 52 gulden en 12 stuivers.
     Foppe Claases schoolmeester is overleden 15 meij 1766.
     Foppe Clasen wordt vermeld als verstorven in 1766 in de belastingboeken.
     Foppe Clasen wordt ook nog vermeld in de kerkboeken van Sijbrandaburen in 1766, toen Ate Clases "een Obligatie a 50 Car gld aan Capitaal met een jaar interesds van de selve de somma een en vijftig Car glds tien sts tot laste van de overledene Foppe Clases" heeft betaald. [ Ate Clases is vermoedelijk een schoonzoon geweest van Foppe. ] [ De toen geldende rente was dus 3%. ]
     Foppe Clasis trouwde in Sijbrandaburen op 18 maart 1703 met Hiltie Gerbens.
     Zij was een jongedochter uit Oosterwijtwerd in Groningen, waar ze omstreeks 1682 werd geboren.
     Waarschiijnlijk is Hiltie Gerbens overleden omstreeks 1710.

     Uit dit huwelijk werden geboren:
     1. Claes Foppes gedoopt 1703 Sijbrandaburen gehuwd 1733 te Gaastmeer met Sijtske Pieters
     2. Sijtske Foppes gedoopt 1708 Sijbrandaburen gehuwd 1735 te Sijbrandaburen met Ate Clasis

     Vermoedelijk omstreeks 1715 is Foppe opnieuw getrouwd, nu met Hylkje Baukes.
     Hijlck Baukes deed belijdenis 1731 te Sijbrandaburen.
     Bij intreede ds Petrus Brouwer in Sijbrandaburen op 16 november 1749 stonden Foppe Klaases schoolmeester en Hylkje Baukes egtelieden te boek als ledematen.
     Hylkje Baukes is overleden op 7 november 1762.

     Kinderen van Foppe Klaases en Hylkje Baukes waren:
     3. Tietje Foppes gedoopt 1723 Sijbrandaburen gehuwd 1745 te Sijbrandaburen met Jauke Pieters
     4. Trijntie Foppes gedoopt 1730 Sijbrandaburen overleden 1730 Sijbrandaburen
     5. Bauke Foppes gedoopt 1732 Sijbrandaburen overleden 180.. Goenga gehuwd 1756 te Sijbrandaburen met Feykjen Jans
     6. Murk Foppes gedoopt 1736 Sijbrandaburen overleden 1808 Gauw gehuwd ~1760 te Gauw met Jetske Lazes.
     Murks zonen Foppe Murks en Laes Murks namen in 1811 de familienaam Foppema aan.
     Murks zoon Lolke nam toen Fopma als naam aan.
     7. Trijntie Foppes gedoopt 1739 Sijbrandaburen overleden 1739 Sijbrandaburen
     8. Trijntie Foppes gedoopt 1741 Sijbrandaburen gehuwd 1773 te Deersum met Jildert Idses
     9. Wijpk Foppes gedoopt 1742 Sijbrandaburen overleden 1742 Sijbrandaburen

     [ Mogelijk is nog een dochter van Foppe Clasis en Hiltie Gerbens: Hiltie Foppes gehuwd 13 december 1739 te Sijbrandaburen met Jan Olferts. Hiltie zou het eerste kind van Foppe Claesen kunnen zijn geweest na het overlijden van Hiltie Gerbens. ]

     Indertijd had ik ook al eens een huwelijk van een Claes Foppes in Franeker gevonden via FamilySearch:
     FS Claes Foppes res Claas Foppes gm IJdtje Hartmans 7 apr 1675 Franeker.

     Bauke Foppes en Feykjen Jans krijgen 2 of meer kinderen, onder wie Hielkjen Baukes, gedoopt 1765.
     Hielkjen Baukes huwt 1793 te Sijbrandaburen Murk Durks, zoon van Durk Harmens en Grietje Jans.
     [ zij zijn betovergrootuders van mijn grootvader Murk Hoekstra ]
     Murk Durks overleed in 1808. Zijn broer Harmen Durks nam in 1811 de naam de Rook als achternaam aan.
     3 zoons van Murk Durks droegen de naam Hoekstra. Zijn dochters Grietje en Aafke heetten de Rook, Aafke bij overlijden Hoekstra.

     Harmen Durks de Rook had ook een dochter Grietje en een dochter Aafke.

     Aafke Harmens de Rook huwde 12 december 1819 Pieter Willems Westra in Rauwerderhem.
     Grietje Harmens de Rook huwde 3 februari 1821 Gerben Willems Westra in Rauwerderhem.
     Misschien mensen uit jouw stamboom?

     Laat je het weten als je ergens meer gegevens van zou willen zien?

     groeten,

     Murk Hoekstra

     ----- Original Message -----
     From: Bert Westra
     To: Friesland-genealogy@yahoogroups.com
     Sent: Thursday, March 28, 2002 1:25 PM
     Subject: Re: [Friesland-genealogy] Claes Foppes en Reinsch Sickes zoon was meerderjarig in 1706,


     Hallo Murk,
     Dieuwke Claeses huwt 23-10-1718 te Rauwerd met Leffert Oosterholt
     (executeur) ged. 04-08-1694 Donkerbroek, zoon van Koop Jans en Lijntje
     Pieters. Kinderen uit dit huwelijk:
     Trijntie Lefferts Oosterholt, ged. 30-06-1719
     Claes Lefferts Oosterholt, ged. 04-01-1722
     Koob Lefferts Oosterholt, ged. 21-11-1723
     Wubbichjen Lefferts Oosterholt, ged. 23-09-1725
     Reinsckjen Lefferts Oosterholt, ged. 25-12-1727
     Wubbichjen Lefferts Oosterholt, ged. 29-01-1730
     Koob Lefferts Oosterholt, ged. 02-03-1732
     Alle kinderen te Rauwerd.
     Ik vermoed dat de vader van Claes Foppes te Franeker heeft gewoond, en dat
     daar ook Foppe Claeses is geboren. Ik moet dit echter nog uitzoeken. Ik vond
     daar een Foppe Clases met als vermoedelijke ouders Claes Jacobs en Jets
     Foppes. Claes Jacobs was boer te Deersum en dus niet ver van Sybrandaburen.
     Zou je mij aan de huw en kinderen van Foppe Claeses kunnen helpen?
     Met vr. gr., Bert Westra


     Yahoo! Groups Sponsor
     ADVERTISEMENT
     Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
     of: http://go.to/frgen .

     Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

     Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
     Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


     Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Bert Westra
     Hallo Murk, Dit is wel genoeg hoor. Bedankt voor de info! Ik zal hier nog eens induiken en via deze lijst aan je laten weten wat er boven tafel is gekomen.
     Message 4 of 4 , Mar 28, 2002
     • 0 Attachment
      Hallo Murk,
      Dit is wel genoeg hoor. Bedankt voor de info!
      Ik zal hier nog eens induiken en via deze lijst aan je laten weten wat er
      boven tafel is gekomen. Gerrit Willems Westra behoort niet tot mijn tak.
      Prettige paasdagen.
      Bert
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.