Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Bangma

Expand Messages
 • Onno Korver
  Naar aanleiding van de recente discussie over de Bangma s heb ik de naamsaannemingen Bangma (Ryksargyf) vergeleken met de Bangma genealogie op de site van
  Message 1 of 14 , Mar 1, 2002
   Naar aanleiding van de recente discussie over de Bangma's heb ik de
   naamsaannemingen Bangma (Ryksargyf) vergeleken met de Bangma genealogie op
   de site van Linda Praamsma.

   Ik vind 11 maal de naamsaanneming Bangma waarvan 10 in de gemeente
   Wonseradeel. Je zou verwachten dat deze mensen elkaar allemaal kennen en
   voor een deel familie zijn. Een paar familierelaties heb ik kunnen
   natrekken, nl:

   In de lijn Douwe Oedses, Obbe Douwes, Oeds Obbes komen we bij Obbe Oedses
   (nr 6 in Linda's file), die 5 zonen heeft:
   - een van hen, Oeds Obbes, staat in het naamsaannemingsregister met de
   aantekening "had de naam al"
   - de andere 4 zijn kennelijk overleden voor 1811 en konden niet meer meedoen
   aan de naamsaanneming
   - van 2 van hen (Claas Obbes en Sikke Obbes) vinden we zoons terug bij de
   naamsaanneming:
   Lieuwe Clases (Tjerkwerd fol 25) en
   Obbe Clases (Witmarsum fol 9)
   Jan Sikkes (Arum fol 42) NB de leeftijd van zijn kinderen zoals hier
   vermeld klopt niet met de
   gegevens op de site van Linda Praamsma

   In de lijn Douwe Oedses, Johannes Douwes, Douwe Johannes, Claas Douwes komen
   we bij Douwe Clases (nr 16 in Linda's file), die vermeld wordt bij de
   naamsaanneming in Witmarsum, fol 3. Ook hier kloppen de gegevens over de
   kinderen niet met die op Linda's site.

   Bovengenoemde Lieuwe Clases (nr 17 in Linda's file) heeft een dochter
   Lijsbeth Lieuwes, die trouwt met Meindert Barteles, die zelf de naam Bangma
   aanneemt (Makkum fol 29). Een huwelijk van 2 Bangma's dus. Het zou mij erg
   interesseren om te weten of ze ook familie zijn. Ik kom daar niet achter
   omdat ik geen verdere gegevens heb over de vader van Meindert behalve dat
   hij Bartele Johannes heet en in Pingjum (Wonseradeel!) woont.

   Kan iemand helpen?

   Onno Korver
   Vijverweg 46
   3062 JP Rotterdam
   The Netherlands
   Tel (31) 10 2141891
   e-mail: o.korver@...
  • roelof varkevisser
   Onno, Dat de leeftijden bij naamsaangifte niet deugen is een vrij normaal verschijnsel, checken van geboorte-/doopdata leverde mij vele malen afwijkingen op.
   Message 2 of 14 , Mar 1, 2002
    Onno,

    Dat de leeftijden bij naamsaangifte niet deugen is een vrij normaal
    verschijnsel, checken van geboorte-/doopdata leverde mij vele malen
    afwijkingen op.
    Niet alleen bij de 1811-aangiften ging dat regelmatig fout, ook de
    leeftijden die worden vermeld in overlijdens-akten zijn regelmatig niet
    juist.
    Van mijzelf uitgaande: ik moet regelmatig rekenen als men om mijn leeftijd
    vraagt. En ik weet dat ik daar zeker niet alleen in sta.
    Als dit in vroeger jaren ook zo was, was het vermelden van de leeftijd veel
    moeilijker, daar velen niet behoorlijk konden rekenen en schrijven.
    Even over de naams-aanname van Meindert Barteles. Het was voor minder
    'adelijke' mensen niet afwijkend de naam aan te nemen van zijn meer
    'adelijke' vrouw. De naam Bangma werd al ver voor 1811 gevoerd, maar
    kennelijk niet door zijn familie.
    bijgaand zijn kwartierstaatje

    1 Meindert Barteles, geboren 6-9-1779, gedoopt 26-9-1779 te Pingjum
    2 Bartle Johannes, gedoopt 19-1-1739 te Zurich
    getrouwd op 24-5-1767 te Pingjum met
    3 Antje Meinderts Hiddama, gedoopt 18-9-1740 te Longerhouw
    4 Johannes Broers, geboren ca. 1715
    samen met
    5 Hykke Bartles, geboren ca. 1715
    6 Meindert Watses Hiddema, gedoopt 13-1-1695 te Longerhouw
    getrouwd op 28-10-1736 te Longerhouw/Schettens met
    7 Gertje Pijtters Donia, geboren ca. 1700
    12 Watse Piers, gedoopt 2-2-1664 te Longerhouw
    getrouwd op 14-8-1687 te Longerhouw met
    13 Renske Meinerts, geboren ca. 1668 te Longerhouw
    24 Pier Watzes, geboren ca. 1634, gedoopt 12-3-1652 te Schettens
    getrouwd op 23-1-1659 te Schettens met
    25 Bauck Ates, geboren ca. 1635
    26 Meinert Piers, geboren ca. 1640
    getrouwd op 25-10-1668 te Parrega met
    27 Foockel Tialks, gedoopt 2-8-1646 te Hieslum
    54 Tjalke Jans, geboren ca. 1615
    getrouwd op 3-5-1635 te Hieslum met
    55 Ibel Piers, geboren ca. 1615


    ----- Original Message -----
    From: "Onno Korver" <o.korver@...>
    To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Friday, March 01, 2002 9:27 AM
    Subject: [Friesland-genealogy] Bangma


    Naar aanleiding van de recente discussie over de Bangma's heb ik de
    naamsaannemingen Bangma (Ryksargyf) vergeleken met de Bangma genealogie op
    de site van Linda Praamsma.

    Ik vind 11 maal de naamsaanneming Bangma waarvan 10 in de gemeente
    Wonseradeel. Je zou verwachten dat deze mensen elkaar allemaal kennen en
    voor een deel familie zijn. Een paar familierelaties heb ik kunnen
    natrekken, nl:

    In de lijn Douwe Oedses, Obbe Douwes, Oeds Obbes komen we bij Obbe Oedses
    (nr 6 in Linda's file), die 5 zonen heeft:
    - een van hen, Oeds Obbes, staat in het naamsaannemingsregister met de
    aantekening "had de naam al"
    - de andere 4 zijn kennelijk overleden voor 1811 en konden niet meer meedoen
    aan de naamsaanneming
    - van 2 van hen (Claas Obbes en Sikke Obbes) vinden we zoons terug bij de
    naamsaanneming:
    Lieuwe Clases (Tjerkwerd fol 25) en
    Obbe Clases (Witmarsum fol 9)
    Jan Sikkes (Arum fol 42) NB de leeftijd van zijn kinderen zoals hier
    vermeld klopt niet met de
    gegevens op de site van Linda Praamsma

    In de lijn Douwe Oedses, Johannes Douwes, Douwe Johannes, Claas Douwes komen
    we bij Douwe Clases (nr 16 in Linda's file), die vermeld wordt bij de
    naamsaanneming in Witmarsum, fol 3. Ook hier kloppen de gegevens over de
    kinderen niet met die op Linda's site.

    Bovengenoemde Lieuwe Clases (nr 17 in Linda's file) heeft een dochter
    Lijsbeth Lieuwes, die trouwt met Meindert Barteles, die zelf de naam Bangma
    aanneemt (Makkum fol 29). Een huwelijk van 2 Bangma's dus. Het zou mij erg
    interesseren om te weten of ze ook familie zijn. Ik kom daar niet achter
    omdat ik geen verdere gegevens heb over de vader van Meindert behalve dat
    hij Bartele Johannes heet en in Pingjum (Wonseradeel!) woont.

    Kan iemand helpen?

    Onno Korver
    Vijverweg 46
    3062 JP Rotterdam
    The Netherlands
    Tel (31) 10 2141891
    e-mail: o.korver@...    Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    of: http://go.to/frgen .

    Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
    juli 1999 geposte berichten staat op
    http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

    Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
    Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


    Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
   • Sid Looyenga
    I have a couple Bangma s in my family. Fedtje Bangma was a ggggg-grandmother but I don t have any information on them. Can anyone fill me in on some dates or
    Message 3 of 14 , Mar 1, 2002
     I have a couple Bangma's in my family. Fedtje Bangma was a ggggg-grandmother but I don't have any information on them. Can anyone fill me in on some dates or
     earlier generations.

     Fedtje Eeltjes Bangma born abt 1765, died ??
     married on 29 December 1789 in Schettens, Fr.
     to Hessel Sijmons Baarda born abt 1764 in Schettens

     Fedtje Eeltjes Bangma was the daughter of:
     Eeltje Okkes Bangma and Akke Simens Ypma

     Sid Looyenga
     Acton, Ontario, Canada
     shl@...
    • roelof varkevisser
     Sid, Eeltje Okkes Bangma and Akke Simens Ypma married may 8, 1763 in Tjerkwerd, he was from Tjerkwerd and she from Nijland I have a Symen Symens with a
     Message 4 of 14 , Mar 1, 2002
      Sid,

      Eeltje Okkes Bangma and Akke Simens Ypma
      married may 8, 1763 in Tjerkwerd, he was from Tjerkwerd and she from Nijland

      I have a Symen Symens with a Trijntje Hessels, in Schettens, but no marriage
      of the couple is to be found in Wonseradeel and no Hessel as one of the
      children (neither a Symen) The kids starting with a Pytter in 1765 and the
      last one (the # 8) is Lysbert 1778. One of them (and that fits with your
      Hessel) is listed as Antje Symons BAARDA. Perhaps Symen and Trijntje married
      somewhere out-side of Wonseradeel, and the first kids where born also
      somewhere else (not Schettens)


      Roelof

      ----- Original Message -----
      From: "Sid Looyenga" <shl@...>
      To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      Sent: Saturday, March 02, 2002 1:08 AM
      Subject: [Friesland-genealogy] Bangma


      I have a couple Bangma's in my family. Fedtje Bangma was a
      ggggg-grandmother but I don't have any information on them. Can anyone fill
      me in on some dates or
      earlier generations.

      Fedtje Eeltjes Bangma born abt 1765, died ??
      married on 29 December 1789 in Schettens, Fr.
      to Hessel Sijmons Baarda born abt 1764 in Schettens

      Fedtje Eeltjes Bangma was the daughter of:
      Eeltje Okkes Bangma and Akke Simens Ypma

      Sid Looyenga
      Acton, Ontario, Canada
      shl@...      Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      of: http://go.to/frgen .

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
      juli 1999 geposte berichten staat op
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


      Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
     • hriley
      My wife Ruth Sieswerda Riley s grandmother was Afke Eva Haitsma. Her sister Lieuwkje married Lieuwe S. Bangma in Clifton, New Jersey 0n 19 October 1907. She
      Message 5 of 14 , Sep 25, 2002
       My wife Ruth Sieswerda Riley's grandmother was Afke "Eva" Haitsma. Her
       sister Lieuwkje married Lieuwe S. Bangma in Clifton, New Jersey 0n 19
       October 1907. She was born in Friesland on 22 April 1882 and died in
       Clifton, NJ on 9 December 1965. Her husband was born in Friesland on 10
       November 1881 and died on 24 February 1957 in Clifton, NJ .They had seven
       children Tietje, Bouke, Jan, Sieds, Sietske and Lois Arleen. Do you or any
       have information on Lieuwe's family?

       Henry Riley
       hriley@...


       ----- Original Message -----
       From: "Linda Praamsma" <esseline@...>
       To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
       Sent: Saturday, September 14, 2002 8:00 AM
       Subject: [Friesland-genealogy] Bangma       Hello everyone,

       I have updated my website. I now have lots more Bangma's than before. It
       still isn't finished, but I have corrected some mistakes and added some
       more names. As before, comments, corrections and more names are always
       welcome.

       Linda Praamsma
       esseline@...       [Non-text portions of this message have been removed]       Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
       of: http://go.to/frgen .

       Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
       juli 1999 geposte berichten staat op
       http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

       Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
       Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


       Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
      • Onno Elgersma
       Dear Henry, You can find a lot of information about the ancestors of Lieuwe Bangma on Linda Praamsma s website http://www.praamsma.org/ According to my data
       Message 6 of 14 , Sep 26, 2002
        Dear Henry,

        You can find a lot of information about the ancestors of Lieuwe Bangma on
        Linda Praamsma's website http://www.praamsma.org/

        According to my data Lieuwkje and Lieuwe didn't marry in Clifton, but in
        Workum on 19-10-1907. As Haitsmas are related to Elgersmas I have some data
        about Haitsmas. If you are interested. let me know and I'll send it to you.

        Groeten,

        Onno Elgersma

        ----- Original Message -----
        From: "hriley" <hriley@...>
        To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        Sent: Wednesday, September 25, 2002 11:21 PM
        Subject: Re: [Friesland-genealogy] Bangma


        > My wife Ruth Sieswerda Riley's grandmother was Afke "Eva" Haitsma. Her
        > sister Lieuwkje married Lieuwe S. Bangma in Clifton, New Jersey 0n 19
        > October 1907. She was born in Friesland on 22 April 1882 and died in
        > Clifton, NJ on 9 December 1965. Her husband was born in Friesland on 10
        > November 1881 and died on 24 February 1957 in Clifton, NJ .They had seven
        > children Tietje, Bouke, Jan, Sieds, Sietske and Lois Arleen. Do you or
        any
        > have information on Lieuwe's family?
        >
        > Henry Riley
        > hriley@...
        >
        >
        > ----- Original Message -----
        > From: "Linda Praamsma" <esseline@...>
        > To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
        > Sent: Saturday, September 14, 2002 8:00 AM
        > Subject: [Friesland-genealogy] Bangma
        >
        >
        >
        > Hello everyone,
        >
        > I have updated my website. I now have lots more Bangma's than before. It
        > still isn't finished, but I have corrected some mistakes and added some
        > more names. As before, comments, corrections and more names are always
        > welcome.
        >
        > Linda Praamsma
        > esseline@...
        >
        >
        >
        > [Non-text portions of this message have been removed]
        >
        >
        >
        > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > of: http://go.to/frgen .
        >
        > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
        > juli 1999 geposte berichten staat op
        > http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        >
        > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        >
        >
        > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
        >
        >
        >
        >
        >
        >
        > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
        > of: http://go.to/frgen .
        >
        > Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
        juli 1999 geposte berichten staat op
        http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy
        >
        > Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
        > Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        >
        >
        > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
        >
        >
        >
       • Linda Praamsma
        Hi everyone, After a long absence, I am finally back. I have updated my web-site with more information about the Bangma s. I have also included a small family
        Message 7 of 14 , Jan 8, 2005
         Hi everyone,

         After a long absence, I am finally back. I have updated my web-site
         with more information about the Bangma's. I have also included a
         small family tree of the descendents of Pier Alberts Bangma. This is
         a seperate tree, which I have not been able to connect to the other
         Bangma tree. Any information about these Bangma's would be greatly
         appreciated. I have also included the overlijdens book of
         Bergschenhoek 1714 - 1809.

         Linda Praamsma
         linda@...
        • Linda Praamsma
         ... Sorry. I forgot the address. It s www.praamsma.org Linda ... site ... is ... other ... greatly
         Message 8 of 14 , Jan 8, 2005
          --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Linda Praamsma"

          Sorry. I forgot the address. It's www.praamsma.org

          Linda


          linda@p...> wrote:
          >
          > Hi everyone,
          >
          > After a long absence, I am finally back. I have updated my web-
          site
          > with more information about the Bangma's. I have also included a
          > small family tree of the descendents of Pier Alberts Bangma. This
          is
          > a seperate tree, which I have not been able to connect to the
          other
          > Bangma tree. Any information about these Bangma's would be
          greatly
          > appreciated. I have also included the overlijdens book of
          > Bergschenhoek 1714 - 1809.
          >
          > Linda Praamsma
          > linda@p...
         • Annemarth Sterringa
          Hi Linda, Ik ga gauw verder kijken; Bergschenhoek heel fraai, reuze bedankt voor deze service:-) Leuk om weer van je te horen! Groetjes, Annemarth ... included
          Message 9 of 14 , Jan 11, 2005
           Hi Linda,
           Ik ga gauw verder kijken; Bergschenhoek heel fraai, reuze bedankt
           voor deze service:-)
           Leuk om weer van je te horen!

           Groetjes,
           Annemarth


           --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Linda Praamsma"
           <linda@p...> wrote:
           >
           > --- In Friesland-genealogy@yahoogroups.com, "Linda Praamsma"
           >
           > Sorry. I forgot the address. It's www.praamsma.org
           >
           > Linda>
           >
           > linda@p...> wrote:
           > >
           > > Hi everyone,
           > >
           > > After a long absence, I am finally back. I have updated my web-
           > site with more information about the Bangma's. I have also
           included a small family tree of the descendents of Pier Alberts
           Bangma. This is a seperate tree, which I have not been able to
           connect to the other Bangma tree. Any information about these
           Bangma's would be greatly appreciated. I have also included the
           overlijdens book of Bergschenhoek 1714 - 1809.
           > >
           > > Linda Praamsma
          Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.