Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Draaisma/Verheul

Expand Messages
 • hank_hoekstra
  Beste meedespeurders: Ik heb en kleine puzzle, en wil graag en beetje hulp hebben. Jan Draaisma was geboren in Bolsward 30 11 1834, maar zijn moeder was
  Message 1 of 1 , Feb 27, 2002
   Beste meedespeurders:

   Ik heb en kleine puzzle, en wil graag en beetje hulp hebben.

   Jan Draaisma was geboren in Bolsward 30 11 1834, maar zijn moeder was
   ongehuwd. Zij was Klaaske Arjens Draaisma, geb. 1808, en gehuwd met
   Jan Alexander Verheul, geb. 1800, vier jaar laater in Bolsward, 25 2
   1838.

   In de geboortes en overlijdens databases van het Ryksargyf is geen
   vader voor Jan Draaisma ingeschreven, maar zijn moeder is wel
   aangegeven.

   Jan huwde Baukje Sipkes Breuker:

   Huwelijken regio 11: west Friesland

   Huwelijksakte Franeker, 1861
   Man: Jan Draaisma
   Vrouw: Baukje Breuker
   Datum: 3 november 1861 Akte nr. 55


   Wil iemand alstublieft even voor mij kijken naar het huwelijks akte
   of de ondertrouw register voor dit echtpaar om te zien wie de vader
   van Jan Draaisma was? Zo ver als ik herken van de aktes die ik gezien
   heb op microfilm, was het ongewoon om niet de ouders van het echtpaar
   te lijsten in de huwelijks aktes.

   Jan Draaisma, geb. 30 11 1834, Bolsward, overl. 20 2 1920, Sneek
   Baukje Sipkes Breuker geb. 20 4 1839, Franeker, overl. 24 10 1879,
   Dronrijp.

   Met veele dank,

   Henk Hoekstra
   hank.hoekstra@...
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.