Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

afkorting pr: pat:

Expand Messages
 • tymen_wierstra
  Beste leden van de Firesland-genealogy lijst, Een tijdje geleden heb ik hier gevraagd of iemand de afkorting pr: pat: kende, die ik een paar keer aantrof bij
  Message 1 of 1 , Feb 27, 2002
   Beste leden van de Firesland-genealogy lijst,

   Een tijdje geleden heb ik hier gevraagd of iemand de afkorting
   pr: pat: kende, die ik een paar keer aantrof bij de beschrijving van
   een doop. Daarop heb ik helaas geen reactie gekregen, maar via/via
   kwam ik toch achter een logisch lijkend antwoord, namelijk:
   pr: is de afkorting van pres: ofwel presentie
   pat: staat voor patre
   Samengevoegd betekent het dat de doop plaatsvond in aanwezigheid van
   de vader.

   Met dank aan een "Sneuper" op het Dokkumer Streekarchivariaat.

   Hiermee lijkt me de vraag afgesloten, en kan diegene die het antwoord
   niet wist maar het toch interesseert, er zijn voordeel mee doen.

   Met vriendelijke groeten,
   Tymen Wierstra
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.