Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] privacy op Internet

Expand Messages
 • roelof varkevisser
  Lotgenoten, In mijn genealogie Varkevisser heb ik voor zover mij bekend wel geboortedata van levenden staan. Het geheel is wel in pdf-formaat, wat het
  Message 1 of 6 , Feb 26, 2002
   Lotgenoten,

   In mijn genealogie Varkevisser heb ik voor zover mij bekend wel geboortedata
   van levenden staan. Het geheel is wel in pdf-formaat, wat het benaderen voor
   ongeinteresseerden minder makkelijk maakt. De reactie's tot nu toe zijn
   slechts positief. Een deel van deze gegevens komen uit de krant
   (geboorte-advertentie's, dat lijkt me vrije nieuwsgaring), een ander deel
   werden mij door desbetreffenden zelf afgestaan, na bestudering van wat ik
   toendertijd al had. Waarbij ze dus konden vermoedden dat ook hun gegevens
   zouden worden 'gepubliceerd'.
   Als er zich echter mensen tot mij zouden wenden met de vraag hun gegevens
   niet te tonen, zal ik die zo snel als mogelijk van het web verwijderen.
   Wat is privacy in deze wereld van computers en gegevensbestanden.
   We hebben het hier over een geboortedatum en -plaats, niet over iemands
   levens-stijl, kerkelijke gezindte, huidskleur, inkomen, of sofi-nr en
   belastingaangifte.
   Zoals een aantal mensen al aangaven, worden deze
   geboorte/huw/overlijdens-gegevens wel naar 'belanghebbenden/-stellenden' in
   private email-berichten doorgegeven, waarmee je de gegevens in principe ook
   vrijgeeft, want wat doet die ermee ??
   Mezelf tegenkomen in een ander zijn genealogie vind ik persoonlijk niet
   storend. Wel een substantieel deel van mijn kwartierstaten 'gejat' terug te
   vinden bij een mij totaal vreemde.

   Met vriendelijke groet,
   Roelof (* 12-nov-1953 te Dordrecht, voor de kenners dus een echte
   schapekop)

   Friesland rond 1860 : http://www.varkevisser.org
   voor mijn genealogie: http://www.varkevisser.org
   Wonseradeel: de Boer, Roedema
   Idaarderadeel: Zuidema, Deelstra
   Ferwerderadeel: Swart, Buursma, Braak, Papma
   Katwijk-Scheveningen: Stamreeks Varkevisser
   http://www.varkevisser.org/varkevisser
   Hoekse Waard: Goud
   Zeeland: Enters
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.