Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [Friesland-genealogy] Bareld Abeles, Veenbaas

Expand Messages
 • M. de Vries
  Heren sneupers, Appy zette me op het spoor van Gerben. Ik heb (mogelijk) Abele Gerbens voor jullie, vader van Barelt Abeles, man van Popckien Liommes Gerben
  Message 1 of 4 , Feb 24, 2002
   Heren sneupers,

   Appy zette me op het spoor van Gerben.
   Ik heb (mogelijk) Abele Gerbens voor jullie, vader van

   Barelt Abeles, man van Popckien Liommes
   Gerben Abeles
   mogelijk ook:
   Jacob?? Abeles
   Griet?? Abeles
   Jan?? Abeles

   ref:
   Trouwregister Gerecht Opsterland DTB nr. 553, 1615 - 1703 Vermelding: Derde
   proclamatie van 13 mei 1658, Opsterland Man: Aeble Gerbens, Langezwaag
   Vrouw: Sytse Cornelius, Terwispel Gestandaardiseerde namen: EEBELE GERBENS

   Verder vond ik Jelmer Gerbens en Swaantje Popkes, mogelijk de ouders van
   Doedtje Jelmers (cir 1672), zij is de vrouw van Liomme Jouckes.

   kinderen: Popckien (cir 1698), Jelmer, Saakje, Fokeltje, Joukjen en Hylkjen
   (dank, Appy)

   De namen kloppen als een bus, maar de trouwdatum van Jelmer en Swaantje
   (1683)is wat aan de late kant.....

   zie ref:
   Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen, 1683 DTB nr: 598, 1673 - 1743
   Vermelding: Attestatie afgegeven 1 december 1683 Man: Jelmer Gerbens,
   Heerenveen Vrouw: Swaantje Popkes, Gorredijk NB: met attestatie naar
   Langezwaag; zij is afkomstig van Oldeberkoop Gestandaardiseerde namen:
   JELMER GERBENS en SWAANTJE POPKES

   Als je hiervoor een oplossing weet, houdt ik me aanbevolen.

   No efkes it kopke derbij!

   Mindert.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.