Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] HETTEN

Expand Messages
 • roelof varkevisser
  Hette, De kans dat zulke mensen familie van elkaar waren lijkt me vrij gering. Maar dat is verder aan jou. Hette was, en is nog steeds in Friesland een normale
  Message 1 of 3 , Feb 2, 2002
   Hette,

   De kans dat zulke mensen familie van elkaar waren lijkt me vrij gering. Maar
   dat is verder aan jou. Hette was, en is nog steeds in Friesland een normale
   jongensnaam, zoals je zelf ook wel zult weten. Om ze op basis van 1811 te
   willen terugbrengen tot 1 familie lijkt me een toer.
   Hieronder wat ik je kan leveren

   Roelof

   -- Hette Ynses Hettema, * ca 1748 Arum ·······? 24 december 1822
   niet in Arum gedoopt (doopboek begint 1748)

   Hette Dirks Kuipers, * ca 1760 Pingjum ·······? 23 oktober 1824
   niet in Pingjum-Zurich gedoopt

   Willem Hettes * 15-okt-1797 / ~ 5-nov 1797 te Witmarsum
   als zoon van Hette Willems en Sjoukje Gatzes

   Hette Willems was waarschijnlijk
   Hette Willems, * 18-dec 1764 / ~ 6-1-1765 te Witmarsum, (derde zoon en
   vijfde kind)
   zoon van Willem Niklaas en Hinke Cornelis

   ----- Original Message -----
   From: "hetteuilkema" <hette@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Saturday, February 02, 2002 9:53 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] HETTEN


   Yn de Fryske Greidhoeke (westlik fan de Middelsee) wennen tusken
   1730 en 1804 teminsten acht manlju mei de foarnamme (of heitenamme)
   HETTE. Binne der lêzers dy't oanjaan kinne oft, en sa ja, hoe't guon
   fan dizze minsken besibbe wiene? It wiene:

   In the Friesian Greidhoeke (west of the Middelsea), there lived
   between 1730 and 1804 at least eight men with the first name (or
   patronym) HETTE. Can readers indicate whether, and if so, how, some
   of these men were related? They were:

   -- Hette Petrus Olingius, *(dope) 5 maart 1730 Wommels (Workum?)
   -- Hette Ynses Hettema, * ca 1748 Arum ·······? 24 december 1822
   Wonseradeel
   -- Hette Dirks Kuipers, * ca 1760 Pingjum ·······? 23 oktober 1824
   Witmarsum
   -- Hette Annes Glinstra, * ca 1772·······? 29 april 1842 Bolsward
   -- Hette Hieltjes Hiemstra, * 30 augustus 1781 Burgwerd·······? 27
   oktober 1858 Sneek
   -- Willem Hettes Hofstra, * ca 1797 Witmarsum·······? 25 april 1828
   Wymbritseradeel
   -- Hette Hyltjes Hiemstra, * 19 december 1800 ·······? 29 jauari
   1855 Hennaarderadeel
   -- Hette Doekeles Ypma, * 1804 Wommels·······? 30 augustus 1870
   Hennaarderadeel.
   Yn it foarút myn tank / Thanks for your help.
   Hette Uilkema, hette@... .
   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.