Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Elgersma

Expand Messages
 • Onno Elgersma
  Hinke, Dank voor het toezenden van de Elgersma gegevens. In eerste instantie dacht ik: Die heb ik allemaal wel. Toch heb ik voor alle zekerheid in mijn
  Message 1 of 14 , Feb 1, 2002
   Hinke,

   Dank voor het toezenden van de Elgersma gegevens.
   In eerste instantie dacht ik: "Die heb ik allemaal wel." Toch heb ik voor
   alle zekerheid in mijn bestand even gekeken of jouw Trijntje Elgersma
   *21-05-1882 voorkomt. Ik vond vele Trijntjes maar niet een met deze
   geboortedatum. We had ik er een in de buurt met *7-10-1881, dochter van
   Minne en Hendrikje. Na checken op de website van het Ryksargyf bleek dat de
   datum in mijn bestand fout en die van jou goed was. Zo zie je maar weer! Ik
   wil nu dus ook graag jouw andere gegevens over Elgersma's hebben, als het
   niet teveel moeite is.
   Wat de Barradeelster Elgersma's betreft, de overlijdensdatum van Wouter had
   ik niet. Ik heb tot nu toe aangenomen dat Wouter en Jacob broers waren, maar
   het bewijs is dun: ze hebben allebei een zoon Gerlof en dat is bij Jacob
   niet eens de oudste zoon. Mocht ik deze eindjes aan elkaar kunnen knopen,
   dan zal ik het je laten weten.
   Groeten,

   Onno Elgersma

   ----- Original Message -----
   From: "Hinke Woudt" <h.woudt@...>
   To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Wednesday, January 30, 2002 8:13 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Elgersma


   Hallo Onno,

   Vergat het steeds maar heb nu eindelijk eens gekeken wat ik aan Elgersma's
   in mijn bestand heb zitten. Dit blijken er 9 personen te zijn waaronder
   Trijntje Elgersma * 21-05-1882 Paessens en dan haar ouders etc. t/m Ulbe
   Wybrens X Dieuke Reijners.

   Dan heb ik nog een Klaaske Elgersma * 18-12-1817 Minnertsga, dr.v. Gerlof
   Wouters Elgersma, kleindr.v. Wouter Gerlofs Elgersma + 24-05-1799
   Minnertsga.

   En Rinske Gerlofs Elgersma * rond 1831 Tzummarum, dr.v. Gerlof Jacobs
   Elgersma en kleindr. van Jacob Gerlofs Elgersma??

   Mocht je belangstelling hebben voor bovenstaande, uiteraard de uitgebreider
   gegevens, laat het even weten en ik mail wat ik heb. Ben hier zelf verder
   niet meer mee bezig, ooit mee begonnen vanwege o.a. een kwartierstaat van
   een a.s. schoondochter, die nu helaas ex is.

   Wel heb ik nog een vraag, is Rinske inderdaad een kleindochter van Jacob
   Gerlofs Elgersma??, zo ja kan het zijn dat genoemde Jacob een broer is van
   Wouter Gerlofs Elgersma + 1799 Minnertsga?? Niet dat ik er verder echt iets
   mee doe maar vind het wel altijd prettig losse eindjes aan elkaar te knopen.

   Groetjes, Hinke Woudt-Westra.


   [Non-text portions of this message have been removed]   Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   of: http://go.to/frgen .

   Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
   juli 1999 geposte berichten staat op
   http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

   Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
   Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • Hans & Rinske Van Brederode
   Hallo Onno, Het spijt mij maar ik heb geen idea, er zijn wel Sybesma s die emigreerden maar of deze familie ook ging weet ik niet. Groeten Rinske van
   Message 2 of 14 , Feb 1, 2002
    Hallo Onno,
    Het spijt mij maar ik heb geen idea, er zijn wel Sybesma's die
    emigreerden maar of deze familie ook ging weet ik niet.
    Groeten
    Rinske van Brederode-van der Veen

    Message: 9
    Date: Thu, 31 Jan 2002 22:14:12 +0100
    From: "Onno Elgersma" <o.elgersma@...>
    Subject: Re: Re: Elgersma

    Rinske,
    Hartelijk dank.
    Veel mensen uit die familie zijn geemigreerd. Weet jij of dat ook geldt
    voor
    het echtpaar Wopke en Jantje?
    Groeten,
    Onno Elgersma
    ----- Original Message -----
    From: "Hans & Rinske Van Brederode" <van.brederode@...>
    To: "friesland-genealogy" <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Thursday, January 31, 2002 6:44 PM
    Subject: [Friesland-genealogy] Re: Elgersma


    Hallo Onno & Hinke,
    Ik heb ook nog een Elgersma in mijn bestand, mischien is er een
    conectie.
    Wopke Elgersma ghwd met Jantje Sijbes Sybesma (1870-1942) Barradeel. En
    hun kinderen Jo & Sijbe Elgersma (1890)
    Met vriendelijke groeten.
    Rinske van Brederode-van der Veen
   • Hinke Woudt
    Onno, Hier de Elgersma s uit mijn bestand. I Ulbe Wybrens X Dieuke Reijners kind: Wybren Ulbes Elgersma, * rond 1754 Hantum, volgt II II Wybren Ulbes Elgersma,
    Message 3 of 14 , Feb 1, 2002
     Onno,

     Hier de Elgersma's uit mijn bestand.

     I Ulbe Wybrens X Dieuke Reijners
     kind: Wybren Ulbes Elgersma, * rond 1754 Hantum, volgt II

     II Wybren Ulbes Elgersma, * rond 1754 Hantum, gardenier, arbeider, + 07-02-1828 Hantumhuizen
     X Klaaske Hessels
     kind:Ulbe Wybrens Elgersma, * 23-11-1793 Hantumhuizen, volgt III

     III Ulbe Wybrens Elgersma, * 23-11-1793 Hantumhuizen, boerenknecht, voerman, + 18-03-1875 Paessens
     X 13-04-1822 Oostdongeradeel
     Antje Minnes Boelens, * 25-09-1801 Paessens, + 27-12-1886 Paessens, dr.v. Minne Jans Boelens, gardenier en Klaaske Johannes Hannema
     kind: Minne Ulbes Elgersma, * in 1835 Paessens, volgt IV

     IV Minne Ulbes Elgersma, * in 1835 Paessens, winkelier, voerman, + 12-11-1896 Paessens
     X (1) Dieuwke Klazes Dijkstra
     X (2) 11-06-1875 Oostdongeradeel
     Hendrikje Jacobs van der Jas, * 02-10-1846 Holwerd, dr.v. Jacob Hendriks van der Jas, gardenier, arbeider en Trijntje Sybrens Krop. (Hendrikje was weduwe van Foeke Jacobs de Vires)
     kind: Trijntje Elgersma, * 21-05-1882 Paessens, volgt V

     V Trijntje Elgersma, 21-05-1882 Paessens, + 17-01-1922 Dokkum
     X 04-06-1904 Oostdongeradeel
     Albert van Boerum, * 09-09-1878 Dokkum, los werkman, pakhuisknecht, + 25-03-1972 Doukkum, zn.v. Martinus van Boerum, schipper, arbeider, olieslagersknecht en Janke Jonkhoff (ook Jonkhof)


     Gerlof Jacobs Elgersma, kooltjer
     X 15-05-1830 Barradeel (van site Ryksargyf, akte nog niet gezien)
     Izaakje Anes Miedema
     kind: Rinske Gerlofs Elgersma, * rond 1831 Tzummarum
     X 20-05-1854 Barradeel
     Gotse Harmens Herrema, * rond 1827 Tzummarum, arbeider, gardenier, zn.v. Harmen Gerrits Herrema, arbeider en Pietje Gotses Wassenaar. Gotse was weduwnaar van Reino Martens Westra.


     Wouter Gerlofs Elgersma, kooltjer, + 24-05-1799 Minnertsga
     X Antje Taekeles Wiersma
     kind: Gerlof Wouters Elgersma, * rond 1792 Minnertsga, kooltjer, schipper, voerman, + 01-03-1868 Minnertsga
     X 12-02-1815 Barradeel
     Jetske Jans Schaaf, * rond 1792 Wijnaldum, dienstmeid, winkelierster, + 21-05-1873 Minnertsga, dr.v. Jan Kornelis Schaaf, timmerman en Klaaske Jacobs Steinfort
     kind van Gerlof en Jetske:
     Klaaske Gerlofs Elgersma, * 18-12-1817 Minnertsga, + 01-02-1884 Minnertsga
     X 21-05-1842 Barradeel
     Wijbe Annes van der Ploeg, * rond 1819 Holwerd, landbouwer, zn.v. Anne Wijbes van der Ploeg, landbouwer en Nienke Pieters Douma, boerin, rentenierse.

     Mocht je fouten tegenkomen dan hoor ik dat wel.

     Groetjes, Hinke Woudt-Westra.


     [Non-text portions of this message have been removed]
    • Onno Elgersma
     Hinke, Hartelijk dank voor de Elgersma-gegevens. Ik heb er hier en daar wat gaten mee kunnen opvullen. Waar er verschil was tussen jouw en mijn gegevens bleek
     Message 4 of 14 , Feb 2, 2002
      Hinke,

      Hartelijk dank voor de Elgersma-gegevens. Ik heb er hier en daar wat gaten
      mee kunnen opvullen. Waar er verschil was tussen jouw en mijn gegevens bleek
      jij bij controle op de website van het Ryksargyf meestal gelijk te hebben.
      De vrouw van Ulbe Wybrens is bij mij Dieuwke Regnerus Elgersma. Regnerus
      wordt echter evenmin als Reijner door Ulbe en Dieuwke vernoemd.
      Groeten,

      Onno Elgersma

      ----- Original Message -----
      From: "Hinke Woudt" <h.woudt@...>
      To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
      Sent: Friday, February 01, 2002 10:09 PM
      Subject: [Friesland-genealogy] Elgersma


      Onno,

      Hier de Elgersma's uit mijn bestand.

      I Ulbe Wybrens X Dieuke Reijners
      kind: Wybren Ulbes Elgersma, * rond 1754 Hantum, volgt II

      II Wybren Ulbes Elgersma, * rond 1754 Hantum, gardenier, arbeider, +
      07-02-1828 Hantumhuizen
      X Klaaske Hessels
      kind:Ulbe Wybrens Elgersma, * 23-11-1793 Hantumhuizen, volgt III

      III Ulbe Wybrens Elgersma, * 23-11-1793 Hantumhuizen, boerenknecht, voerman,
      + 18-03-1875 Paessens
      X 13-04-1822 Oostdongeradeel
      Antje Minnes Boelens, * 25-09-1801 Paessens, + 27-12-1886 Paessens, dr.v.
      Minne Jans Boelens, gardenier en Klaaske Johannes Hannema
      kind: Minne Ulbes Elgersma, * in 1835 Paessens, volgt IV

      IV Minne Ulbes Elgersma, * in 1835 Paessens, winkelier, voerman, +
      12-11-1896 Paessens
      X (1) Dieuwke Klazes Dijkstra
      X (2) 11-06-1875 Oostdongeradeel
      Hendrikje Jacobs van der Jas, * 02-10-1846 Holwerd, dr.v. Jacob Hendriks van
      der Jas, gardenier, arbeider en Trijntje Sybrens Krop. (Hendrikje was weduwe
      van Foeke Jacobs de Vires)
      kind: Trijntje Elgersma, * 21-05-1882 Paessens, volgt V

      V Trijntje Elgersma, 21-05-1882 Paessens, + 17-01-1922 Dokkum
      X 04-06-1904 Oostdongeradeel
      Albert van Boerum, * 09-09-1878 Dokkum, los werkman, pakhuisknecht, +
      25-03-1972 Doukkum, zn.v. Martinus van Boerum, schipper, arbeider,
      olieslagersknecht en Janke Jonkhoff (ook Jonkhof)


      Gerlof Jacobs Elgersma, kooltjer
      X 15-05-1830 Barradeel (van site Ryksargyf, akte nog niet gezien)
      Izaakje Anes Miedema
      kind: Rinske Gerlofs Elgersma, * rond 1831 Tzummarum
      X 20-05-1854 Barradeel
      Gotse Harmens Herrema, * rond 1827 Tzummarum, arbeider, gardenier, zn.v.
      Harmen Gerrits Herrema, arbeider en Pietje Gotses Wassenaar. Gotse was
      weduwnaar van Reino Martens Westra.


      Wouter Gerlofs Elgersma, kooltjer, + 24-05-1799 Minnertsga
      X Antje Taekeles Wiersma
      kind: Gerlof Wouters Elgersma, * rond 1792 Minnertsga, kooltjer, schipper,
      voerman, + 01-03-1868 Minnertsga
      X 12-02-1815 Barradeel
      Jetske Jans Schaaf, * rond 1792 Wijnaldum, dienstmeid, winkelierster, +
      21-05-1873 Minnertsga, dr.v. Jan Kornelis Schaaf, timmerman en Klaaske
      Jacobs Steinfort
      kind van Gerlof en Jetske:
      Klaaske Gerlofs Elgersma, * 18-12-1817 Minnertsga, + 01-02-1884 Minnertsga
      X 21-05-1842 Barradeel
      Wijbe Annes van der Ploeg, * rond 1819 Holwerd, landbouwer, zn.v. Anne
      Wijbes van der Ploeg, landbouwer en Nienke Pieters Douma, boerin,
      rentenierse.

      Mocht je fouten tegenkomen dan hoor ik dat wel.

      Groetjes, Hinke Woudt-Westra.


      [Non-text portions of this message have been removed]      Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
      of: http://go.to/frgen .

      Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
      juli 1999 geposte berichten staat op
      http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

      Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
      Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


      Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
     • Sytske Barkhuis
      Hinke, IV Minne Ulbes Elgersma, * in 1835 Paessens, winkelier, voerman, + 12-11-1896 Paessens X (1) Dieuwke Klazes Dijkstra X (2) 11-06-1875 Oostdongeradeel
      Message 5 of 14 , Feb 2, 2002
       Hinke,

       IV Minne Ulbes Elgersma, * in 1835 Paessens, winkelier, voerman, +
       12-11-1896 Paessens
       X (1) Dieuwke Klazes Dijkstra
       X (2) 11-06-1875 Oostdongeradeel

       Minne is geboren 9 juni 1835.
       Het eerste huwelijk vond plaats 18 mei 1861 in Oostdongeradeel.

       Groetjes, Sytske
      • Sytske Barkhuis
       Hinke, Nog een aanvulling: II Wybren Ulbes Elgersma, * rond 1754 Hantum, gardenier, arbeider, + 07-02-1828 Hantumhuizen X Klaaske Hessels Claaske Hessels
       Message 6 of 14 , Feb 2, 2002
        Hinke,

        Nog een aanvulling:

        II Wybren Ulbes Elgersma, * rond 1754 Hantum, gardenier, arbeider, +
        07-02-1828 Hantumhuizen
        X Klaaske Hessels

        Claaske Hessels (Keegstra), gedoopt 14 januari 1761 in Wierum, dochter van
        Hessel Renses en Antje Klazes.
        Claaske trouwt 20 mei 1784 in Hantumhuizen met Wybren Ulbes (Elgersma),
        geboren c 1755 te Wierum, gardenier, arbeider.
        Wybren Ulbes, Hantumhuizen, neemt in 1811 in Ternaard de familienaam
        Elgersma aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Antje (26), Nijkerk,
        Hessel (24), Wierum, Dieuwke (20), Paesens, Ulbe (18), Ternaard, Yde (14),
        Rinze (10), Klaas (7).
        Klaaske Hessels is overleden 21 april 1847 in Oostdongeradeel; Wybren is
        overleden op 74-jarige leeftijd 7 februari 1828 in Westdongeradeel.

        Groetjes, Sytske
       • Onno Elgersma
        Sytske, Bedankt voor de aanvullingen. Onno Elgersma ... From: Sytske Barkhuis To: Sent:
        Message 7 of 14 , Feb 2, 2002
         Sytske,

         Bedankt voor de aanvullingen.

         Onno Elgersma
         ----- Original Message -----
         From: "Sytske Barkhuis" <sytske@...>
         To: <Friesland-genealogy@yahoogroups.com>
         Sent: Saturday, February 02, 2002 5:31 PM
         Subject: Re: [Friesland-genealogy] Elgersma         Hinke,

         Nog een aanvulling:

         II Wybren Ulbes Elgersma, * rond 1754 Hantum, gardenier, arbeider, +
         07-02-1828 Hantumhuizen
         X Klaaske Hessels

         Claaske Hessels (Keegstra), gedoopt 14 januari 1761 in Wierum, dochter van
         Hessel Renses en Antje Klazes.
         Claaske trouwt 20 mei 1784 in Hantumhuizen met Wybren Ulbes (Elgersma),
         geboren c 1755 te Wierum, gardenier, arbeider.
         Wybren Ulbes, Hantumhuizen, neemt in 1811 in Ternaard de familienaam
         Elgersma aan; voor zichzelf en voor zijn kinderen: Antje (26), Nijkerk,
         Hessel (24), Wierum, Dieuwke (20), Paesens, Ulbe (18), Ternaard, Yde (14),
         Rinze (10), Klaas (7).
         Klaaske Hessels is overleden 21 april 1847 in Oostdongeradeel; Wybren is
         overleden op 74-jarige leeftijd 7 februari 1828 in Westdongeradeel.

         Groetjes, Sytske         Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
         of: http://go.to/frgen .

         Het archief van deze lijst voor Friese genealogen met daarin alle sinds 8
         juli 1999 geposte berichten staat op
         http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy

         Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:
         Friesland-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com


         Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
        • Hinke Woudt
         Sytske, Bedankt voor de aanvullingen. Onno Elgersma En ook namens mij, bedankt!! Hinke Woudt. [Non-text portions of this message have been removed]
         Message 8 of 14 , Feb 2, 2002
          Sytske,

          Bedankt voor de aanvullingen.

          Onno Elgersma          En ook namens mij, bedankt!!

          Hinke Woudt.


          [Non-text portions of this message have been removed]
         Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.