Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Rolsma/Griepstra (van der Grin)

Expand Messages
 • menno.vanderhauw@engelhard.com
  Beste Ferry, Hieronder de Rolsma s voor zover ik ze heb uitgezocht. De tweede dochter van Gerrit Douwes Rolsma is getrouwd geweest met de broer van mijn
  Message 1 of 1 , Jan 30, 2002
   Beste Ferry,

   Hieronder de Rolsma's voor zover ik ze heb uitgezocht. De tweede dochter
   van Gerrit Douwes Rolsma is getrouwd geweest met de broer van mijn
   voorouder die onze familienaam Van der Hauw heeft aangenomen. Deze Minne
   Botjes noemde zich eerst Van der Grin (waarschijnlijk naar de Groene Dijk
   bij Sneek) en enkele jaren later werd de naam veranderd in Griepstra. Ik
   heb hier nog geen reden voor kunnen vinden behalve dat dit bij meerdere
   familienamen wel gebeurde (tot ~1830). Ook voor de naam Griepstra heb ik
   nog geen verklaring.
   Van Anske Rolsma en zijn vrouw heb ik zelfs nog foto's. Deze blijken weer
   via mijn moeder aan mij verwand te zijn. Hier moet ik nog wat research
   verrichten. Eea wordt binnenkort ook op onze familiewebsite gezet.
   (www.vanderhauw.nl).

   Groet


   Menno van der Hauw

   Beste Menno,
   Jouw e-mail adres gekregen van Hinke Woudt.
   Ze heeft ooit eens de vraag van je gehad i.v.m. het geslacht Rolsma.
   Zelf ben ik reeds begonnen met mijn voorgeslacht in 1972.
   In het Jierboek 1985 heb ik de genealogie Rollema gepubliceerd.
   Een broer van mijn voorvader is geëmigreerd rond 1882 naar de USA en het
   nagslacht noemt zich Rols i.v.m. een fout bij de aangifte van de burg.
   stand
   in St. Annaparochie gem. het Bildt.
   Naar ik heb begrepen heb jij in je kwartieren ook de naam Rolsma.
   Is deze van het Makkumse, Bildtse of Franerker geslacht.
   Ik hoor wel.
   Met vr. gr.
   Ferry Rollema   I Gerrit Douwes Rolsma.
   Gerrit Douwes Rolsma, geb. te ........... op ........... , overl. te
   ........... op ..........., oud .. jaar, gehuwd,
   tr. (1e) met Fokeltje Feikes, geb. te ........... op ..........., overl.
   te ........... op ........., dr. van Pier Annema en NN.
   tr. (2e) met Tjitskjen Piers Annema, geb. te ........... op ...........,
   overl. te ........... op ........., dr. van Pier Annema en NN.


   Kinderen uit dit huwelijk :
   1. Janke Gerrits Rolsma, geb. te ........... op ........... 1778, overl.
   te IJlst op 17 maart 1859, oud 81 jaar, weduwe, tr. te ........... op
   ........... met Douwe Sjirks Joustra, geb. te ........... op ...........,
   overl. te ...........
   2. Martsen Gerrits Rolsma, geb. te Westhem/Wolsum op 14 april 1779, ged.
   te Westhem/Wolsum op 2 mei 1779, overl. te Wijmbritseradeel op 8 november
   1825,  oud 46 jaar, getr. te Sneek op 8 juli 1804 met Minne Botjes (van
   der Grin) ( later : Griepstra ),, geb. te Gauw op .......... 1754/5, ged.
   te Gauw op 2 november 1759, van beroep Arbeider, overl. te Loënga op 8
   oktober 1836, oud 82 jaar, Volgt IIa.
   3. Feike Gerrits Rolsma, geb. te ........... op ........... , overl. te
   ........... op ..........., oud .. jaar, tr. te Wymbritseradeel op 7 juni
   1822 met Tietje Pieters Oppenhuizen, geb. te ........... op ...........,
   overl. te ..........., Volgt IIb.
   4. Douwe Gerrits Rolsma, geb. te ........... op ........... , overl. te
   ........... op ..........., oud .. jaar tr. te Wymbritseradeel op 7 mei
   1813 met Hinke Sybes Koopmans, geb. te ........... op ..........., overl.
   te ..........., volgt IIc.

   Kinderen uit tweede huwelijk
   5. Pier Gerrits Rolsma, geb. te ........... op ........... 1792, overl. te
   IJlst op 22 oktober 1850, oud 58 jaar, gehuwd tr. te Wymbritseradeel op 3
   juni 1820 met Trijntje Sytses de Boer, geb. te ........... op ...........,
   overl. te ..........., Volgt IId.
   6. Anske Gerrits Rolsma, geb. te ........... op ........... , overl. te
   ........... op ..........., oud .. jaar, tr. te Wymbritseradeel op 13 juni
   1829 met Antje Gerrits Jaarsma, geb. te ........... op ..........., overl.
   te ..........., Volgt IIe.   IIa Martsen Gerrits Rolsma
   Dochter van I, geb. te Westhem/Wolsum op 14 april 1779, ged. te
   Westhem/Wolsum op 2 mei 1779, overl. te Wijmbritseradeel op 8 november
   1825,  oud 46 jaar, getr. te Sneek op 8 juli 1804 met Minne Botjes (van
   der Grin) ( later : Griepstra ),, geb. te Gauw op .......... 1754/5, ged.
   te Gauw op 2 november 1759, van beroep Arbeider, overl. te Loënga op 8
   oktober 1836, oud 82 jaar

   Kinderen uit dit huwelijk
   1. Fokeltje Minnes van der Grin (later : Griepstra ), geb. te Loënga op
   15(18?) februari 1810, ged. te Scharnegoutum op 11 maart 1810, overl. te
   Hennaarderadeel op 25 april 1886, oud 76 jaar.


   IIb Feike Gerrits Rolsma
   Zoon van I, geb. te ........... op ........... , overl. te ........... op
   ..........., oud .. jaar, tr. te Wymbritseradeel op 7 juni 1822 met Tietje
   Pieters Oppenhuizen, geb. te ........... op ..........., overl. te
   ...........

   Kinderen uit dit huwelijk :
   1. Gerrit Feikes Rolsma, geb. te ........... op ..........., overl. te
   ........... op ..........., oud .. jaar, tr. te Wymbritseradeel op 10 mei
   1862 met Jeltje Florus Ykema geb. te ........... op ..........., overl. te
   ...........


   IIc Douwe Gerrits Rolsma
   Zoon van I, geb. te ........... op ........... , overl. te ........... op
   ..........., oud .. jaar tr. (1e) te Wymbritseradeel op 7 mei 1813 met
   Hinke Sybes Koopmans, geb. te ........... op ..........., overl. te
   ...........
   tr (2e) met Sjirk Johans Cnossen, , geb. te ........... op ........... ,
   overl. te ........... op ..........., oud .. jaar

   Kinderen uit dit huwelijk :
   1. Gerrit Douwes Rolsma, geb. te ........... op ........... 1817, overl.
   te IJlst op 2 maart 1889, oud 72 jaar, ongehuwd

   Kinderen uit tweede huwelijk
   2. Dieuwke Douwes Rolsma, geb. te ........... op ........... 1830, overl.
   te IJlst op 8 juni 1870, oud 40 jaar, gehuwd, tr. te ........... op
   ........... met ........... geb. te ........... op ..........., overl. te
   ...........


   IId Pier Gerrits Rolsma
   Zoon van I, geb. te ........... op ........... 1792, overl. te IJlst op 22
   oktober 1850, oud 58 jaar, gehuwd tr. te Wymbritseradeel op 3 juni 1820
   met Trijntje Sytses de Boer, geb. te ........... op ..........., overl. te
   ...........

   Kinderen uit dit huwelijk :
   1. Gerrit Piers Rolsma, geb. te ........... op ........... 1822, overl. te
   IJlst op 16 september 1881, oud 59 jaar, weduwnaar, tr. te IJlst op 13
   oktober 1850 met Geertje Pieters Wytses geb. te ........... op
   ..........., overl. te ..........., Volgt IIIa.
   2. Sytze Piers Rolsma, geb. te ........... op ........... 1829, overl. te
   IJlst op 30 november 1856, oud 27 jaar, ongehuwd
   3. Haentje Piers Rolsma, geb. te ........... op ........... 1832, overl.
   te IJlst op 17 november 1919, oud 87 jaar, weduwnaar, tr. te ...........
   op ........... met ..........., geb. te ........... op ..........., overl.
   te ...........
   4. Tjiskjen Piers Rolsma, geb. te ........... op ........... 1838, overl.
   te IJlst op 22 november 1859, oud 21 jaar, gehuwd, tr. te ........... op
   ........... met ..........., geb. te ........... op ..........., overl. te
   ...........


   IIe Anske Gerrits Rolsma
   Zoon van I, geb. te ........... op ........... , overl. te ........... op
   ..........., oud .. jaar, tr. te Wymbritseradeel op 13 juni 1829 met Antje
   Gerrits Jaarsma, geb. te ........... op ..........., overl. te ...........

   Kinderen uit dit huwelijk :
   1. Gerrit Anskes Rolsma, geb. te ........... op ........... 1835, overl.
   te Wonseradeel op 12 juni 1877, oud 42 jaar, weduwnaar, tr. te
   Hennaarderadeel op 17 mei 1862 met Wietske Bouwes Singelsma, geb. te
   ........... op ..........., overl. te ..........., volgt IIIb.
   2. Tjiskjen Anskes Rolsma, geb. te ........... op ........... , overl. te
   ........... op ..........., oud .. jaar tr. te Wymbritseradeel op 9 mei
   1863 met Oege Hettes Mollema, geb. te ........... op ..........., overl.
   te ...........
   3. Sietse Anskes Rolsma, geb. te ........... op ........... , overl. te
   ........... op ..........., oud .. jaar tr. te Hennaarderadeel op 10
   november 1866 met Aafke Sjoerds Algera, geb. te ........... op ...........,
   overl. te ...........
   4. Dieuwke Anskes Rolsma, geb. te ........... op ........... , overl. te
   ........... op ..........., oud .. jaar tr. te Baarderadeel op 14 mei 1870
   met Heerke Wytses Walinga, geb. te ........... op ..........., overl. te
   ...........

   IIIa Gerrit Piers Rolsma
   Zoon van IId, geb. te ........... op ........... 1822, overl. te IJlst op
   16 september 1881, oud 59 jaar, weduwnaar, tr. te IJlst op 13 oktober 1850
   met Geertje Pieters Wytses geb. te ........... op ..........., overl. te
   ...........

   Kinderen uit dit huwelijk :
   1. Trijntje Rolsma, geb. te ........... op ........... 1851, overl. te
   IJlst op 2 december 1857, oud 6 jaar, ongehuwd.
   2. Cornelia Rolsma, geb. te ........... op ........... 1853, overl. te
   IJlst op 23 november 1856, oud 3 jaar, ongehuwd.
   3. Ytje Rolsma, geb. te ........... op ........... 1855, overl. te IJlst
   op 29 augustus 1856, oud 1 jaar, ongehuwd.
   4. Cornelia Rolsma, geb. te ........... op ........... 1857, overl. te
   IJlst op 7 december 1885, oud 28 jaar, ongehuwd.
   5. Trijntje Rolsma, geb. te ........... op ........... 1861, overl. te
   IJlst op 4 oktober 1885, oud 24 jaar, ongehuwd.


   IIIb Gerrit Anskes Rolsma
   Zoon van IIe, geb. te ........... op ........... , overl. te ...........
   op ..........., oud .. jaar tr. te Hennaarderadeel op 17 mei 1862 met
   Wietske Bouwes Singelsma, geb. te ........... op ..........., overl. te
   ...........

   Kinderen uit dit huwelijk :
   1. Anske Gerrits Rolsma, geb. te ........... op ........... , overl. te
   ........... op ..........., oud .. jaar tr. te Baarderadeel op 12 mei 1894
   met Fokeltje Feikes Tjallema, geb. te ........... op ..........., overl. te
   ...........
   Aangenomen familienaam 1811
   Rolsma, Douwe Gerrits, Wolsum

       Mairie Nijland, fol. 33


   Aangenomen familienaam 1811
   Rolsma, Gabe Jacobs, Hallum

       k. Aaltje 3 weken

       Mairie Hallum, fol. 3v


   Aangenomen familienaam 1811
   Rolsma, Hessel Sierks, Cornwerd

       k. Baukje 14, Jelle 12, Sierk 10, Sjoerd 4

       Mairie Witmarsum, fol. 17


   Aangenomen familienaam 1811
   Rolsma, Jan Symons, Sneek

       k. Berber 14, Rinske 9, Afke

       Mairie Sneek, fol. 72v

   Aangenomen familienaam 1811
   Rolsma, Pieter Cornelis, arbeider, Sweins

       k. Dirk 10, Sjoukje 6, Maartie 4, Wybren 1

       Mairie Tzum, fol. 55


   Aangenomen familienaam 1811
   Rolsma, Rients Jans, Franeker

       k. Lysbert 10, Rauwerd, Jantje 9, Sibbeltje 5, Jan 3

       Mairie Franeker, fol. 53v


   Aangenomen familienaam 1811
   Rolsma, S.G., Bolsward

       N.B. Geen gegevens. Had de naam al. Mede voor Jan Gerryts Dijkstra

       Mairie Bolsward, fol. 64v

   Terug
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.