Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Re: Augustus Jurjen Frederik Welderman and Jelke Jans Linting

Expand Messages
 • jan van der Meulen
  Hello Arlene, Welcome to the family!! I return an attachment, see for yourself. Bernarda Kragten was the one who suggested that (my) Jeltje Augustinus is the
  Message 1 of 1 , Mar 1, 2000
   Hello Arlene,
   Welcome to the family!! I return an attachment, see for yourself. Bernarda Kragten was the one who suggested that (my) Jeltje Augustinus is the daughter of Augustus Welderman. Tetje van der Meulen is real family of mine. Along which lines are you a descendant of Sjoerd de Roos and Jeltje Augustinus??
   ----- Original Message -----
   From: <ADeboer157@...>
   To: <Friesland-genealogy@onelist.com>
   Sent: Tuesday, February 29, 2000 7:34 PM
   Subject: [Friesland-genealogy] Re: Augustus Jurjen Frederik Welderman and Jelke Jans Linting


   > From: ADeboer157@...
   >
   > I have been looking for years where Augustus Jurjen Frederik Welderman came
   > from.
   > He married Dettje Sikkes in Drachten on 19 February 1755. I am a descendant
   > of his daughter Jeltje born about 1761 and married to Sjoerd Hendriks De
   > Roos. Is there anyone who has any information about him at all?
   >
   >
   > I also am a descendant of Jelke Jans Linting who married Jitske Hendriks on 9
   > December 1762 in Drachten. He was the son of Jan Linting and Wytske. Does
   > anyone have any information on the Linting family?
   >
   > Thank you very much for any information you can give me.
   >
   > Arlene De Boer
   > (USA)
   >
   > ------------------------------------------------------------------------
   > GET A NEXTCARD VISA, in 30 seconds! Get rates as low as 2.9%
   > Intro or 9.9% Fixed APR and no hidden fees. Apply NOW!
   > http://click.egroups.com/1/915/4/_/567109/_/951849378/
   > ------------------------------------------------------------------------
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > (Let op het nieuwe adres!)
   >
   >

   ----------
   I Tetje Joukes, arbeidster, born in Rottevalle (SMA)
   (?) before 1763.
   Her son from an unknown man:
   1 Gauke, born in Garijp (TIE) circa 1779, follows
   II.

   II Gauke Sybes van der Meulen, arbeider, born in Garijp
   (TIE) circa 1779, died in Rottevalle (SMA) on
   February 10, 1825, son of I.
   Naamsaannemer van der Molen, B84 Ga, 1 kind. Nog een
   raadsel waarom hierna iedereen van der MEULEN gaat
   heten. (Why is everybody hereafter: van der MEULEN?)
   He was married in Garijp (TIE) on November 5, 1809
   in church to Saapke Jacobs, arbeidster, born in
   Garijp (TIE) circa 1786, died there on February 27,
   1868, daughter of Jacob and Geeske.
   Volgens Sake Wagenaar is zij geboren te Twijzel.
   From this marriage:
   1 Geeske, born in Garijp (TIE) on April 2, 1810,
   christened there on May 6, 1810, follows III-a.
   2 Jacoba, born in Garijp (TIE) on October 20,
   1812, died in TIE on May 28, 1892.
   She was married in TIE on February 27, 1836 to
   Wijtze Olgerts Klompstra, born in Veenwouden
   (DAN) circa 1804, died in TIE on January 6,
   1877, son of Olgert Jans Klompstra and Antje
   Wijtses de Jager.
   3 Tettje, born in Wartena (IDA) on March 20, 1816,
   died in Drachten (SMA) on April 8, 1851.
   She was married in Drachten (SMA) on May 13,
   1848 to Sikke Sjoerds de Roos, born in
   Noorderdrachten on August 14, 1803, died in
   Drachten on November 1, 1860, son of Sjoerd
   Hendriks de Roos and Jeltje Augustinus
   Welderman.
   4 Andries, born in Rottevalle (SMA) on March 14,
   1820.
   Veel gezocht naar zijn +datum/plaats: niet
   gevonden in het gebied waar de familie is
   geboren en getogen. Misschien in de Nationale
   Militie 'pech gehad'?
   5 Hendrik, born in Rottevalle (SMA) on September
   10, 1823, follows III-b.

   III-a Geeske Gaukes van der Meulen, meid, born in Garijp
   (TIE) on April 2, 1810, christened there on May 6,
   1810, died there on December 13, 1888, daughter of
   II.
   Zij is in 1829 meid bij Heerke Sybrens Douma,
   Hardegarijp nr.79. Volgens Sake Wagenaar is zij
   geboren op de 24ste.
   She was married in Bergum (TIE) on May 14, 1836 to
   Jouwert Hendriks Wagenaar, timmermansknecht, born in
   Bergum (TIE) on January 10, 1806, christened there
   on February 16, 1806, died in Garijp (TIE) on May
   21, 1884, son of Hendrik Siedses Wagenaar and Aaltje
   Annes Staphorsius (arbeidster).
   Hij diende bij de eerste Afdeling Mobiele Friese
   Schutterij.
   From this marriage:
   1 Hendrik, born circa 1837, follows IV-a.
   2 Gauke, born in the year 1839, died in TIE on
   August 24, 1911.
   He was married in TIE on May 21, 1870 to Maaike
   Sjoerds van der Kloet, born in Bergum (TIE) on
   March 3, 1842, died in TIE on July 26, 1928,
   daughter of Sjoerd Sakes van der Kloet
   (schipper) and Trijntje Pieters Wijbersma.
   3 Anne, born circa 1841 (?), died in TIE on
   February 23, 1924.
   He was married in TIE on July 31, 1869 to
   Grietje Ates Hoekstra, born circa 1844 (?), died
   after 1924.
   4 Andries, born in Bergum (TIE) on November 14,
   1844, christened in the year 1844, follows IV-b.
   5 Jan, born in Bergum (TIE) on September 21, 1847,
   follows IV-c.
   6 Atje, born in Bergum (?) in the year 1851, died
   in TIE on February 12, 1894.
   She was married in TIE on May 11, 1878 to Tjeerd
   Harmens Knoop, born circa 1850 (?), died in TIE
   on October 18, 1922.
   7 Sieds, born in Garijp (TIE) on June 7, 1853,
   died in TIE on December 27, 1913.
   He was married on May 16, 1885 to his cousin
   Hylkje Hendriks van der Meulen, born in Suameer
   (TIE FR) on February 5, 1864, died in Garijp
   (TIE) on May 28, 1895, daughter of III-b.
   Zij verhuist in 1879 naar Drachten.

   III-b Hendrik Gaukes van der Meulen, born in Rottevalle
   (SMA) on September 10, 1823, died in Nijega (SMA) on
   November 27, 1893, son of II.
   Vertrekt naar Nijega dd 23-05-1883. In Genlias vind
   ik een Klaas Hendriks, die in TIE huwt op 24-05-1888
   met Antje Klazes Wiersma. Klaas zou in 1862 geboren
   kunnen zijn, een "gat" in de rij kinderen. Ook: Jan
   Hendriks, huwt 19-05-1900 met Joukje Fokkes Spoor
   en: Antje Hendriks, huwt 16-03-1901 met Johannes
   Sikkes Mellema beiden te Tie.
   He was married in Drachten on May 15, 1852 to Bontje
   Dirks Zandberg, born in Oostermeer (TIE) on February
   17, 1831, died in Suameer (TIE FR) on August 11,
   1874, daughter of Durk Jans Zandberg and Hylkje
   Walters Fennema.
   * vlgs Dirk Miedema: 17-02-1831!
   From this marriage:
   1 Dirk, born in Oostermeer (TIE) on May 7, 1853,
   follows IV-d.
   2 Saapke, born in Oostermeer (TIE) on August 22,
   1855, christened in the year 1855, died in
   Suameer (TIE FR) on October 11, 1933.
   She was married in Bergum (TIE) on May 31, 1879
   to Zweitze Wytzes de Jong, born in Suameer (TIE
   FR) on June 17, 1849, died in Nijega (SMA) on
   February 25, 1927, son of Wytze Hendriks de Jong
   and Grietje Hendriks Wibbelink.
   3 Gauke, born in Suameer (TIE FR) on April 19,
   1858, died young there on May 12, 1859.
   4 Gauke, born in Suameer (TIE FR) on March 13,
   1860, follows IV-e.
   5 Klaas?????, born circa 1862.
   Zie bij Pa.
   6 Hylkje, born in Suameer (TIE FR) on February 5,
   1864, died in Garijp (TIE) on May 28, 1895.
   She was married on May 16, 1885 to her cousin
   Sieds Jouwerts Wagenaar, born in Garijp (TIE) on
   June 7, 1853, died in TIE on December 27, 1913,
   son of III-a.
   7 Tetje, born in Suameer (TIE FR) on May 20, 1866,
   died young there on December 25, 1871.
   8 Jan, born in Suameer (TIE FR) on January 1,
   1869, died young there on February 27, 1875.
   9 Tetje, born in Suameer (TIE FR) on April 10,
   1872, living in Nijega (SMA).
   vertrekt met vader naar Nijega dd 23-05-1883.

   IV-a Hendrik Jouwerts Wagenaar, born circa 1837, died in
   TIE on January 28, 1903, son of III-a.
   He was married in TIE on May 11, 1872 to Gertje Jans
   van der Wal, born circa 1837, died in TIE on January
   14, 1909.
   From this marriage:
   1 Tet, born circa 1872 (?), living in Oldeboorn.
   Op aangeven vab CorvWaringa dd 11-01-00 via
   cor.greetje*waringa.com

   IV-b Andries Jouwerts Wagenaar, arbeider, born in Bergum
   (TIE) on November 14, 1844, christened in the year
   1844, died in TIE on July 10, 1928, son of III-a.
   He was married on October 18, 1884 to Wytske Wytzes
   de Jong, born in Suameer (TIE FR) on February 27,
   1859, died in TIE on May 3, 1924.
   From this marriage:
   1 Wytze, born on July 20, 1885.

   IV-c Jan Jouwerts Wagenaar, arbeider and veehouder, born
   in Bergum (TIE) on September 21, 1847, living there,
   died in Garijp (TIE) on May 5, 1919, son of III-a.
   He was married in Bergum (TIE) on May 18, 1872 to
   Fintje Sjoerds van der Kloet, boerenmeid, born in
   Bergum (TIE) on August 27, 1836, died in Garijp
   (TIE) on August 6, 1919, daughter of Sjoerd Sakes
   van der Kloet (schipper) and Trijntje Pieters
   Wijbersma.
   From this marriage:
   1 Jouwert, boerenknecht, born in Garijp on May 5,
   1874, died in Veenwouden (DAN) on February 10,
   1968, buried in Achlum on February 14, 1968.
   He was married in Bergum (TIE) on May 20, 1899
   to his cousin Antje Sakes van der Kloet, born in
   Garijp (TIE) on February 1, 1878, living in
   Achlum, died in Veenwouden (DAN) on April 14,
   1950, buried in Achlum on April 18, 1950,
   daughter of Sake Sjoerds van der Kloet (arbeider
   te Garijp) and Aafke Harmens de Haan.
   2 Trijntje, born in Garijp (TIE) on December 6,
   1876, died after 1938.
   She was married in Bergum (TIE) on May 20, 1899
   to Wierd Teijes Postma, boerenknecht and koster,
   born in Garijp (TIE) on June 24, 1870, died in
   Garijp on October 4, 1939.

   IV-d Dirk Hendriks van der Meulen, born in Oostermeer
   (TIE) on May 7, 1853, died in Nijega (SMA) on March
   31, 1925, son of III-b.
   He was married in Bergum (TIE) on July 3, 1875 (1)
   to Maaike Jans Pompstra, born in Bergum (TIE) on
   September 17, 1845, died there on March 19, 1916,
   daughter of Jan Everts Pompstra and Antje Doeijes
   Dijkstra.
   From this marriage:
   1 Hendrik, born in Bergum (TIE) on December 13,
   1875, died there on December 24, 1886.
   2 Bontje, born in Bergum (TIE) on April 3, 1879,
   died in Groningen on February 24, 1965.
   She was married in Groningen on May 26, 1904 to
   Jakob Dutmer, drijfriemmaker and fabriekschef,
   born in Loppersum on May 1, 1880, living in
   Groningen, died there on December 19, 1967, son
   of Garmt Jacobs Dutmer (boerenknecht and
   pelmolenaarsknecht) and Antje Dering (naaister).
   Hij heeft gewoond op de volgende adressen in
   Groningen:
   01 01 1921-Sophiastraat 21
   09 03 1939-Madoerastraat 14b
   24 07 1941-PB 019567 (geen idee wat dit
   betekent; navragen)
   30 12 1948-Tellegenstraat 7 (herinner ik mij!)
   12 01 1967-Merwedestraat 56
   3 Antje, born in Bergum (TIE) on April 14, 1881,
   died in Groningen on February 4, 1967.
   She was married in Groningen on August 3, 1905
   to Jan Groen, born in Groningen on July 16,
   1883, died there on January 21, 1959, son of
   Alle Groen (bakker) and Geeltje Molenaar.
   4 Jan, magazijnmeester bij Unilever, born in
   Bergum (TIE) on February 5, 1884, christened in
   the year 1884, died in Groningen on May 15,
   1971, buried there.
   He was married in Groningen on February 2, 1905
   to Anje Zuidema, born in Groningen on February
   15, 1885, died there on November 4, 1971, buried
   there, daughter of Jacob Zuidema
   (schoenmakersknecht and leerlooier) and Jantje
   Leegstra.
   5 Saapke, born in Bergum (TIE) on September 24,
   1886, living in Leeuwarderadeel and in
   Leeuwarden, died there on May 13, 1949.
   Adressen: Huizum, Schrans 107 (L'deel)
   23/05'39: Dokkumertrekweg 54
   (L'warden)
   12/05'40: Bleekerstr. 27 ben (,,,,)
   04/08'41: PB 024103
   29/09'41: PB 039127
   09/09'53: Beethovenstraat 8a
   She was married in Bergum (TIE) on May 22, 1909
   to Lubbert Halbes de Vries, boerenarbeider, born
   in Eestrum (TIE) on June 24, 1883, died in
   Leeuwarden on March 17, 1955, son of Halbe
   Lubberts de Vries and Willemke Jans Wiersma.
   He was married in TIE on July 28, 1921 (2) to Aaltje
   Oedzes Venema, born in Bergum (TIE) on August 29,
   1865, died after 1925, daughter of Oeds Klazes
   Venema and Aukje Pieters Robijn.

   IV-e Gauke Hendriks van der Meulen, born in Suameer (TIE
   FR) on March 13, 1860, died there on March 17, 1928,
   son of III-b.
   He was married in Tietjerksteradeel on June 3, 1899
   in church to Trijntje van der Lei, born in Nijega
   (SMA) on September 23, 1860, died in Suameer (TIE
   FR) on April 9, 1929, daughter of Reinder Gjalts van
   der Lei and Hiltje Davids Hofman.
   From this marriage:
   1 Hendrik, kaasmaker and warendeskundige b/d
   Gevolmacht v/d Prijzer, born in Suameer (TIE FR)
   on November 25, 1899, died in Dantumadeel on
   December 27, 1986.
   He was married in Tietjerksteradeel on September
   1, 1921 to Trijntje Boonstra, born in Garijp
   (TIE) on February 14, 1899, died in Dantumadeel
   on September 17, 1986, daughter of Sijtze
   Hillebrands Boonstra and Lutske Binnes de Vries.
   2 Wijtske, born in Suameer (TIE FR) on June 22,
   1901, died in Smallingerland on May 6, 1992.
   She was married in Smallingerland on May 16,
   1930 to Roel van der Wal, veehouder, born in
   Oudega (SMA) on June 21, 1901, died in
   Opsterland on April 28, 1992, son of Paulus van
   der Wal and Jantje Herder.


   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

   This report was prepared on Wednesday March 1, 2000 with
   Haza-Data+ 7.2 by:
   Jan van der Meulen Kerklaan 14 9751 NN Haren
   Gr.050-5350809;
   e-mail: jan.vdmeulen@...

   INDEX

   Boonstra
   Sijtze Hillebrands, IV-e-1.
   Trijntje, IV-e-1.

   Dering
   Antje, IV-d-2.
   Dijkstra
   Antje Doeijes, IV-d.
   Dutmer
   Garmt Jacobs, IV-d-2.
   Jakob, IV-d-2.

   Fennema
   Hylkje Walters, III-b.

   Groen
   Alle, IV-d-3.
   Jan, IV-d-3.

   Haan
   Aafke Harmens de, IV-c-1.
   Herder
   Jantje, IV-e-2.
   Hoekstra
   Grietje Ates, III-a-3.
   Hofman
   Hiltje Davids, IV-e.

   Jacobs
   Saapke, II.
   Jager
   Antje Wijtses de, II-2.
   Jong
   Wytske Wytzes de, IV-b.
   Wytze Hendriks de, III-b-2.
   Zweitze Wytzes de, III-b-2.
   Joukes
   Tetje, I.

   Kloet
   Antje Sakes van der, IV-c-1.
   Fintje Sjoerds van der, IV-c.
   Maaike Sjoerds van der, III-a-2.
   Sake Sjoerds van der, IV-c-1.
   Sjoerd Sakes van der, III-a-2, IV-c.
   Klompstra
   Olgert Jans, II-2.
   Wijtze Olgerts, II-2.
   Knoop
   Tjeerd Harmens, III-a-6.

   Leegstra
   Jantje, IV-d-4.
   Lei
   Reinder Gjalts van der, IV-e.
   Trijntje van der, IV-e.

   Meulen
   Andries Gaukes van der, II-4.
   Antje Dirks van der, IV-d-3.
   Bontje Dirks van der, IV-d-2.
   Dirk Hendriks van der, III-b-1, IV-d.
   Gauke Hendriks van der, III-b-3, III-b-4, IV-e.
   Gauke Sybes van der, I-1, II.
   Geeske Gaukes van der, II-1, III-a.
   Hendrik Dirks van der, IV-d-1.
   Hendrik Gaukes van der, II-5, III-b.
   Hendrik van der, IV-e-1.
   Hylkje Hendriks van der, III-a-7, III-b-6.
   Jacoba Gaukes van der, II-2.
   Jan Hendriks van der, III-b-8.
   Jan van der, IV-d-4.
   Klaas????? van der, III-b-5.
   Saapke Hendriks van der, III-b-2.
   Saapke van der, IV-d-5.
   Tetje Hendriks van der, III-b-7, III-b-9.
   Tettje Gaukes van der, II-3.
   Wijtske van der, IV-e-2.
   Molenaar
   Geeltje, IV-d-3.

   Pompstra
   Jan Everts, IV-d.
   Maaike Jans, IV-d.
   Postma
   Wierd Teijes, IV-c-2.

   Robijn
   Aukje Pieters, IV-d.
   Roos
   Sikke Sjoerds de, II-3.
   Sjoerd Hendriks de, II-3.

   Staphorsius
   Aaltje Annes, III-a.

   Venema
   Aaltje Oedzes, IV-d.
   Oeds Klazes, IV-d.
   Vries
   Halbe Lubberts de, IV-d-5.
   Lubbert Halbes de, IV-d-5.
   Lutske Binnes de, IV-e-1.

   Wagenaar
   Andries Jouwerts, III-a-4, IV-b.
   Anne Jouwerts, III-a-3.
   Atje Jouwerts, III-a-6.
   Gauke Jouwerts, III-a-2.
   Hendrik Jouwerts, III-a-1, IV-a.
   Hendrik Siedses, III-a.
   Jan Jouwerts, III-a-5, IV-c.
   Jouwert Hendriks, III-a.
   Jouwert Jans, IV-c-1.
   Sieds Jouwerts, III-a-7, III-b-6.
   Tet Jouwerts, IV-a-1.
   Trijntje Jans, IV-c-2.
   Wytze Andries, IV-b-1.
   Wal
   Gertje Jans van der, IV-a.
   Paulus van der, IV-e-2.
   Roel van der, IV-e-2.
   Welderman
   Jeltje Augustinus, II-3.
   Wibbelink
   Grietje Hendriks, III-b-2.
   Wiersma
   Willemke Jans, IV-d-5.
   Wijbersma
   Trijntje Pieters, III-a-2, IV-c.

   Zandberg
   Bontje Dirks, III-b.
   Durk Jans, III-b.
   Zuidema
   Anje, IV-d-4.
   Jacob, IV-d-4.

   without a familyname:
   Geeske, II.
   Jacob, II.
   
   ----------

   Dirk Hendrik van der Meulen (father of Jan van der Meulen)
   is the great-great-grandson of Gauke Sybes van der Meulen
   (son of Tetje Joukes).

   I Jan van der Meulen, born in Groningen on March 23,
   1942.
   He was married in Buitenpost on September 4, 1967.
   He was married in Surhuisterveen (ACH) on September
   4, 1967 in church to Froukje Kuipers, born in
   Surhuisterveen (ACH) on September 13, 1945, daughter
   of Jan Kuipers and Geertje van Wieren.

   II Dirk Hendrik van der Meulen, born in Groningen on
   July 11, 1907, christened there in the year 1907,
   died there on October 4, 1989.
   He was married in Groningen on May 12, 1938. He was
   married there on May 12, 1938 in church to Geziena
   Pieterdina Groenendal, born in Groningen on October
   25, 1909, died there on November 20, 1996, buried
   there on November 25, 1996, daughter of Tidde Simens
   Groenendal and Sietje de Vries.

   III Jan van der Meulen, born in Bergum (TIE) on February
   5, 1884, christened in the year 1884, died in
   Groningen on May 15, 1971, buried there.
   He was married in Groningen on February 2, 1905 to
   Anje Zuidema, born in Groningen on February 15,
   1885, died there on November 4, 1971, buried there,
   daughter of Jacob Zuidema and Jantje Leegstra.

   IV Dirk Hendriks van der Meulen, born in Oostermeer
   (TIE) on May 7, 1853, died in Nijega (SMA) on March
   31, 1925.
   He was married in Bergum (TIE) on July 3, 1875 (1)
   to Maaike Jans Pompstra, born in Bergum (TIE) on
   September 17, 1845, died there on March 19, 1916,
   daughter of Jan Everts Pompstra and Antje Doeijes
   Dijkstra.
   He was married in TIE on July 28, 1921 (2) to Aaltje
   Oedzes Venema, born in Bergum (TIE) on August 29,
   1865, died after 1925, daughter of Oeds Klazes
   Venema and Aukje Pieters Robijn.

   V Hendrik Gaukes van der Meulen, born in Rottevalle
   (SMA) on September 10, 1823, died in Nijega (SMA) on
   November 27, 1893.
   He was married in Drachten on May 15, 1852 to Bontje
   Dirks Zandberg, born in Oostermeer (TIE) on February
   17, 1831, died in Suameer (TIE FR) on August 11,
   1874, daughter of Durk Jans Zandberg and Hylkje
   Walters Fennema.

   VI Gauke Sybes van der Meulen, born in Garijp (TIE)
   circa 1779, died in Rottevalle (SMA) on February 10,
   1825.
   He was married in Garijp (TIE) on November 5, 1809
   in church to Saapke Jacobs, born in Garijp (TIE)
   circa 1786, died there on February 27, 1868,
   daughter of Jacob and Geeske.

   VII Tetje Joukes, born in Rottevalle (SMA) (?) before
   1763.
   She had from an unknown man one son.


   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

   This report was prepared on Wednesday March 1, 2000 with
   Haza-Data+ 7.2 by:
   Jan van der Meulen Kerklaan 14 9751 NN Haren
   Gr.050-5350809;
   e-mail: jan.vdmeulen@...


   

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.