Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Friesland-genealogy] Groningen + van der meulen

Expand Messages
 • jan van der Meulen
  Dag Bernarda, Morgen (woensdag) ben ik in het Groninger Archief en ga voor je op zoek naar de Rouaans. Nu de van der Meulens, wat heb jij daar mee? Ik stam af
  Message 1 of 3 , Feb 29, 2000
   Dag Bernarda,
   Morgen (woensdag) ben ik in het Groninger Archief en ga voor je op zoek naar de Rouaans. Nu de van der Meulens, wat heb jij daar mee? Ik stam af van hetgeen ik in de bijlage aan je laat zien. Ik denk dat ik de familie volledig heb, op één na: Andries Gaukes van der Meulen, * Garijp (TIE) 14-03-1820. Ik kan hem noch gehuwd noch overleden vinden. Dus probeer ik het met omtrekkende bewegingen. Benieuwd of je wat aan mijn bijlage hebt.
   ----- Original Message -----
   From: Bernarda Kragten <bkr@...>
   To: <Friesland-genealogy@onelist.com>
   Sent: Monday, February 28, 2000 9:07 AM
   Subject: Re: [Friesland-genealogy] Groningen + van der meulen


   > From: "Bernarda Kragten" <bkr@...>
   >
   > Jan, dat is erg aardig van je.
   >
   > Je hebt natuurlijk intussen wel in mijn antwoord aan Roelof
   > Varkevisser (26 februari 2000 18:33 Re: [Friesland-genealogy] van der
   > meulen) gelezen dat ik mij had vergist tussen Boornbergum
   > (Smallingerland) en Bergum (Tietjerksteradeel). Die plaatsen liggen
   > echter zo dicht bij elkaar, dat ik een verband tussen die
   > verschillende Van der Meulens nog steeds niet uitsluit. Over welke
   > Hendrik (patroniem?) van der Meulen had jij het eigenlijk en wat weet
   > je wel over jouw Hendrik van der Meulen, die mogelijk de vader is van
   > Klaas, Jan en Antje?
   >
   > Veel succes in Groningen.
   > Groetjes,
   > Bernarda.
   >
   >
   > -----Oorspronkelijk bericht-----
   > Van: jan van der Meulen <jan.vdmeulen@...>
   > Aan: Friesland-genealogy@onelist.com <Friesland-genealogy@onelist.com>
   > Datum: zondag 27 februari 2000 18:57
   > Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Groningen
   >
   >
   > >From: "jan van der Meulen" <jan.vdmeulen@...>
   > >
   > >Hallo Bernarda,
   > >Laat nou degenen aan wie jij reageerde graag voor jou iets wil
   > nakijken. Ik ben de komende dagen (eindelijk) es weer in de groninger
   > Archieven, dus kleine moeite. Je hoort van mij,
   > >Jan.
   > >
   > >----- Original Message -----
   > >From: Bernarda Kragten <bkr@...>
   > >To: Friesland Genealogy <friesland-genealogy@onelist.com>
   > >Sent: Saturday, February 26, 2000 6:22 PM
   > >Subject: [Friesland-genealogy] Groningen
   > >
   > >
   >
   >
   > ------------------------------------------------------------------------
   > Get what you deserve with NextCard Visa! ZERO! Rates as low as 0.0%
   > Intro or 9.9% Fixed APR, online balance transfers, Rewards Points,
   > no hidden fees, and much more! Get NextCard today and get the credit
   > you deserve! Apply now! Get your NextCard Visa at:
   > http://click.egroups.com/1/914/3/_/567109/_/951725144/
   > ------------------------------------------------------------------------
   >
   > Genealogy yn Fryslân: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   > (Let op het nieuwe adres!)
   >
   >

   ----------
   I Tetje Joukes, arbeidster, geboren te Rottevalle
   (SMA) (?) voor 1763.
   Haar zoon van een onbekende man:
   1 Gauke, geboren te Garijp (TIE) rond 1779, volgt
   onder II.

   II Gauke Sybes van der Meulen, arbeider, geboren te
   Garijp (TIE) rond 1779, overleden te Rottevalle
   (SMA) op 10 februari 1825, zoon van I.
   Deze Gauke is wel degene die de naam VAN DER MEULEN
   introduceert, met verstrekkende gevolgen...:
   naamsaannemer van der Molen, B84 Ga, 1 kind.
   Hij is getrouwd te Garijp (TIE) op 5 november 1809
   voor de kerk met Saapke Jacobs, arbeidster, geboren
   te Garijp (TIE) rond 1786, overleden aldaar op 27
   februari 1868, dochter van Jacob en Geeske.
   Volgens Sake Wagenaar geboren te Twijzel.
   Uit dit huwelijk:
   1 Geeske, geboren te Garijp (TIE) op 2 april 1810,
   gedoopt aldaar op 6 mei 1810, volgt onder III-a.
   2 Jacoba, geboren te Garijp (TIE) op 20 oktober
   1812, overleden te TIE op 28 mei 1892.
   Zij is getrouwd te TIE op 27 februari 1836 met
   Wijtze Olgerts Klompstra, geboren te Veenwouden
   (DAN) rond 1804, overleden te TIE op 6 januari
   1877, zoon van Olgert Jans Klompstra en Antje
   Wijtses de Jager.
   3 Tettje, geboren te Wartena (IDA) op 20 maart
   1816, overleden te Drachten (SMA) op 8 april
   1851.
   Zij is getrouwd te Drachten (SMA) op 13 mei 1848
   met Sikke Sjoerds de Roos, geboren te
   Noorderdrachten op 14 augustus 1803, overleden
   te Drachten op 1 november 1860, zoon van Sjoerd
   Hendriks de Roos en Jeltje Augustinus.
   4 Andries, geboren te Rottevalle (SMA) op 14 maart
   1820.
   Veel gezocht naar zijn +datum/plaats: niet
   gevonden in het gebied waar de familie is
   geboren en getogen. Misschien in de Nationale
   Militie 'pech gehad'?
   5 Hendrik, geboren te Rottevalle (SMA) op 10
   september 1823, volgt onder III-b.

   III-a Geeske Gaukes van der Meulen, meid, geboren te
   Garijp (TIE) op 2 april 1810, gedoopt aldaar op 6
   mei 1810, overleden aldaar op 13 december 1888,
   dochter van II.
   Zij is in 1829 meid bij Heerke Sybrens Douma,
   Hardegarijp nr.79. Volgens Sake Wagenaar is zij
   geboren op de 24ste.
   Zij is getrouwd te Bergum (TIE) op 14 mei 1836 met
   Jouwert Hendriks Wagenaar, timmermansknecht, geboren
   te Bergum (TIE) op 10 januari 1806, gedoopt aldaar
   op 16 februari 1806, overleden te Garijp (TIE) op 21
   mei 1884, zoon van Hendrik Siedses Wagenaar en
   Aaltje Annes Staphorsius (arbeidster).
   Hij diende bij de eerste Afdeling Mobiele Friese
   Schutterij.
   Uit dit huwelijk:
   1 Hendrik, geboren rond 1837, volgt onder IV-a.
   2 Gauke, geboren in het jaar 1839, overleden te
   TIE op 24 augustus 1911.
   Hij is getrouwd te TIE op 21 mei 1870 met Maaike
   Sjoerds van der Kloet, geboren te Bergum (TIE)
   op 3 maart 1842, overleden te TIE op 26 juli
   1928, dochter van Sjoerd Sakes van der Kloet
   (schipper) en Trijntje Pieters Wijbersma.
   3 Anne, geboren rond 1841 (?), overleden te TIE op
   23 februari 1924.
   Hij is getrouwd te TIE op 31 juli 1869 met
   Grietje Ates Hoekstra, geboren rond 1844 (?),
   overleden na 1924.
   4 Andries, geboren te Bergum (TIE) op 14 november
   1844, gedoopt in het jaar 1844, volgt onder
   IV-b.
   5 Jan, geboren te Bergum (TIE) op 21 september
   1847, volgt onder IV-c.
   6 Atje, geboren te Bergum (?) in het jaar 1851,
   overleden te TIE op 12 februari 1894.
   Zij is getrouwd te TIE op 11 mei 1878 met Tjeerd
   Harmens Knoop, geboren rond 1850 (?), overleden
   te TIE op 18 oktober 1922.
   7 Sieds, geboren te Garijp (TIE) op 7 juni 1853,
   overleden te TIE op 27 december 1913.
   Hij is getrouwd op 16 mei 1885 met zijn nicht
   Hylkje Hendriks van der Meulen, geboren te
   Suameer (TIE FR) op 5 februari 1864, overleden
   te Garijp (TIE) op 28 mei 1895, dochter van
   III-b.
   Zij verhuist in 1879 naar Drachten.

   III-b Hendrik Gaukes van der Meulen, geboren te Rottevalle
   (SMA) op 10 september 1823, overleden te Nijega
   (SMA) op 27 november 1893, zoon van II.
   Vertrekt naar Nijega dd 23-05-1883. In Genlias vind
   ik een Klaas Hendriks, die in TIE huwt op 24-05-1888
   met Antje Klazes Wiersma. Klaas zou in 1862 geboren
   kunnen zijn, een "gat" in de rij kinderen. Ook: Jan
   Hendriks, huwt 19-05-1900 met Joukje Fokkes Spoor
   en: Antje Hendriks, huwt 16-03-1901 met Johannes
   Sikkes Mellema beiden te Tie.
   Hij is getrouwd te Drachten op 15 mei 1852 met
   Bontje Dirks Zandberg, geboren te Oostermeer (TIE)
   op 17 februari 1831, overleden te Suameer (TIE FR)
   op 11 augustus 1874, dochter van Durk Jans Zandberg
   en Hylkje Walters Fennema.
   * vlgs Dirk Miedema: 17-02-1831!
   Uit dit huwelijk:
   1 Dirk, geboren te Oostermeer (TIE) op 7 mei 1853,
   volgt onder IV-d.
   2 Saapke, geboren te Oostermeer (TIE) op 22
   augustus 1855, gedoopt in het jaar 1855,
   overleden te Suameer (TIE FR) op 11 oktober
   1933.
   Zij is getrouwd te Bergum (TIE) op 31 mei 1879
   met Zweitze Wytzes de Jong, geboren te Suameer
   (TIE FR) op 17 juni 1849, overleden te Nijega
   (SMA) op 25 februari 1927, zoon van Wytze
   Hendriks de Jong en Grietje Hendriks Wibbelink.
   3 Gauke, geboren te Suameer (TIE FR) op 19 april
   1858, jong overleden aldaar op 12 mei 1859.
   4 Gauke, geboren te Suameer (TIE FR) op 13 maart
   1860, volgt onder IV-e.
   5 Klaas?????, geboren rond 1862.
   Zie bij Pa.
   6 Hylkje, geboren te Suameer (TIE FR) op 5
   februari 1864, overleden te Garijp (TIE) op 28
   mei 1895.
   Zij is getrouwd op 16 mei 1885 met haar neef
   Sieds Jouwerts Wagenaar, geboren te Garijp (TIE)
   op 7 juni 1853, overleden te TIE op 27 december
   1913, zoon van III-a.
   7 Tetje, geboren te Suameer (TIE FR) op 20 mei
   1866, jong overleden aldaar op 25 december 1871.
   8 Jan, geboren te Suameer (TIE FR) op 1 januari
   1869, jong overleden aldaar op 27 februari 1875.
   9 Tetje, geboren te Suameer (TIE FR) op 10 april
   1872, wonende te Nijega (SMA).
   vertrekt met vader naar Nijega dd 23-05-1883.

   IV-a Hendrik Jouwerts Wagenaar, geboren rond 1837,
   overleden te TIE op 28 januari 1903, zoon van III-a.
   Hij is getrouwd te TIE op 11 mei 1872 met Gertje
   Jans van der Wal, geboren rond 1837, overleden te
   TIE op 14 januari 1909.
   Uit dit huwelijk:
   1 Tet, geboren rond 1872 (?), wonende te
   Oldeboorn.
   Op aangeven vab CorvWaringa dd 11-01-00 via
   cor.greetje*waringa.com

   IV-b Andries Jouwerts Wagenaar, arbeider, geboren te
   Bergum (TIE) op 14 november 1844, gedoopt in het
   jaar 1844, overleden te TIE op 10 juli 1928, zoon
   van III-a.
   Hij is getrouwd op 18 oktober 1884 met Wytske Wytzes
   de Jong, geboren te Suameer (TIE FR) op 27 februari
   1859, overleden te TIE op 3 mei 1924.
   Uit dit huwelijk:
   1 Wytze, geboren op 20 juli 1885.

   IV-c Jan Jouwerts Wagenaar, arbeider en veehouder,
   geboren te Bergum (TIE) op 21 september 1847,
   wonende aldaar, overleden te Garijp (TIE) op 5 mei
   1919, zoon van III-a.
   Hij is getrouwd te Bergum (TIE) op 18 mei 1872 met
   Fintje Sjoerds van der Kloet, boerenmeid, geboren te
   Bergum (TIE) op 27 augustus 1836, overleden te
   Garijp (TIE) op 6 augustus 1919, dochter van Sjoerd
   Sakes van der Kloet (schipper) en Trijntje Pieters
   Wijbersma.
   Uit dit huwelijk:
   1 Jouwert, boerenknecht, geboren te Garijp op 5
   mei 1874, overleden te Veenwouden (DAN) op 10
   februari 1968, begraven te Achlum op 14 februari
   1968.
   Hij is getrouwd te Bergum (TIE) op 20 mei 1899
   met zijn nicht Antje Sakes van der Kloet,
   geboren te Garijp (TIE) op 1 februari 1878,
   wonende te Achlum, overleden te Veenwouden (DAN)
   op 14 april 1950, begraven te Achlum op 18 april
   1950, dochter van Sake Sjoerds van der Kloet
   (arbeider te Garijp) en Aafke Harmens de Haan.
   2 Trijntje, geboren te Garijp (TIE) op 6 december
   1876, overleden na 1938.
   Zij is getrouwd te Bergum (TIE) op 20 mei 1899
   met Wierd Teijes Postma, boerenknecht en koster,
   geboren te Garijp (TIE) op 24 juni 1870,
   overleden te Garijp op 4 oktober 1939.

   IV-d Dirk Hendriks van der Meulen, geboren te Oostermeer
   (TIE) op 7 mei 1853, overleden te Nijega (SMA) op 31
   maart 1925, zoon van III-b.
   Hij is getrouwd te Bergum (TIE) op 3 juli 1875 (1)
   met Maaike Jans Pompstra, geboren te Bergum (TIE) op
   17 september 1845, overleden aldaar op 19 maart
   1916, dochter van Jan Everts Pompstra en Antje
   Doeijes Dijkstra.
   Uit dit huwelijk:
   1 Hendrik, geboren te Bergum (TIE) op 13 december
   1875, overleden aldaar op 24 december 1886.
   2 Bontje, geboren te Bergum (TIE) op 3 april 1879,
   overleden te Groningen op 24 februari 1965.
   Zij is getrouwd te Groningen op 26 mei 1904 met
   Jakob Dutmer, drijfriemmaker en fabriekschef,
   geboren te Loppersum op 1 mei 1880, wonende te
   Groningen, overleden aldaar op 19 december 1967,
   zoon van Garmt Jacobs Dutmer (boerenknecht en
   pelmolenaarsknecht) en Antje Dering (naaister).
   Hij heeft gewoond op de volgende adressen in
   Groningen:
   01 01 1921-Sophiastraat 21
   09 03 1939-Madoerastraat 14b
   24 07 1941-PB 019567 (geen idee wat dit
   betekent; navragen)
   30 12 1948-Tellegenstraat 7 (herinner ik mij!)
   12 01 1967-Merwedestraat 56
   3 Antje, geboren te Bergum (TIE) op 14 april 1881,
   overleden te Groningen op 4 februari 1967.
   Zij is getrouwd te Groningen op 3 augustus 1905
   met Jan Groen, geboren te Groningen op 16 juli
   1883, overleden aldaar op 21 januari 1959, zoon
   van Alle Groen (bakker) en Geeltje Molenaar.
   4 Jan, magazijnmeester bij Unilever, geboren te
   Bergum (TIE) op 5 februari 1884, gedoopt in het
   jaar 1884, overleden te Groningen op 15 mei
   1971, begraven aldaar.
   NB: bij decreet werd het verboden de naam van de
   vader te koppelen aan die van het kind.
   Adressen: 1900-1910: Moesstraat 58, Moesstraat
   59
   1910-1920: Winschoterdiep OZ 8d;
   Duikerstraat 8; Singelweg 106-2;
   1920-1940: Bilitonstraat; Atjehstraat 48.
   1937, 30/11: Meerweg 132
   1941, 09/04: Meerweg 118
   1941, 10/10: PB 5920
   1955, 18/10: Dinkelstraat 33 Gron.

   Hij is getrouwd te Groningen op 2 februari 1905
   met Anje Zuidema, geboren te Groningen op 15
   februari 1885, overleden aldaar op 4 november
   1971, begraven aldaar, dochter van Jacob Zuidema
   (schoenmakersknecht en leerlooier) en Jantje
   Leegstra.
   heeft na Singelweg 106b gewoond op Oostersingel
   24 te Groningen, in de periode voor 1900, denk
   ik; want in 1900-1910 staat ze doorgehaald. Maar
   dat kan ook betekenen dat ze tussen 1900 en 1910
   is verhuisd.
   Op 14/11'41 heeft ze PB 8052
   5 Saapke, geboren te Bergum (TIE) op 24 september
   1886, wonende te Leeuwarderadeel en te
   Leeuwarden, overleden aldaar op 13 mei 1949.
   Adressen: Huizum, Schrans 107 (L'deel)
   23/05'39: Dokkumertrekweg 54
   (L'warden)
   12/05'40: Bleekerstr. 27 ben (,,,,)
   04/08'41: PB 024103
   29/09'41: PB 039127
   09/09'53: Beethovenstraat 8a
   Zij is getrouwd te Bergum (TIE) op 22 mei 1909
   met Lubbert Halbes de Vries, boerenarbeider,
   geboren te Eestrum (TIE) op 24 juni 1883,
   overleden te Leeuwarden op 17 maart 1955, zoon
   van Halbe Lubberts de Vries en Willemke Jans
   Wiersma.
   Hij is getrouwd te TIE op 28 juli 1921 (2) met
   Aaltje Oedzes Venema, geboren te Bergum (TIE) op 29
   augustus 1865, overleden na 1925, dochter van Oeds
   Klazes Venema en Aukje Pieters Robijn.

   IV-e Gauke Hendriks van der Meulen, geboren te Suameer
   (TIE FR) op 13 maart 1860, overleden aldaar op 17
   maart 1928, zoon van III-b.
   Hij is getrouwd te Tietjerksteradeel op 3 juni 1899
   voor de kerk met Trijntje van der Lei, geboren te
   Nijega (SMA) op 23 september 1860, overleden te
   Suameer (TIE FR) op 9 april 1929, dochter van
   Reinder Gjalts van der Lei en Hiltje Davids Hofman.
   Uit dit huwelijk:
   1 Hendrik, kaasmaker en warendeskundige b/d
   Gevolmacht v/d Prijzer, geboren te Suameer (TIE
   FR) op 25 november 1899, overleden te
   Dantumadeel op 27 december 1986.
   Hij is getrouwd te Tietjerksteradeel op 1
   september 1921 met Trijntje Boonstra, geboren te
   Garijp (TIE) op 14 februari 1899, overleden te
   Dantumadeel op 17 september 1986, dochter van
   Sijtze Hillebrands Boonstra en Lutske Binnes de
   Vries.
   2 Wijtske, geboren te Suameer (TIE FR) op 22 juni
   1901, overleden te Smallingerland op 6 mei 1992.
   Zij is getrouwd te Smallingerland op 16 mei 1930
   met Roel van der Wal, veehouder, geboren te
   Oudega (SMA) op 21 juni 1901, overleden te
   Opsterland op 28 april 1992, zoon van Paulus van
   der Wal en Jantje Herder.


   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

   Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 29 februari 2000 met
   Haza-Data+ 7.2 door:
   Jan van der Meulen Kerklaan 14 9751 NN Haren
   Gr.050-5350809;
   e-mail: jan.vdmeulen@...

   

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Bernarda Kragten
   Dag Jan, Even een korte reactie op je mail van vanmiddag. Ik moet al die Van der Meulens van jou eerst eens op m n gemak doorkijken en vergelijken, ik zag
   Message 2 of 3 , Feb 29, 2000
    Dag Jan,

    Even een korte reactie op je mail van vanmiddag. Ik moet al die Van
    der Meulens van jou eerst eens op m'n gemak doorkijken en vergelijken,
    ik zag trouwens ook nog een De Vries en Dantumadeel en daar heb ik ook
    nog wat van. Dus dat zoek ik eerst nog even uit en dan laat ik het je
    weten.

    Ik heb wel alvast 1 antwoord(je) voor je.

    Je schreef:
    "Hij heeft gewoond op de volgende adressen in
    > Groningen:
    > 01 01 1921-Sophiastraat 21
    > 09 03 1939-Madoerastraat 14b
    > 24 07 1941-PB 019567 (geen idee wat dit
    > betekent; navragen)"

    Met PB 019567 wordt het persoonsbewijs bedoeld dat mensen in de
    tweede wereldoorlog kregen en bij zich moesten dragen en zo nodig
    laten zien ("Ausweiss"). Let maar eens op het jaartal!. PB is de
    afkorting voor "persoonsbewijs". Het staat vaak vermeld op de
    persoonskaarten, waarvan het CBG de kopieën verstrekt. Toe ik pas met
    genealogie begon, dacht ik dat het "postbus" betekende, totdat ik mij
    begon af te vragen waarom iedereen in het begin van de veertiger jaren
    een postbusnummer had gehad.

    Als je morgen naar Groningen gaat, let dan s.v.p. op Roumans. Je
    schreef Rouaans, maar dat zal wel een verschrijving zijn, denk ik.

    Je hoort nog van mij over die Van der Meulens, ik mail je dan wel
    rechtstreeks via je e-mail adres bij World On Line, anders wordt dit
    bericht steeds langer en langer.

    Groetjes,
    Bernarda.
    bkr@...    -----Oorspronkelijk bericht-----
    Van: jan van der Meulen <jan.vdmeulen@...>
    Aan: Friesland-genealogy@onelist.com <Friesland-genealogy@onelist.com>
    Datum: dinsdag 29 februari 2000 15:24
    Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Groningen + van der meulen


    >From: "jan van der Meulen" <jan.vdmeulen@...>
    >
    >Dag Bernarda,
    >Morgen (woensdag) ben ik in het Groninger Archief en ga voor je op
    zoek naar de Rouaans. Nu de van der Meulens, wat heb jij daar mee? Ik
    stam af van hetgeen ik in de bijlage aan je laat zien. Ik denk dat ik
    de familie volledig heb, op n na: Andries Gaukes van der Meulen, *
    Garijp (TIE) 14-03-1820. Ik kan hem noch gehuwd noch overleden vinden.
    Dus probeer ik het met omtrekkende bewegingen. Benieuwd of je wat aan
    mijn bijlage hebt.
    >----- Original Message -----
    >From: Bernarda Kragten <bkr@...>
    >To: <Friesland-genealogy@onelist.com>
    >Sent: Monday, February 28, 2000 9:07 AM
    >Subject: Re: [Friesland-genealogy] Groningen + van der meulen
    >
    >
    >> From: "Bernarda Kragten" <bkr@...>
    >>
    >> Jan, dat is erg aardig van je.
    >>
    >> Je hebt natuurlijk intussen wel in mijn antwoord aan Roelof
    >> Varkevisser (26 februari 2000 18:33 Re: [Friesland-genealogy] van
    der
    >> meulen) gelezen dat ik mij had vergist tussen Boornbergum
    >> (Smallingerland) en Bergum (Tietjerksteradeel). Die plaatsen liggen
    >> echter zo dicht bij elkaar, dat ik een verband tussen die
    >> verschillende Van der Meulens nog steeds niet uitsluit. Over welke
    >> Hendrik (patroniem?) van der Meulen had jij het eigenlijk en wat
    weet
    >> je wel over jouw Hendrik van der Meulen, die mogelijk de vader is
    van
    >> Klaas, Jan en Antje?
    >>
    >> Veel succes in Groningen.
    >> Groetjes,
    >> Bernarda.
    >>
    >>
    >> -----Oorspronkelijk bericht-----
    >> Van: jan van der Meulen <jan.vdmeulen@...>
    >> Aan: Friesland-genealogy@onelist.com
    <Friesland-genealogy@onelist.com>
    >> Datum: zondag 27 februari 2000 18:57
    >> Onderwerp: Re: [Friesland-genealogy] Groningen
    >>
    >>
    >> >From: "jan van der Meulen" <jan.vdmeulen@...>
    >> >
    >> >Hallo Bernarda,
    >> >Laat nou degenen aan wie jij reageerde graag voor jou iets wil
    >> nakijken. Ik ben de komende dagen (eindelijk) es weer in de
    groninger
    >> Archieven, dus kleine moeite. Je hoort van mij,
    >> >Jan.
    >> >
    >> >----- Original Message -----
    >> >From: Bernarda Kragten <bkr@...>
    >> >To: Friesland Genealogy <friesland-genealogy@onelist.com>
    >> >Sent: Saturday, February 26, 2000 6:22 PM
    >> >Subject: [Friesland-genealogy] Groningen
    >> >
    >> >
    >>
    >>
    >> -------------------------------------------------------------------
    -----
    >> Get what you deserve with NextCard Visa! ZERO! Rates as low as 0.0%
    >> Intro or 9.9% Fixed APR, online balance transfers, Rewards Points,
    >> no hidden fees, and much more! Get NextCard today and get the
    credit
    >> you deserve! Apply now! Get your NextCard Visa at:
    >> http://click.egroups.com/1/914/3/_/567109/_/951725144/
    >> -------------------------------------------------------------------
    -----
    >>
    >> Genealogy yn Frysln: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
    >> (Let op het nieuwe adres!)
    >>
    >>
    >
   • Bernarda Kragten
    Dag Jan, Jeltje Augustinus, de moeder van jouw Sikke Sjoerds de Roos, geboren te Noorderdrachten op 14 augustus 1803 (genoemd onder nr. 3) heet waarschijnlijk
    Message 3 of 3 , Feb 29, 2000
     Dag Jan,

     Jeltje Augustinus, de moeder van jouw Sikke Sjoerds de Roos, geboren
     te Noorderdrachten op 14 augustus 1803 (genoemd onder nr. 3) heet
     waarschijnlijk Jeltje Welderman, dochter Augustus Jurjen Frederik
     Welderman die op 19 februari 1755 in Drachten trouwde met Dettje
     Sikkes.

     Zie ook het bericht van Arlene de Boer (USA) van vandaag (19:37), die
     een afstammeling is van deze Jeltje.

     Hi Arlene,
     I hope you understand some dutch. I think there is a connection
     between your Jeltje and some relatives of Jan van der Meulen. See nr.
     3 in his message of 29-02-2000 15:24.

     Good luck!
     Bernarda.
     bkr@...
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.