Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Friese plaatsnamen en gemeenten

Expand Messages
 • Bernarda Kragten
  Best Andrys, Dat bericht was van mij, in de haast geschreven omdat ik even wilde reageren op de vraag over Van der Meulen. Misschien wat slordig dat ik het
  Message 1 of 3 , Feb 26, 2000
   Best Andrys,
   Dat bericht was van mij, in de haast geschreven omdat ik even wilde
   reageren op de vraag over Van der Meulen. Misschien wat slordig dat ik
   het niet even heb gecheckt, want de internetpagina van het Ryksargyf
   waarop die Friese plaatsnamen ook staan, was mij (reeds) bekend.
   Bedankt voor je reactie.
   Ik zal ook eens op jouw webpagina's (met de nieuwe URL) kijken.
   Met vriendelijke groet,
   Bernarda Kragten.


   -----Oorspronkelijk bericht-----
   Van: Andrys Stienstra <andrys@...>
   Aan: Friesland-genealogy@onelist.com <Friesland-genealogy@onelist.com>
   Datum: vrijdag 25 februari 2000 19:59
   Onderwerp: [Friesland-genealogy] Friese plaatsnamen en gemeenten


   >From: "Andrys Stienstra" <andrys@...>
   >
   >Onlangs stond er in een bericht:
   >"Hij woonde in Boornbergum, wat naar ik meen onder Tietjerksteradeel
   valt".
   >Nee dus, Boarnburgum ligt in de gemeente Smallingerland.
   >
   >Voor een overzicht van Friese plaatsnamen, hun vertaling in het
   Nederlands en de gemeente waarin ze liggen kun je terecht op:
   http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/plaknammen .
   >(De indeling van de gemeenten is gebaseerd op de toestand voor 1940:
   voor alle herindelingen en voor genealogen dus nog interessant.)
   >
   >Mei freonlike groetnis / Met vriendelijke groeten / With kindest
   regards,
   >
   >@ndrys Stienstra, Burgum (Frl)
   >
   >eamelje: andrys@... (privee), hazagebruikers@...
   (HazaData)
   >thsside: http://www.stienstra.net
   >HazaData: http://surf.to/hazagebruikers
   >Genealogy yn Frysln: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen
   >Frysk Letterkundich Museum (wurk): http://www.flmd.nl , email:
   stienstra@...
   >
   >Beheerder van de Hazagebruikers-emaillijst en van de
   Friesland-genealogy-emaillijst.
   >Meld u aan door een (leeg) emailbericht te sturen naar
   >hazagebruikers-subscribe@onelist.com of naar
   >friesland-genealogy-subscribe@onelist.com .
   >
   >
   >[Non-text portions of this message have been removed]
   >
   >
   >---------------------------------------------------------------------
   ---
   >Get what you deserve with NextCard Visa! Rates as low as 2.9%
   >Intro or 9.9% Fixed APR, online balance transfers, Rewards Points,
   >no hidden fees, and much more! Get NextCard today and get the
   >credit you deserve! Apply now! Get your NextCard Visa at:
   >http://click.egroups.com/1/913/3/_/567109/_/951505107/
   >---------------------------------------------------------------------
   ---
   >
   >Genealogy yn Frysln: http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
   >(Let op het nieuwe adres!)
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.